Ny utbildning startar i jan Exisensanalytiker!

Välkommen till En ny vidareutbildning för terapeuter:

Existensanalytiker!

 

Nu har Du möjlighet att delta i en unik kurs om örtmedel, och utrensning av gifter från kroppen. Dessutom får du lära Dig 7 olika analysformer som sammanställer olika "tecken" om kroppens hälsostatus.

  • På ansiktets tecken
  • På tungans form, beläggning, färg och geografi
  • På iris (ögonen)
  • På Back Shu (ryggen)
  • På Gua Sha (skrapanalysmetod) och behandling
  • På naglar
  • På tandfocus (terapihinder)

Vi lägger stor tonvikt på behovet av avgiftning från kemikalier, bly, amalgam, kvicksilver, hudvårdsprodukter, kläder, rengöringsmedel mm. Kroppen behöver/måste bli av med de miljögifter som finns i systemet för att kunna återfå hälsan. Du kommer att få lära dig att hantera olika infallsvinklar, hur vi ska tolka kroppens signaler/tecken och om hur rena örter hjälper dig till bästa resultat. (Örtpreparaten är endast tillgängliga för de terapeuter som är med på utbildning.) Många nordiska örter är med i produkterna. 

 Herba Plus har utvecklat en unik serie örtpreparat för förebyggande, underhållande och välbefinnande. De bygger på den traditionella kinesiska medicinen och är sammansatta för att verka balanserande och adaptogent. Örtmedlen har GMP-standard. Tillvägagångssättet bygger på konsultation med varje kund/besökare innan några preparat rekommenderas. Man ställer en hälsoanalys vid första besöket, genomför därefter en kropps- utrensningskur i flera steg, och ställer ytterligare en analys vid andra besöket. Först efter en rensningskur är det möjligt att förstå den riktiga orsaken till patientens problem och genomföra åtgärder. Vi går igenom kroppens många olika problem och hur den skall återfå hälsan på bästa möjliga varaktiga sätt.
Fokus ligger på kombinationen av olika "tecken" på kroppen och örtbehandling med goda resultat. Konceptet är att produkter anpassas till analyserna.

Detta är en helt ny spännande utbildning för terapeuter. Den är upplagt på 9 heldags träffar under hösten -12. Nytt för hösten är att vi kommer att ägna nästan en hel dag till varje analysmetod. Ett helt unik nytt kompendium för varje analysmetod.
Vi varvar teori med praktik, analys av kursdeltagarna. Anatomi och sjukdomslära ingår varje gång. Olika tema på organ och problematik vid varje träff.

Du få ett Diplom med titel Existensanalytiker vid deltagande i 1 grundkurs samt de övriga 8 stegen.
I kursen ingår receptblock, journalkort, plansch, Gua Sha skrapan samt unika kompendium varje gång.

Kurstillfällen:
Grundkurs den 18 jan  kl 10-17

Denna dag är till för grunderna av produkterna och hela utrensningen. Vi nosar lite på analysmetoderna och du kan känna in om Existensanalytiker är något för dig.


Steg 1, 25 jan 10-17.00
Produktkännedom, vi studerar mage och tarmens funktioner samt dess sjukdomar, tonvikt på candida. Utbildning i ansikts- och tunganalys, teoretiskt och praktiskt på varandra. Ett unikt kompendium ingår. (finns ej att köpa)

Steg 2, 2 mars  kl 10-17
Produktkännedom, vi studerar hjärtat och leverns funktioner. Utbildning i naglar och tänders budskap, teori och praktiska övningar. Ett unikt kompendium ingår.

Steg 3, 22 mars kl 10-17
Produktkännedom, vi studerar njurar och binjurars funktioner. Utbildning i irisanalys, teori och praktik. Ett unikt iriskompendium ingår del1.

Steg 4, 5 april kl 10-17.00
Produktkännedom, vi studerar endokrina körtelsystemet, ”hormondag”. Fortsättning på irisanalyser, del 2.

Steg 5, 12 april kl 10-17.00
Produktkännedom, vi studerar lymfsystemet och värk i muskler och leder. Fortsättning med irisanalyser, teori och praktik, del 3.

Steg 6, 19 april kl 10-17.00
Produktkännedom, vi studerar lungor och cirkulationen. Gua Sha skrapan som analysmetod och viss behandling. Unikt kompendium för Gua Sha. Praktiska övningar med Gua Sha skrapan på varandra. Medtag två handdukar.


Steg 7, 3 maj kl 10-17.00
Produktkännedom. Vi studerar hjärnan och känslor. Utbildning i Bach Shu som analysmetod och viss behandling. Unikt kompendium för Bach Shu. Handmassage och olika massage på handen för viss problematik. Hjälp till själv hjälp.

Steg 8, 17 maj kl 10-17.00
Produktkännedom. Sammanställning av hela kursen. Kvalitetssäkring samt Prov och Diplomering.

 

Kostnad och information:

Grundkurs 750 :-, övriga stegen 1200 kr per dag eller 9000:- vid betalning vid första tillfället för 8 steg. Du kan alltså välja att gå vissa steg eller att gå hela utbildningen. Stegen är helt unika och omgjorde från föregående år. Vi studerar mer ingående och lär oss en analysmetod i taget, iris kräver tre träffar för att lära sig det viktigaste.
Anmälan till Irén Svensson-Nylén, genom att betala avgiften till pg 83 10 481-0 Helheten, senast två vecka innan kursdagen. Utbildningen är på Alternativ Praktik Helheten, Vindens sal, Norra grev Rosengatan 3, 3 tr  703 64 Örebro, (nära resecentrum). Max 20 personer och minimum 5 st. Medtag egen lunch, eller så går vi ut och äter eller hämtar sallad till lunch. Möjlighet till att komma dagen innan, går att sova över i kurslokalen (plats begränsade) eller på Livin vandrarhem/hotell i Örebro, ange kurs på Helheten och ni får rabatt.
Irén är utbildad Homiatriker/Homeopat och varit verksam i mer än 20 år. Varmt välkomna till en spännande och lärorik utbildning! Telefon 019-100908 sms till 070-582 12 11.
 

 


RSS 2.0