Nu startar jag Helhetens Fackskola/utbidlingar

Homeopati utbildning 3 år i Örebro
 
Existensanalytiker 1 år

Irisdiagnostik/analys 1 år
 
Välkommen att kika in på min nya hemsida om utbildningarna:

http://homeopatiren.se/om-helhetens-fackskolautbildningar 
 

Mina kommande kurser:

  • Det homeopatiska akutapoteket start 14 jan kl 18-21.30 (tre steg)Här får Du lära Dig de vanligaste homeopatiska läkemedlen som kan användas akut till många olika besvär. Medlen fungerar även väl på djur. En kurs som är spännande, lärorik och mycket uppskattad. Många ”huskursknep”, läkande örter och egna erfarenheter kommer också att ingå. Här får du lära dig att mota Olle vid grinden vid de flesta akuta besvär, förkylningar, halsont, urinvägsinfektioner mm. Bli din egen doktor. Del 1 går vi igenom de vanligaste homeopatiska medel som är bra att ha hemma och varför. Hur intag skall tas osv. Kostnad 1800 kr vid betalning vid första tillfället annars 750 kr per gång, fika ingår. Anmälan före den 11 jan tack. En mycket lärorik kurs. Kursen är upplagd på tre kvällar steg 1, 14 jan , steg 2, 21 jan och steg 3, 4 feb.

Kommentar från tidigare kursdeltagare: Det roligaste jag har varit med om. Det känns så betryggande att det verkar finnas något medel för allt!!! Erica Hansson 26 år.

  • Hälsoanalysen för Homeopater  1 dag 6 april kl 9.30-17.30 Vilka homeopatiska medel kan ansiktet, tungan och naglar indikera?Ett unikt kompendium ingår. Kostnad 1400 kr. Anmälan innan 29 mars tack.
  • Hälsoanalysen 3 dagars kurs  Ansikte, tunga och nagelanalys 3 fredagar, start 8 april, 13 maj, 10 juni, tid 9.30–17.30 Här undervisas i ansiktets tecken som relaterar till inre organ. Tungan vad berättar den? Nagelns budskap vad säger det? Kostnad 1200 kr per dag eller 3200 kr vid betalning innan första tillfället. Anmälan innan den 1 april tack.
  • Biokemiskacellsalter 12 st 3 feb kl 9.30-17.00 Lär dig 12 biokemiskacellsater som fyller på dina celler, avgiftar och läker. De är homeopatiskt utspädda. Vi går igenom tecken på tungan och ansiktet som indikerar vilken salt som saknas. Ett unikt kompendium och kursintyg ingår i kursen. Kostnad 1400 kr inklusive moms, anmälan förde den 28 jan tack. Ett bra komplettering till andra terapiformer som Homeopati, Massage, Zonterapi, Healing mm.
  • Handmassage/Handterapi Sträck ut en hand och mycket kan förändras….. Visa mig din hand så skall jag säga dig vem du är, handen avslöjar mycket mer än vad vi kan ana. Nästan alla smärtor och många andra problem går att behandla via handen. Detta är en perfekt metod för egenvård. Det är lätt att lära sig behandla både akuta och kroniska problem och använda i förebyggande syfte. Sedan har du en läkare till ”hands” resten av ditt liv. På handen har vi liksom på foten zonterapi punkter och akupunkturpunkter. Händer har vi alltid till hands och det är lätt och enkelt att komma åt och inte så svårt att ”be” om. En dags kurs fredagen den 29 april, kl 10-17.00 kostnad 1200 kr, anmäl innan den 18 april tack.

Ny hemsida skapat idag

Hej kära läsare!
Idag har jag gjort en ny hemsida som heter homeopatiren.se där jag kommer att blogga varje vecka har jag tänkt mig. Än så länge så kör jag på båda sidorna nu.
Väl mött!

Närtanter inte får bestämma!

Något som gått och irriterat mig flera veckor är att hemtjänsten ringde och avbokade en dams tid hos mig. De uttryckte sig att de inte kunde stå för att damen blandade sina mediciner hur som helst! Ok jag strök tiden, ingen idé att prata med någon som inte har tillräckligt med kunskaper. Förr kunde jag strida men jag gör inte det längre. Efter några veckor ringer damen själv till mig och säger att hon måste ha en ny tid för hon är så trött och helt orkeslös........ Ok damen fick en ny tid och med kom en kvinna från hemtjänsten.  Jag såg en gammal blek och ledsen kvinna framför mig, visserligen över 90 år men hon brukar alltid vara så glad........... vad har hänt? Läkarna har skrivit ut blodtryckshöjande medel till mig och en ny blodförtunnande medel. Sedan dess är jag så yr så yr och helt orkeslös. Jag började med att ta hb blodprov och till min förvåning så hade damen endast 60 i hb (blodvärde) !????????????????????? Jag blev helt mållös och även kvinnan som satt bredvid. Jag läste på de nya medicinerna som läkaren hade skrivit ut och en av dessa var helt ny och kunde ge låga blodvärden.....men ingen hade tagit det på den stackars damen...... antar att hon var ett bra val att prova ett nytt läkemedel på eftersom inte hade några andra läkemedel och hon var väldigt gammal! Så kan det gå!

Ja ja jag säger det,  då vem kan man lita på????


Oro i lägret för Homeopati!

Läkemedelsverket har kommit ut med en rapport om förutsättningar för och konsekvenser av att införliva 16.2 i läkemedelsdirektivet(2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning, remissvar skall vara inne den 18 maj. Rapporten innehåller 59 sidor och har gått ut till 91 st remissinstanser, Bl.a Riksdagens ombudsmän, Kammarätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm och i Uppsala, Justitiekanslern, Domstolsverket, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverrket, Socialstyrelsen, Inspektion för vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Myndigheten för vårdanalys, Statens medicinska -etiska råd, Försäkringskassan, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Datainspektionen, Kommerskollegium, Stadskontoret, Regelrådet, Vetenskapsrådet, Dentrala etikprovningsnämnden, Verket för inovationssystem, Forskningrådet för hälsa, arbetsliv och välfäd, Kungliga vetenskapsakademin, Ingenjörsvetenskapsakademin, mm mm så kommer alla Läns landsting och olika förbund men inte till någon att Sveriges homeopati förbund? Märkligt att Ingengörer mm. skall få svara på en remiss om homeopatiska läkemedel? Vi svarar väl inte på det som berör dem? Det är väldigt märkligt att man inte vänder sig till de som vet vad homeopati är och kan förklara sin åsikt.Man kan lugnt påstå att det verkligen är bristande demokrati. Men nu har alla Svenska homeopatiska förbund fått detta till sin kännedom och märkligt är att vi inte tycker lika? Kanske är det just det som gör att vi är flera förbund i Sverige. Vårt grannland Norge har slagit ihop sina förbund och därmed är deras röst hörd mycket större. I Norge är homeopati ett val för medborgarna. England oroar sig för att vi i Sverige har tre förbund...ryckten kan spridas långt. Nuvarande lagstiftning har lett till en betydande minskning av antalet homeopatiska läkemedel på den svenska marknaden under de senaste 20 åren, tvärt om än övriga Europa. Patienter och konsumenter berövas möjligheten att välja det homeopatiska läkemdel som behövs, därmed pågår olaglig handel av homeopatiska läkemedel. Det går lätt att köpa på nätet från andra länder där homeopati är stort. Homeopatiska läkemedel är välkända och väletablerade i Världen. Dagens problem i Sverige bottnar i att man har försökt inordna dem i ett rättsligt system och kontrollsystem som anpassat konventionella läkemedel. Detta har resulterat i att många av de verktyg en terapeut behöver för att bedriva en homeopatisk terapi försvunnit. Det nuyvarande rättsliga systemet och kontrollsystemet för homeopatiska läkemedel hämmar kraftigt den svenaska marknaden för dess produkter. Svenska tillverkare av homeopatica får allt svårare att överleva. Det finns ett angeläget behov av bättre lagstiftning för att värna denna traditionella behandlingsmetod och främja dess utveckling samt låta flera få de positiva hälsoeffekter som dessa behandlingar ger hos de som väljer att använda dem. Registrerade homeopatiska läkemedel uppfyller idag viktiga krav gällande kvalitet och säkerhet och för oss terapeuter är detta en garanti att de produkter som tillhandhålls på den svenska marknaden är säkra och av god kvalitet. Nu har vi chans att försöka få in 16.2 med ett bra val som innebär registrering av homeopatiska läkemedel med att indikation skall sätta på en nivå som tillverkar och leverantörer i Sverige kan genomföra. Det kan medföra att komplexmedel kommer ut i hälsokosthandel kanske apotek mm, det är verkligen bra för homeopatin i Sverige, vi skall väl ha lika som i övriga världen?. Jag skulle med lätt het köpa Pulsatilla nässpray i D 4 (isätllet för de som finns på apoteket som bärnner sönder slemhinnor och du blir beroende av dem) , Arnica salva i D4, Värksalva i D4 och allt annat som finns i övriga Europas handel. I England kan du köpa enkel medel på Astas (motsvarar vårat Willys)....i vajrefall alla som kan användas vid akuta besvär. I Danmark är D 4 godkänt i salvor och linement. Tänk Cauphyllum spray i D 4 vid förlossningar...... jag väntar verkligen med spänning på att dessa kan få komma in i Sverige. Men det händer bara om vi väljer rätt alternativ på remiss svaret. Det kan gå så tokigt att det kommer bli så att läkare får skriva ut homeopatiska medel utan utbildning i homeopati.... då blir jag mörkrädd!!  Vi måste värna om vår fria val till egenvård, att det skall finnas alternativa lösningar på att lindra eller bota symptomer på och i vår kropp. En del kanske inte tål konventionella läkemedel, ja rentav är allergiska, endel kanske inte vill intaga gifter osv. Homeopati i alla dess former är ett miljö vänligt alternativ, Elitidrottare i Nore och Sverige använder homeopati för att läka fortare,i Spanien har de homeopatiska gräsmattor för att vara rädda om spelarnas hälsa, homeopati kan och gör människor friskare fortare vid långtids sjukskrivan därmed är det en samhälls ekonomisk fråga.  Om vi dessutom kunde ändra lagstiftningen angående barn under 8 år,( några få länder har detta i världen) skulle vi kunna förbättra folkhälsan betydligt i Sverige då barn skulle slippa äta så mycket antibiotika, i den utsträckning som skrivs ut idag och sänker barnens totala hälsa och gör de mer allergiska och försvagade för andra svårare besvär. Om vi homeopater fick ta emot "lättare" besvär på barnen som öroninflammationer, halsbesvär, lågt immunförsvar osv. skulle den konventionella vården anlitas till svårare besvär och bli bättre och mer ekonomi till svårare besvär osv. Detta vore verkligen samhällsekonomi. Dessutom skulle folkhälsan i Sverige öka betydligt. Som den nu är verkar den försvagats betydligt i jämförelse med övriga EU. Sist men inte minst vill jag tillägga att 75% av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin och att WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behadlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare i världen. 100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopati industrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri. 300 miljoner patienter läker endast med homeopati i 80 länder. I Sverige råder stor okunskap om homeopati. Då kan man undra om vi lever i ett demokratisk land? Är vi fria att välja när vi blir sjuka? Bristande demokrati råder för vårt eget val för vår egen kropp. Det kan man kanske säga var mitt första maj tal!

Det blir bara värre och värre

Jag känner att jag måste börja blogga igen, kan inte vara tyst längre. De flesta som kommer till mig är antingen läkemedelsförgiftade eller så har läkarna inte hittat något fel alls.
I veckan besökte mig en 30 årig man som hade så ont i solaplexus att han fick äta ipren hela dagarna. I ett års tid hade han försökt att få hjälp. 8 olika läkare och massor med undersökningar hade han gått igenom, men ingen kunde konstatera något fel. Han var hos mig för fyra veckor sedan och då grät han, han sa att läkarna tror mig inte eftersom de inte hittar något fel! De erbjuder mig psykmedicin nu för de tror att det sitter i huvudet!
Efter ett långt samtal och lite udredning som jag gör, tar urinprov som påvisar olika färger beroende på hur de intre organen arbetar. Tittar i irs, ansiktet,tungan och naglar. Allt pekade på gallan som jag fick fram. Han fick medel mot det och ett homeopatiskt läkemedel. Vid återbesöket hade han inte ont längre och han var så glad så glad. Men han var ff rädd att sluta med medlen för tänk om han skulle få ont igen? Inte en enda Ipren hade han tagit denna månad och var verkligen lycklig för det! Homeopatiska medel äts i kurer och informerar kroppen själv till läkning. Inga medel skall man gå och äta hela tiden. Vi är själkäkande varelser om kroppen får rätt information till läkning. Det är fantastiskt! Jag var verkligen nöjd att det hade varit så "lätt" att få bort smärtan och att mannen var så gott som frisk nu!
 
En kvinna sökte mig för urinvägsbesvär, 70 år gammal. Över ett år hade hon haft stora problem och hon visste även att hon hade en njursten, som kommit tillbaka redan efter 8 månader. Smärtan var "på" hela tiden dels på vänstersida och från njuren ner till urinblåsan och från blåsan ner ut i urinröret. Det sved och brände som eld hela tiden, hon kunde kanppt sitta. Hade varit hos ett flertal läkare varav en sa att han inte var någon homeopat....indirekt tolkade hon honom som att hon skulle uppsöka en homeopat, därför kom hon till mig. Tur var väl det. För första gången i min historia så envisades kvinnan att jag skulle titta henne i underlivet, hon var så förtvilad och bad mig att göra det. Så ja tänkte jag titta kan jag väl göra????? Den 70 åriga kvinnan kastade sig snabbt och smidigt upp på min massagbänk. Och tur var väl det!(minförsta gynundersökning), jag har aldrig sett så röda slemhinner i hela mitt liv inte ens i min vildaste fantasi kunde jag hitta dem! Desutom hade kvinnan svamp i underlivet långa vita strängar. Hon berättade att hon hade ätit många antibiotika kurer ibland dubbla doser! Dessutom hade hon fått flera olika svampmedel för den intesiva klådan i underlivet. Det var inte svårt att räkna ut att hela hennes phvärde hade blivit förstört av alla antibiotika som hon fått äta. Dessutom de starka svamp medicinerna som dödar först och sedan kommer det tillbaka i sju resor värre.
Det skall bli spännande att möta henne om fyra veckor då hon har sitt återbesök. Candida svampen är inte så lätt att få bort. Jag skrev på receptet att inga mjölkprodukter, inget socker och inget som innehåller jäst nu på fyra veckor. Hon fick droppar för urinvägarna och en homeopatisk salva till underlivet. Jag är helt övertygad att hon kommer bli så m kt bättre nu. Det är hur enkelt som helst att förstå att en människa kan inte äta antibiotika i ett år utan att få sina slemhinnor tunna och dessutom en svamptillväxt. Kan inte läkarna räkna ut det? Vilken lidelse. Desuutom hade hon käkat treo för värk i kroppen som jag tror bildat njurstenen och gjort njurana svaga. Så nu blev det treo förbud. Mina misstankar är att treo kan bilda stenar men en läkare hade sagt nej att det kan de inte.

Urin innehåller normalt ämnen som motverkar kristallisering, däribland magnesium, citrat och pyrofosfat. Personer som har brist på något av dessa ämnen har därför lättare att utveckla njursten. Otillräckligt vätskeintag är en annan bidragande faktor liksom överdriven konsumtion av vissa livsmedel såsom animaliskt protein, salt och raffinerat socker.Njurstenarna brukar ofta fastna i passagen mellan njuren och urinblåsan där kristallerna kan orsaka både skada och smärta. Läkemdel är en annan orsak till både njursten och gallstenar.

Båda innehåller kalcium så det är värt att sluta med det.

Bilder på njurstenar: från http://www.doktorn.com/artikel/njursten?gclid=CKqRlJT-kMACFeHPcgodDUsA4w 

Idag kan njursten oftast behandlas helt utan kirurgiska ingrepp.

Tänkvärt!

Tänkvärt/tips

Cortison – undertrycker, trycker in sjukdomen till inre problem, äter upp allt zink, och kalkar ur skelettet

Betablockerare – saktar ner kroppen, ger impotens, trötthet, orkeslös och flintskallighet

Insulin – ersätter och hämmar egen tillverkning
Levaxin - kalkar ur skelettet,

Hormonmedel, preventivmedel- en biologisk bomb som tickar i kvinnans kropp, blodpropp mm
Gardasil - inga garantier för någonting och t o m dödsfall har förekommit, virus muterar så vi inte får någon kontroll alls

Losec – tar bort saltsyran helt som vi skall ha för att smälta födan, man förflyttar problemet till tarmarna och får tarmsjukdomar som IBS, UC, osv

Digitalis – kompenserar

Homeopati – reglerande, väcker självläkningsprinciperna

Diuretika - dränerar och tömmer systemen, tömmer på alla mineraler

Kalium – lugnar ned sköldkörteln

Jod - aktiverar sköldkörteln

Allergi – främlingskap, undertryckning, ta ansvar, snälla och välanpassade personer

 

 

 


Må bättre med Homeopati!

        Må bättre med Homeopati

  ·       Homeopatin ser människan ur ett helhetsperspektiv.

 ·       Homeopatin tar hänsyn till mentala/själsliga, känslomässiga/psykiska och fysiska symptom.

 ·       Homeopatisk behandling återställer harmonin i kropp och själ.

·       En Homeopatisk behandling ger kroppen hjälp till självhjälp att lösa problemet.

 ·       Homeopatiska medel går till grunden av besvär/problemen.


·       Homeopati följer naturlagarna.


Homeopati är en biverkningsfri behandling och helt miljövänlig


Homeopati och Världen!

HOMEOPATIN OCH VÄRLDEN

Världshälsoorganisationen (WHO) har kommit fram till att c:a 75 % av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin. WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behandlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare världen över.

                        Den studeras även på ett flertal universitet. Homeopatin är även väl etablerad i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Ungern, Israel mm.

England har 3 homeopatiska sjukhus. Omkring 70 % av de som söker behandling på ett homeopatiskt sjukhus vittnar om att den homeopatiska behandlingen hade en positiv effekt. 400 allmänläkare använde homeopatin dagligen. Apoteken säljer homeopatisk medicin.
I Frankrike använder ungefär 36 % av befolkningen homeopati. Varje apotek säljer homeopatisk medicin.

I Tyskland har 10 % av läkarna har en homeopatisk specialistutbildning. Här finns det 3000 naturmedicinare som är specialiserade på homeopati.  98 % av alla apotek säljer homeopatiska läkemedel.

Indien är medicinens föregångsland. I Indien har tre medicinska system fått erkännande från den indiska staten - modern medicin, ayurveda och homeopati. Homeopatin i Indien har ca 300.000 kvalificerade homeopater, 100.000 läkare med homeopatutbildning, 307 homeopatiska sjukhus, 180 colleges och 7500 statliga kliniker.

100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopatiindustrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri. 300 miljoner patienter läker endast med homeopati i 80 länder.

 

Homeopati frodas i USA.

USA detaljhandels försäljning av homeopatiska och naturläkemedel beräknas ha nått $ 6400000000 under 2012, upp nästan 3% mer från  2011, och växt med 16% under de senaste fem åren. Data byrå Mintel säger att 30% av de tillfrågade som hade lidit av ett besvär, de senaste året, har använt ett homeopatiskt eller naturläkemedel för att behandla besväret. Emily Krol, en analytiker från Mintel säger, "Det faktum att så många användare av homeopatiska medel är övertygade om dem lindra deras symtom tyder på att när folk har använt dessa produkter och upplevt effektiviteten, kan de vara mer benägna att använda dem i framtiden ... "

http://www.sacbee.com/2013/05/16/5426100/healthy-growth-as-sales-of-homeopathic.html

 

 

 

Artikel gjord av SHR samt tillägg av Ulla Vonkavaara och Irén Svensson-Nylén

 

 

 

 


Att tänka på inför besök hos en homeopat

Vad skall du tänka på när du skall gå in till homeopaten?
 
Anamnes – Din besvärs berättelse

 När du kommer till Homeopaten, är det mycket värdefullt att du försöker beskriva alla dina symtom. Hur du är i din sjukdom. Hur upplever du besvären? Vad vill du ha hjälp med? Mentala, känslomässiga och fysiska besvär, alla är lika viktiga. Vårt arbeta blir att hitta det medlet som stärker/läker din kropp.

Homeopati söker efter människans medfödda och förvärvade förmågor till självläkning, inom människans egna väsens möjligheter.

 

Din spontana berättelse om hela Din situation, är viktig!

 

Besvärs historia från 0 år - till nu, berätta om återkommande problem, operationer, om du legat på sjukhuset, har haft trauma, chocker, vaccinationer, läkemedel osv.

När uppkom ditt problem, vad har hänt de sista 6 månaderna eller längre tillbaka? Ett trauma som skett tidigare i ditt liv.

 

Att tänka på:
Uppifrån och ned, huvudvärk, ofta? När får du värken? På vilken sida? Hur upplever du värken hamrande, bultar, bränner, svider osv? Var sitter problemet. Beskrivning av känslan är viktig. Börja med huvudet och gå nedåt av hela kroppen. Beskriv näsa, öron, hals magen, tarmen, muskler, leder osv.


Modaliteter
dvs bättre och sämre av, vad gör du som förbättrar? Bättre av rörelse, värme, ligga, svalka, gå ut, krypa, sträcka på sig osv.

Vad försämrar? Kyla, vind, regn, väderombyte, sydvind, nordvind, konflikter, kränkthet, sorger osv. Vilken mat gör dig sämre, eller bättre? Hur ofta uppkommer problemet? Intervaller, skov?

 

Utsöndringar: snor ljust, grönt, klibbigt, surt, illaluktande, vattnigt, segt etc.
Vid flytningar(kvinnliga och manliga), ljusa, mörka mm? Vid menstruationen är färg, lukt, smärta etc viktigt. Har du svettningar, varifrån? När kommer dessa, nattetid, dagtid osv? Vid vax i öronen,  mycket, hårt, mjukt proppar osv? Ögon utsöndring, färg, när, vaglar osv. Är avföring, ljus, mörk, hård, illaluktande osv. Beskriv all utsöndring som besvärar dig.

 

Totaliteten av symtomen

Homeopaten beaktar huvudsymtom, sidosymtom, samverkan av symtom. Vi tittar på alla symtom som du beskrivit. Väljer det mest specifika, individuella symtomen 3-15 st, ibland fler ibland färre. Vi letar efter det rätta medlet, som har samma symtom som du beskrivit – alltså lika/liknande botar lika/liknande besvär.

 

 

 

 

 

 

 


Smärta lindras genom homeopati

Smärta lindras genom homeopati.

Homeopati är väl känd i hela Europa som den ledande naturliga behandling av muskelvärk. Det har gjorts en långtidsstudie i Frankrike där akut och kronisk muskulära smärtor, blir avsevärt hjälpt av homeopati. Dana Ullman rapporterar att totalt sett minskade kroniska smärtor. Deras behov av smärtstillande medel minskade med 50% vid kronisk smärta, medan de i akut smärta minskat användningen med 38%. Konventionella smärtlindrande läkemedel är förknippade med mer eller mindre allvarliga biverkningar, så är de homeopatiska alternativen bättre och biverkningsfritt. Så nyheten är en stor och positiv för de som är drabbade av smärta. Homeopati leder också till lägre vårdkostnader.

 

Denna studie har godkänts av den franska nationalförsamlingen dataskydd kommissionen och den franska nationella rådet och genomfördes av professorerna i epidemiologi, biostatistik och medicin från universitetet i Paris, Institut Pasteur, universitetet i Bordeaux, University of Pierre och Marie Curie, McGill University, och London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Läs mer om denna studie på: http://www.naturalnews.com/040243_homeopathy_prescription_medications_pain_killers.html?

Fran Sheffield.


Forskningsrapport

 

Forskningsrapporter från sidan http://dagenshomeopati.se Marina Szöges

 

Homeopatisk behandling gav friskare barn

 Franska föräldrar som lät barn med upprepade akuta rhinopharyngitis behandlas av homeopatiska läkare slapp stanna hemma för vård av sjukt barn lika ofta som föräldrar vars barn behandlades med antibiotika.

 

 


Homeopati för kattallergi

Homeopati för katt allergi.

Är du allergisk mot katter? I så fall kan du vara intresserad av ny forskning där kattallergiska vuxna ges doser av homeopatisk beredda katt saliv och histamin. De svarade genast med att ha en signifikant minskad känslighet för kattallergener. Det fanns ingen minskning av katt känslighet för de som ges bara placebo. En viktig sak att komma ihåg från denna studie är att det var mer isopati än homeopati. Isopati behandlar med substanser som orsakade problemet.

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916 (13) 00012-X /

                        Fran Sheffield

Högt blodtryck

Hypotension och Hypertoni

 

Många ringer och undrar om det finns något homeopatiskt medel för att sänka eller ev höja blodtrycket. I homeopatisk läkemedelslära så tänker man inte riktigt så. Det är väldigt viktigt  med en homeopatisk anamnes och höra hela sjukdomshistorian, se vad som ligger bakom och vad som är orsak till att kroppen har höjt eller sänkt blodtrycket. Det kan ligga på flera olika plan i kroppen, mentalt, känslomässigt eller rent fysiskt.

Blodtrycket är ett mått på hur hårt blodet trycker mot väggarna i dina artärer när den rör sig genom kroppen. Blodkärlens väggar är viktiga, de får inte vara för stela. Njurar är också en bov i dramat, kanske de behöver rensas för det sitter för mycket antiklumpmedel från vår kost där. Vatten är väldigt viktigt att dricka för alla organ och inte minst för vårt blodtryck.
Blodtrycket består av två siffror: systoliskt och diastoliskt.

Det systoliska (högre) nummer visar hur hårt blodet rusar när hjärtat pumpar.

Det diastoliska (lägre) värde visar hur hårt blodet flyter mellan hjärtslag, när hjärtat är avslappnad och fylls med blod.

Lågt blodtryck gör att ditt blodtryck är lägre än normalt. Ett annat namn för lågt blodtryck är hypotension. Hypotension, uppstår när blodtryck under och efter varje hjärtslag är mycket lägre än vanligt. Detta innebär att hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen inte får tillräckligt med blod.

 

ORSAKER till problem med blodtrycket:

Alkohol i för stora mängder

Ångestdämpande mediciner

Vissa antidepressiva

Kortisontabletter som Prednisolon
P-piller

Diuretika, urindrivande medel

Hjärtmediciner, inklusive sådana som används för att behandla högt blodtryck och kranskärlssjukdom

Mediciner som används för kirurgi

Smärtstillande medel- som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen

Inte dricka tillräckligt med vätska

Trauma såsom större blödning och brännskador etc

Stress, olösta konflikter

Ekonomi, rädsla

Dåligt med motion

Övervikt

Kaffe i förstora mängder
Rökning och snusning

Lakrits i stora mängder

Droger

 

 

Symptom:

Yrsel, yr eller svimmar.

Snabb eller oregelbunden hjärtrytm

Illamående och/eller kräkningar

Känsla mer törstig än vanligt

Med dimsyn

Svaghetskänsla

Förvirrad

Trötthet

Med kall, fuktig hud

Varm med svettningar

Andning mycket snabbt

Känsla att inte få ned luft tillräckligt

Känns som en mössa på huvudet

 

KOST:
Vid lågt blodtryck:

Vitamin B, C och E kan vara bra vid lågt blodtryck. Protein rik mat är också nödvändigt för patienten. Kosten måste vara väl balanserad och hälsosam. Alkohol och tobak bör helt uteslutas. Det främsta syftet med dieten är att vitalisera hela kroppen.

Ät ofta, vilket gör att blodtryck går up. Inklusive vitlök i din kost hjälper till att reglera blodtrycket.

 

Vid högt blodtryck:

Gå ner i vikt om det finns övervikt

Motionera regelbundet, gå minst 30 minuter ute varje dag

Stressareduktion - yoga/meditation, mindfullness, affirmationer etc

Ät mindre salt - välj örtsalt

Ät mer kaliumrika produter typ gurka, selleri, avocado

Ät mer mat som innehåller magnesium

Vitlök är blodtryckssänkande och tryckreglerande

Ät mer Omega-3

Välj det goda fettet

Ät mer fisk/skaldjur

Grönt te sänker ditt blodtryck och har en rad andra positiva egenskaper

Ät mycket mer frukt och grönt, gärna baljväxter

Drick 6-8 glas vatten per dag

 

 

Homeopati fungerar mycket bra i detta tillstånd. En konsultation med din homeopat är nödvändigt. Några av de läkemedel som kommer att hjälp är:
Högt blodtryck:

Acon, Ars, Aur, Crat, Dig, Lach, Glonine, Nat.mur., Nux vomica, Kali.phos, Sulph

Lågt blodtryck:
Carb-v, Gels, Lach, Naja, Lyc, Phos, Sep, staph, Thyr, Veratum

 


Homeopati bättre än antibiotika vid akut öroninflammation!

Homeopati bättre än antibiotika vid akut öroninflammation

 

Sju av tio barn blev fria från smärta vid akut öroninflammation inom tolv timmar med homeopatisk behandling. Det är ett 2,4 gånger bättre resultat än placebo. Läs mer www.dagenshomeopati.se

 


RSS 2.0