Tänkvärt!

Tänkvärt/tips

Cortison – undertrycker, trycker in sjukdomen till inre problem, äter upp allt zink, och kalkar ur skelettet

Betablockerare – saktar ner kroppen, ger impotens, trötthet, orkeslös och flintskallighet

Insulin – ersätter och hämmar egen tillverkning
Levaxin - kalkar ur skelettet,

Hormonmedel, preventivmedel- en biologisk bomb som tickar i kvinnans kropp, blodpropp mm
Gardasil - inga garantier för någonting och t o m dödsfall har förekommit, virus muterar så vi inte får någon kontroll alls

Losec – tar bort saltsyran helt som vi skall ha för att smälta födan, man förflyttar problemet till tarmarna och får tarmsjukdomar som IBS, UC, osv

Digitalis – kompenserar

Homeopati – reglerande, väcker självläkningsprinciperna

Diuretika - dränerar och tömmer systemen, tömmer på alla mineraler

Kalium – lugnar ned sköldkörteln

Jod - aktiverar sköldkörteln

Allergi – främlingskap, undertryckning, ta ansvar, snälla och välanpassade personer

 

 

 


Må bättre med Homeopati!

        Må bättre med Homeopati

  ·       Homeopatin ser människan ur ett helhetsperspektiv.

 ·       Homeopatin tar hänsyn till mentala/själsliga, känslomässiga/psykiska och fysiska symptom.

 ·       Homeopatisk behandling återställer harmonin i kropp och själ.

·       En Homeopatisk behandling ger kroppen hjälp till självhjälp att lösa problemet.

 ·       Homeopatiska medel går till grunden av besvär/problemen.


·       Homeopati följer naturlagarna.


Homeopati är en biverkningsfri behandling och helt miljövänlig


Homeopati och Världen!

HOMEOPATIN OCH VÄRLDEN

Världshälsoorganisationen (WHO) har kommit fram till att c:a 75 % av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin. WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behandlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare världen över.

                        Den studeras även på ett flertal universitet. Homeopatin är även väl etablerad i Tyskland, Frankrike, England, Spanien, Australien, Nya Zeeland, Canada, Sydafrika, Tjeckoslovakien, Nederländerna, Ungern, Israel mm.

England har 3 homeopatiska sjukhus. Omkring 70 % av de som söker behandling på ett homeopatiskt sjukhus vittnar om att den homeopatiska behandlingen hade en positiv effekt. 400 allmänläkare använde homeopatin dagligen. Apoteken säljer homeopatisk medicin.
I Frankrike använder ungefär 36 % av befolkningen homeopati. Varje apotek säljer homeopatisk medicin.

I Tyskland har 10 % av läkarna har en homeopatisk specialistutbildning. Här finns det 3000 naturmedicinare som är specialiserade på homeopati.  98 % av alla apotek säljer homeopatiska läkemedel.

Indien är medicinens föregångsland. I Indien har tre medicinska system fått erkännande från den indiska staten - modern medicin, ayurveda och homeopati. Homeopatin i Indien har ca 300.000 kvalificerade homeopater, 100.000 läkare med homeopatutbildning, 307 homeopatiska sjukhus, 180 colleges och 7500 statliga kliniker.

100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopatiindustrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri. 300 miljoner patienter läker endast med homeopati i 80 länder.

 

Homeopati frodas i USA.

USA detaljhandels försäljning av homeopatiska och naturläkemedel beräknas ha nått $ 6400000000 under 2012, upp nästan 3% mer från  2011, och växt med 16% under de senaste fem åren. Data byrå Mintel säger att 30% av de tillfrågade som hade lidit av ett besvär, de senaste året, har använt ett homeopatiskt eller naturläkemedel för att behandla besväret. Emily Krol, en analytiker från Mintel säger, "Det faktum att så många användare av homeopatiska medel är övertygade om dem lindra deras symtom tyder på att när folk har använt dessa produkter och upplevt effektiviteten, kan de vara mer benägna att använda dem i framtiden ... "

http://www.sacbee.com/2013/05/16/5426100/healthy-growth-as-sales-of-homeopathic.html

 

 

 

Artikel gjord av SHR samt tillägg av Ulla Vonkavaara och Irén Svensson-Nylén

 

 

 

 


Att tänka på inför besök hos en homeopat

Vad skall du tänka på när du skall gå in till homeopaten?
 
Anamnes – Din besvärs berättelse

 När du kommer till Homeopaten, är det mycket värdefullt att du försöker beskriva alla dina symtom. Hur du är i din sjukdom. Hur upplever du besvären? Vad vill du ha hjälp med? Mentala, känslomässiga och fysiska besvär, alla är lika viktiga. Vårt arbeta blir att hitta det medlet som stärker/läker din kropp.

Homeopati söker efter människans medfödda och förvärvade förmågor till självläkning, inom människans egna väsens möjligheter.

 

Din spontana berättelse om hela Din situation, är viktig!

 

Besvärs historia från 0 år - till nu, berätta om återkommande problem, operationer, om du legat på sjukhuset, har haft trauma, chocker, vaccinationer, läkemedel osv.

När uppkom ditt problem, vad har hänt de sista 6 månaderna eller längre tillbaka? Ett trauma som skett tidigare i ditt liv.

 

Att tänka på:
Uppifrån och ned, huvudvärk, ofta? När får du värken? På vilken sida? Hur upplever du värken hamrande, bultar, bränner, svider osv? Var sitter problemet. Beskrivning av känslan är viktig. Börja med huvudet och gå nedåt av hela kroppen. Beskriv näsa, öron, hals magen, tarmen, muskler, leder osv.


Modaliteter
dvs bättre och sämre av, vad gör du som förbättrar? Bättre av rörelse, värme, ligga, svalka, gå ut, krypa, sträcka på sig osv.

Vad försämrar? Kyla, vind, regn, väderombyte, sydvind, nordvind, konflikter, kränkthet, sorger osv. Vilken mat gör dig sämre, eller bättre? Hur ofta uppkommer problemet? Intervaller, skov?

 

Utsöndringar: snor ljust, grönt, klibbigt, surt, illaluktande, vattnigt, segt etc.
Vid flytningar(kvinnliga och manliga), ljusa, mörka mm? Vid menstruationen är färg, lukt, smärta etc viktigt. Har du svettningar, varifrån? När kommer dessa, nattetid, dagtid osv? Vid vax i öronen,  mycket, hårt, mjukt proppar osv? Ögon utsöndring, färg, när, vaglar osv. Är avföring, ljus, mörk, hård, illaluktande osv. Beskriv all utsöndring som besvärar dig.

 

Totaliteten av symtomen

Homeopaten beaktar huvudsymtom, sidosymtom, samverkan av symtom. Vi tittar på alla symtom som du beskrivit. Väljer det mest specifika, individuella symtomen 3-15 st, ibland fler ibland färre. Vi letar efter det rätta medlet, som har samma symtom som du beskrivit – alltså lika/liknande botar lika/liknande besvär.

 

 

 

 

 

 

 


Smärta lindras genom homeopati

Smärta lindras genom homeopati.

Homeopati är väl känd i hela Europa som den ledande naturliga behandling av muskelvärk. Det har gjorts en långtidsstudie i Frankrike där akut och kronisk muskulära smärtor, blir avsevärt hjälpt av homeopati. Dana Ullman rapporterar att totalt sett minskade kroniska smärtor. Deras behov av smärtstillande medel minskade med 50% vid kronisk smärta, medan de i akut smärta minskat användningen med 38%. Konventionella smärtlindrande läkemedel är förknippade med mer eller mindre allvarliga biverkningar, så är de homeopatiska alternativen bättre och biverkningsfritt. Så nyheten är en stor och positiv för de som är drabbade av smärta. Homeopati leder också till lägre vårdkostnader.

 

Denna studie har godkänts av den franska nationalförsamlingen dataskydd kommissionen och den franska nationella rådet och genomfördes av professorerna i epidemiologi, biostatistik och medicin från universitetet i Paris, Institut Pasteur, universitetet i Bordeaux, University of Pierre och Marie Curie, McGill University, och London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Läs mer om denna studie på: http://www.naturalnews.com/040243_homeopathy_prescription_medications_pain_killers.html?

Fran Sheffield.


Forskningsrapport

 

Forskningsrapporter från sidan http://dagenshomeopati.se Marina Szöges

 

Homeopatisk behandling gav friskare barn

 Franska föräldrar som lät barn med upprepade akuta rhinopharyngitis behandlas av homeopatiska läkare slapp stanna hemma för vård av sjukt barn lika ofta som föräldrar vars barn behandlades med antibiotika.

 

 


Homeopati för kattallergi

Homeopati för katt allergi.

Är du allergisk mot katter? I så fall kan du vara intresserad av ny forskning där kattallergiska vuxna ges doser av homeopatisk beredda katt saliv och histamin. De svarade genast med att ha en signifikant minskad känslighet för kattallergener. Det fanns ingen minskning av katt känslighet för de som ges bara placebo. En viktig sak att komma ihåg från denna studie är att det var mer isopati än homeopati. Isopati behandlar med substanser som orsakade problemet.

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916 (13) 00012-X /

                        Fran Sheffield

Högt blodtryck

Hypotension och Hypertoni

 

Många ringer och undrar om det finns något homeopatiskt medel för att sänka eller ev höja blodtrycket. I homeopatisk läkemedelslära så tänker man inte riktigt så. Det är väldigt viktigt  med en homeopatisk anamnes och höra hela sjukdomshistorian, se vad som ligger bakom och vad som är orsak till att kroppen har höjt eller sänkt blodtrycket. Det kan ligga på flera olika plan i kroppen, mentalt, känslomässigt eller rent fysiskt.

Blodtrycket är ett mått på hur hårt blodet trycker mot väggarna i dina artärer när den rör sig genom kroppen. Blodkärlens väggar är viktiga, de får inte vara för stela. Njurar är också en bov i dramat, kanske de behöver rensas för det sitter för mycket antiklumpmedel från vår kost där. Vatten är väldigt viktigt att dricka för alla organ och inte minst för vårt blodtryck.
Blodtrycket består av två siffror: systoliskt och diastoliskt.

Det systoliska (högre) nummer visar hur hårt blodet rusar när hjärtat pumpar.

Det diastoliska (lägre) värde visar hur hårt blodet flyter mellan hjärtslag, när hjärtat är avslappnad och fylls med blod.

Lågt blodtryck gör att ditt blodtryck är lägre än normalt. Ett annat namn för lågt blodtryck är hypotension. Hypotension, uppstår när blodtryck under och efter varje hjärtslag är mycket lägre än vanligt. Detta innebär att hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen inte får tillräckligt med blod.

 

ORSAKER till problem med blodtrycket:

Alkohol i för stora mängder

Ångestdämpande mediciner

Vissa antidepressiva

Kortisontabletter som Prednisolon
P-piller

Diuretika, urindrivande medel

Hjärtmediciner, inklusive sådana som används för att behandla högt blodtryck och kranskärlssjukdom

Mediciner som används för kirurgi

Smärtstillande medel- som Ipren, Ibumetin, Ibuprofen, Diklofenak och Naproxen

Inte dricka tillräckligt med vätska

Trauma såsom större blödning och brännskador etc

Stress, olösta konflikter

Ekonomi, rädsla

Dåligt med motion

Övervikt

Kaffe i förstora mängder
Rökning och snusning

Lakrits i stora mängder

Droger

 

 

Symptom:

Yrsel, yr eller svimmar.

Snabb eller oregelbunden hjärtrytm

Illamående och/eller kräkningar

Känsla mer törstig än vanligt

Med dimsyn

Svaghetskänsla

Förvirrad

Trötthet

Med kall, fuktig hud

Varm med svettningar

Andning mycket snabbt

Känsla att inte få ned luft tillräckligt

Känns som en mössa på huvudet

 

KOST:
Vid lågt blodtryck:

Vitamin B, C och E kan vara bra vid lågt blodtryck. Protein rik mat är också nödvändigt för patienten. Kosten måste vara väl balanserad och hälsosam. Alkohol och tobak bör helt uteslutas. Det främsta syftet med dieten är att vitalisera hela kroppen.

Ät ofta, vilket gör att blodtryck går up. Inklusive vitlök i din kost hjälper till att reglera blodtrycket.

 

Vid högt blodtryck:

Gå ner i vikt om det finns övervikt

Motionera regelbundet, gå minst 30 minuter ute varje dag

Stressareduktion - yoga/meditation, mindfullness, affirmationer etc

Ät mindre salt - välj örtsalt

Ät mer kaliumrika produter typ gurka, selleri, avocado

Ät mer mat som innehåller magnesium

Vitlök är blodtryckssänkande och tryckreglerande

Ät mer Omega-3

Välj det goda fettet

Ät mer fisk/skaldjur

Grönt te sänker ditt blodtryck och har en rad andra positiva egenskaper

Ät mycket mer frukt och grönt, gärna baljväxter

Drick 6-8 glas vatten per dag

 

 

Homeopati fungerar mycket bra i detta tillstånd. En konsultation med din homeopat är nödvändigt. Några av de läkemedel som kommer att hjälp är:
Högt blodtryck:

Acon, Ars, Aur, Crat, Dig, Lach, Glonine, Nat.mur., Nux vomica, Kali.phos, Sulph

Lågt blodtryck:
Carb-v, Gels, Lach, Naja, Lyc, Phos, Sep, staph, Thyr, Veratum

 


Homeopati bättre än antibiotika vid akut öroninflammation!

Homeopati bättre än antibiotika vid akut öroninflammation

 

Sju av tio barn blev fria från smärta vid akut öroninflammation inom tolv timmar med homeopatisk behandling. Det är ett 2,4 gånger bättre resultat än placebo. Läs mer www.dagenshomeopati.se

 


Gråstarr och homeopatiska medel

Sjukdomar och tillstånd: katarakt

 Grå starr är en grumling av linsen i ögat vilket leder till en minskning av vision. Det är den vanligaste orsaken till blindness.Visual förlusten beror grumling av linsen hindrar ljuset från att passera och vara fokuserad på näthinnan vid baksidan av eye.Cataracts kan vara partiell eller fullständig, stationär eller progressiv, eller hård eller mjuk . En grå starr kan förekomma i endera eller båda ögonen. Det kan inte spridas från ett öga till den andra.

 Typer av grå starr är:

 Åldersrelaterad grå starr. Som namnet antyder, utvecklar denna typ av katarakt som en följd av åldrande.

Medfödd grå starr. Bebisar är ibland föds med grå starr som en följd av en infektion, skada, eller dålig utveckling innan de föddes, eller de kan utvecklas under barndomen.

Sekundära grå starr. Dessa utvecklas som ett resultat av andra sjukdomstillstånd, som diabetes, eller exponering för giftiga ämnen, vissa läkemedel (t.ex. kortikosteroider eller diuretika), ultraviolett ljus eller strålning.

Traumatiska grå starr. Dessa bildar efter skada på ögat.

 Orsaker:

 Ålder.

Familj historia.

Överexponering för ultraviolett (UV) strålning, t.ex. från solljus, solarie, eller sollampor.

Diabetes.

Ögoninflammation.

Ögonskada.

Crystallins förlust av funktion - En specifik typ av protein.

Rökning.

Stor alkoholkonsumtion.

Luftföroreningar.

Frekvent röntgenstrålar eller strålbehandlingar mot huvudet.

Långvarig användning av steroider mediciner.

 Symptom

 Molnigt eller dimsyn.

Färger verkar bleka.

Glare. Strålkastare, lampor eller solljus kan visas för ljust. En halo kan visas runt lampor.

Dåligt mörkerseende.

Dubbelseende eller flera bilder på ett öga. (Detta symptom kan försvinna katarakt blir större.)

Frekventa receptbelagda förändringar i dina glasögon eller kontaktlinser.

Svårighet att köra på natten på grund av bländning från strålkastarna.

 Dessa symtom kan också vara ett tecken på andra ögonproblem. Om du har något av dessa symtom, kontrollera med din optiker.

 Diet:

 Vitamin C och vitamin D både r bra i diet.Naturally odlade livsmedel är en del av diet plan för att förebygga grå starr. Några livsmedel måste uteslutas, dock, patienter med grå starr rekommenderas att skära ner på sitt intag av raffinerat socker, eller eliminera dem helt och hållet från sina måltider. Detta gäller för vitt socker, fruktos, sackaros, fruktjuice koncentrat, maltos, dextros, glukos, och andra raffinerade kolhydrater. Naturliga drycker, inklusive de flesta fruktjuicer, innehåller en hel del socker. Även mjölk, socker och laktos som finns i mejeriprodukter kan bidra till katarakt genom att minska nivåerna av glutation och vitamin C i ögats lins.

 Våra homeopatiska rättsmedel fungerar utmärkt för detta tillstånd. Några av dem är

Calc flour, Causticum, Ledum PAL, Silicea, Zincum sulph.

 Calc flour ... Använd denna Med svagt. Symptomen är .. flimmer och gnistor framför ögonen.

 Causticum .. använda detta i början av sjukdomen.

 Led pal ... katarakt tillsammans med gikt.

 Silicea .. för kontorsarbetare, efterverkningarna av skador och sår i hornhinnan.

 Zincum sulph ... klara upp täthetsvärden av hornhinnan.

 Din Homeoapthic läkare kommer att identifiera den lösning som bäst passar din similimum.

 Dr Promil Nehra

 

 


Homeopati och smärta

Smärta lindras genom homeopati.

Homeopati är väl känd i hela Europa som den ledande naturliga behandling som ordinerats av läkare så det är ingen överraskning att se en långtidsstudie ur Frankrike där akut och kronisk muskuloskeletal smärta avsevärt hjälpt av homeopati. Dana Ullman rapporterar att totalt sett minskade de med kronisk smärta deras behov av smärtstillande medel med 50% medan de i akut smärta minskat användningen med 38%. Som konventionella smärtlindrande läkemedel är förknippade med mindre och allvarliga biverkningar, är det homeopatiska alternativ välkomna nyheter för många av de drabbade. Ir leder också till lägre vårdkostnader.

 Denna studie har godkänts av den franska nationalförsamlingen dataskydd kommissionen och den franska nationella rådet och genomfördes av professorerna i epidemiologi, biostatistik och medicin från universitetet i Paris, Institut Pasteur, universitetet i Bordeaux, University of Pierre och Marie Curie, McGill University, och London School of Hygiene & Tropical Medicine.

 Läs mer om denna studie på: http://www.naturalnews.com/040243_homeopathy_prescription_medications_pain_killers.html?

Fran Sheffield.


Det homeopatiska sommarapoteket!

Sommar, sommar, sommar problem? Av Irén Svensson-Nylén

 Härlig sommar, paradiset på jorden är här! Tänk att jag glömmer från år till år hur härligt det är när det börjar knoppas och allt helt plötsligt blir grönt!! Det spritter i kroppen och strumporna åker av och sätter foten på getingen, springer in i köket, river ut hela medicinskåpet för att hitta apis, lugn, lugnt andas jag och börjar suga på mina livräddare!

Visst är det skönt med sommaren, men många faror lurar som getingar, fästingar mm. Getingar är faktisk Sveriges farligaste djur! Tyvärr tillhör jag dem som fick en allvarlig allergi för geting och bi. Min far var biodlare och som ett litet nyfiket barn var jag alltid med och tittade när kuporna öppnades på våren. Många gånger låg de och sov men en och annan kom ilsket upp och stack oss båda. Det blev så illa att jag fick äta Betapred(kortison) varje gång ett bi eller geting anföll mig, kortisonet gjorde mig speedad och sedan orkeslös. När jag kom i kontakt med homeopatin började jag inta apis D 200 var tionde minut vid getingstick, det funkade bättre än kortisonet så bra att det t o m gjorde mig frisk från allergin. Nu får jag ingen reaktion alls vid getingstick, fantastiskt!

 Många besökare/patienter lider av åderbråck och det är väldigt tufft på sommaren! Måste man ha stödstrumpor blir det väldigt jobbigt i värmen. Tänkte ge er lite tips om hur jag behandlat svåra åderbråck.

Åderbråckstecken:

Vener som är mörkt lila eller blå färg, vener som är vridna och utbuktande, en ömmande eller tung känsla i benen, brännande, bultande, muskelkramp och svullnad i underbenen.

Personen har försämrad smärta efter sittande eller stående under lång tid. Kan även ha klåda runt en eller flera av vener. De förekommer mest på benen, men kan också hittas i ansiktets blodkärl. Vener varierar i storlek och ser ofta ut som ett spindelnät. Hemorrojder är en typ av åderbråck.
Enkelmedel:

Hamamelis, Mangifera indica(mango), Clematis, Pulsatilla, är bra medel att tänka på vid åderbråck.

Komplexmedel/ Biokemiskacellsalter:

Biosan har ett kombinationsmedel Dr. Reckeweg 42 som är väldigt effektivt och kan med fördel kombineras med Calcium flour cellsalt. Dessa två har jag haft otroliga resultat på åderbråck som i vanliga fall skulle opereras. En man åt dessa i ca ett år och stöttade upp sig själv med sitt konstitutionsmedel. Förut när han ställde sig upp så ”korvade” sig på insidan av hans smalben stora mörklila-röda åderbråck. Nu har de gått tillbaka och benen är fina igen.

 Nr 1 Calcium fluoratum/Kalcium fluorid -  Benstommen

Symptom: Dålig andedräkt, blåvit vinkel i ögonvrån. Brunaktig beläggning på tungan, stora sprickor i tungan. Envishet och behöver hjälp att hantera nuet. Förekommer i blodkärlens väggar i muskelvävnader, bindväven på ytan av kroppens ven i tandemaljen. Har en sammandragnings förmåga i elasticiteten. Brist ger förslappat tillstånd.
Ges vid bristande elasticitet i vener och artärer, hemorrojder dålig cirkulation, benägenhet för sprickor i huden i handflator och tårna. Tandlossning, muskelsvaghet med smärtor. Även bra efter sammanväxningar efter operationer, speciellt i bukhinnan.

 I vissa fall om åderbråcken är väldigt inflammerade och värker kan med fördels varva med cellsalt Ferrum phos.

 Nr 3 Ferrum phosphoricum/Järnfosfat - 1:a hjälpen ökar syreupptagningsförmågan

Symptom: Rödaktig tunga på kanterna, oxkötts röd tunga, torr och i akuta fall smakar ruttna ägg. Kan vara röd och torr.  Har svårt att koncentrera sig, barn röda i ansiktet, svartblå i ögonvinkeln ju mörkare ju mer syrebrist och dålig motståndskraft.
Ges vid inflammationsbesvär, feber, hastig puls akuta besvär, anemi, hemorrojder. Blödningar från skador, skärsår, muskelkramp, vrickningar mm.

 Sommarapoteket:

Lite tips om sommarapoteket, kanske du kan kopiera och dela ut till dina besökare.

 Solskydd är viktigt men undvik nanopartiklar i solkrämen, det finns ekologisk solskydd att köpa på flera hemsidor och på eko-butiker, hälsokost mm. Man kan även tänka på att äta tre-fyra morötter per dag, dricka mkt vatten och äta lite mera salt vid soliga dagar.

 Eteriska oljor finns många bra att ha i sitt sommarapotek:

Lavendel – bra vid värk, smärta, spänning, stukningar, sömnlöshet och yttre skador.

Rosmarin – bra vid muskelvärk, ödem, menssmärtor, huvudvärk, apati och trötthet, samt dålig cirkulation.

Eukalyptus – bra för hosta, förkylningar, bihåleproblem, skärsår och andra sår.

Kamomill vid allergier, smärttillstånd, blåskatarr, diarré kan blandas med lavendel vid kräkningar.

 Flugor- Citronella, citrongräs, eukalyptos, fläder, kamfer, lavendel , malört och pepparmynta.

Fästingar- broms, knott – Citrongräs, citroneukalyptus, citronmeliss, enbär, kamfer, kryddnejlika, tea tree, vitlök. Duscha eller droppa på skor, strumpor och byxornas neder kant.

Getingar – enklast attrahera med en skål sockervatten en bit bort där getingarna kan ha sin egen fest!

Honungsbin – bittermandelolja avskyr de.

Myggor -  Basilika, citron, citronella, citrongräs, citronmeliss, geranium, kamfer, kryddnejlika, lavendel, pepparmynta, persiljefrö, tallbar, timja. Persilja ingniden på huden även björkblad kan gnidas in. Mygghonor sägs också ogilla lukten av gul lök. Myggorna gillar inte citron.
Myror – Kryddnejlika, lavendel blandas och droppas i vägen för dem, eller citronella och kanel. Kaffesump tycker inte myrorna om.

 Reseapoteket/hemma husapoteket med homeopati:

Aconitum, akutmedel vid, 1:a hjälpen-medel, traumamedel vid chock och 1.a hjälpen medel vid förkylning samt frossa(feber eller sol), sjuk av kyla.

Apis biten av djur, mygga, geting eller andra djur. Allergichock och nässelutslag.

Hypericum eller ledum vid biten av fästing. Trampa på en spik. Skador i slutet på nerver.

Arnica 1:a hjälpen medel, trauma medel, yttre och inre skador. Blåmärken, blödningar, sår, flygning(jetleg) cirkulationen, sömn mm.

Arsenicum album  illamående, kräkningar, semester diarréer och matförgiftningar(ofta kött).

Belladonna, akutmedel vid starka allergiska reaktioner såsom svullnader, rodnader, hetta och hög feber. Röd i ansiktet, feber, inflammationer och röda ögon, Alla inflammationer. Brännande halsont, halsfluss, öronvärk, stickande, brännande och röda hudutslag.

Chamomilla, magknip, kolikbesvär orolig mage och tarmar(gasig, bullrig, uppblåst, oroliga barn, gnälliga kvinnor. Omåttliga och häftiga smärtor. Tandsprickning, torra och röda eksem.

Cantharis urinvägsinfektioner och brännskador. Allt som blir blåsor av.

Gelsemium, rädsla för stundande händelser, uppträda, flyg rädsla mm. Influensasymptom med kyla längs ryggraden, ömhet i alla muskler spänningshuvudvärk med illamående och feber.

Hepar sulf,  bihålebesvär, seg snuva, slem i halsen, näsan och luftrören. Ont i halsen, bölder och varinfektioner. Variga svårläkta sår, variga vattniga hudutslag, variga ögon. Huggande smärta i öronen, vaxproppar med kraftigt öronvax. Skällande hosta, slemhosta.
Lachesis, ormbiten för både människa och djur. Blodförgiftning.
Lycopodium, Matsmältningsbesvär, gaser, huvudvärk som en hjälm på huvudet, känslighet för väderomslag. Uppsvälld mage.

Magnesium phos, Kramper, feberkramper och magknip. Mensvärk, kramp i vader och muskler samt i ihåliga organ typ galla osv.

Nux vomica till allt som man gjort för mycket utav, ätit för mycket socker, druckit för mkt alkohol, både för förstoppning och diarré. Illamående, yrsel, åksjuka, matsmältningsproblem tex sura uppstötningar, gasig och bullrig tarm. Nervmedel, som kan användas vid akuttillstånd tex inget annat medel finns att tillgå.

Pulsatilla, ledsen, humörsvängning, ont i öronen, vattnig snuva, ont i magen. Lugnande vid sömnsvårigheter, nässelutslag, seg snuva, slem i ögon, näsa, hals, luftrör och bihålor, skällande hosta, rethosta, slemhosta och öroninflammationer. Hormonmedel vid tex pmsbesvär, menstruella besvär, vätskeansamling i samband med mens, illamående, vallningar och klimakteriebesvär. Röd kliande hud.

Rhus tox ont i kroppen, inflammationer i leder och muskler, ryggskott mm allt som indikerar bättre av att röra sig lite. Torr, fnasig, sprucken, röd och kliande hud. Vattniga blåsor på huden. Värkande ben på natten,

Silicea, Stukningar, sårläkning, benbrott, uttänjda ligament, acne. Rinnsnuva, torrhosta. Bullrig orolig mage, stelhet i kroppen. Överrörlighet och foglossning. Tandvärk, var under tänderna, stickor(rör ut några piller i lite vatten och lägg på stickan), ont i halsen. Halsböld.

Sulphur utslag och klåda, röda utslag, röda svullnader och varma fötter.

 Biokemiska vävnadcellsalter:

Magnesium phosphoricum, värktabletten, ont i magen, huvudvärk, gallstensanfall, mensvärk mm.( kan tas väldigt ofta 3 tabletter var 20:e minut, eller röra ut 20 tabletter i varmt vatten och klunka sakta).
Ferrum phosphoricum/Järnfosfat - 1:a hjälpen ökar syreupptagningsförmågan, träningsvärk, migrän, innan golfbanan, innan träning, motverkar trötthet mm.

 

Lycka till med din besvärsfria sommar!


AGROHOMEOPATHY:

AGROHOMEOPATHY:

Pulsatilla 6C är ett utmärkt botemedel mot bin. Det stärker deras bikupa mentalitet och har visat sig ge dem ett uppsving.

Clarke säger att det är fårens botemedel. Jag säger att det är bra för alla besättningen och bikupa djur. Jag har sett det fungera på symbolen för cuddliness - kängurun. Den unge hänga påsen i ett år innan de får någonstans nära att vara oberoende. Kängurun är också ett flockdjur. När mammor dödas av lastbilar, de unga är otröstlig och vägrar mat och dryck. Inom fem minuter efter åtgärden de börjar alla dricka och äta och komma till dig som surrogatmamma.

 Pulsatilla arbetar för att få styrka till kupan. Det kommer att göra kupan arbeta mer kompakt som en enhet, och ger kraft att kämpa om varroa på egen hand. Det håller foul yngel i schack och hjälper till att hålla skadedjur och sjukdomar i schack. Pulsatilla är den bästa lösningen för den konstitutionella behandling av bina. Om en uppföljning lösning behövs är Silicea botemedlet - stärker exoskelett och gör det mindre okänslig för parasiter!

 ~ Kaviraj


NUTRITION för en god hälsa

NUTRITION för en god hälsa

Delning 15 recept för en grön smoothie - blanda alla dessa tillsammans för en hälsosam detox ..

 

# 1. 1 banan, 1 papaya, 2 blad mangold, 2 dl vatten

 

# 2. 1 knippa Maskrosor, 1 banan, 1 päron, 1 mango, 2 dl vatten

 

# 3. 3 blad av romansallad, ½ avokado, ½ Fuji äpple, 1 banan, 2 dl vatten

 

# 4. 5 blad Lila Grönkål, ½ apelsin, ½ Fuji äpple, liten bit ingefära, ½ avokado, apelsinskivor att dekorera.

 

# 5. 1 dl frysta jordgubbar, 1 banan, 1 mango, 2 dl vatten, 2 blad Rainbow Chard

 

# 6. 1 stor näve spenat, 1 banan, 1 dl frysta jordgubbar, 1 apelsin, liten bit ingefära, 2 dl vatten

 

# 7. 1 ung kokosnöt, ½ av en liten ananas, ½ päron, 5 Blad av Romansallad

 

# 8. 1 dl frysta hallon, 5 blad Röda blad sallad, 1 rött äpple, 1 grönt äpple, ½ av en liten ananas, 2 dl vatten

 

# 9. 1 stor näve spenat, ¾ av orange paprika, ½ avokado, 3 vitlöksklyftor, 2 tomater, 2 koppar vatten (Savory Smoothie)

 

# 10. ½ avokado, 2 tomater, nypa cayennepeppar, nypa salt, ½ av en röd lök, 1 knippa persilja, 1 orange paprika, 2 dl vatten (Savory Smoothie)

 

# 11. 2 Bananer, 3 bitar av selleri, 1 chef för Red Leaf sallad, 2 dl vatten

 

# 12. 2 blad Purple Kale, löv 2 grönkål, 2 bananer, ½ en asiatisk Pear, 2 dl vatten, 1 dl frysta hallon

 

# 13. 1 dl frysta blåbär, ¼ kilo spenat, 1 apelsin, 1 kopp vatten

# 14. 4 tomater, 1 röd paprika, 1bunch Basil, ½ avokado

# 15. 4 blad grönkål, 4 blad, lila grönkål, 2 Lämnar Rainbow Mangold, ½ en asiatisk Pear, ½ päron, liten bit ingefära, 1 banan, 1 dl frysta blåbär, 2 dl vatten.

Kavitha Simha, RD

 

 

 


Homeopati frodas i USA.

Homeopati frodas i USA.

USA detaljhandelsförsäljning av homeopatiska och naturläkemedel beräknas ha nått $ 6400000000 under 2012, upp nästan 3% från och med 2011, och växer med 16% under de senaste fem åren. Data byrå Mintel säger att 30% av de tillfrågade som hade lidit en krämpa inom det senaste året säger sig ha använt ett homeopatiskt eller naturläkemedel för att behandla det. Emily Krol, en analytiker från Mintel säger, "Det faktum att så många användare av homeopatiska medel är övertygade om dem lindra deras symtom tyder på att när folk har använt dessa produkter och upplevt effektiviteten, kan de vara mer benägna att använda dem i framtiden ... "

http://www.sacbee.com/2013/05/16/5426100/healthy-growth-as-sales-of-homeopathic.html


Kaqttallergi

Homeopati för katt allergi.

Är du allergisk mot katter? I så fall kan du vara intresserad av ny forskning där kattallergiska vuxna ges doser av homeopathically beredda katt saliv och histamin gick på att ha en signifikant minskad känslighet för kattallergener. Det fanns ingen minskning av katt känslighet för de som ges bara placebo.

En viktig sak att komma ihåg från denna studie är att även om de rättsmedel som var potensierade, de var fastställd i ett isopathic snarare än ett verkligt homeopatisk metod. Isopathy behandlar med substanser som orsakade problemet och ignorerar de unika symptom på den sjuke medan homeopati tar både orsak och enskilda symtom hänsyn till behandlande syfte.

Den isopathic synsätt leder till ytliga förbättringar som ofta klinga över tiden medan den homeopatiska metoden uppnår mycket djupare härdning. Så, om du har en katt allergi är det troligt att uppnå kortsiktiga lindring med en enkel isopathic tillvägagångssätt som den bästa behandlingen går till en homeopatisk läkare som också kommer att förskriva enligt andra symtom som är unika för dig.

 

http://www.homeopathyjournal.net/article/S1475-4916 (13) 00012-X /

Fran Sheffield


högtblodtryk

Sjukdomar och tillstånd: Hypotension

 Blodtrycket är ett mått på hur hårt blodet trycker mot väggarna i dina artärer när den rör sig genom kroppen. Blodtrycket består av två siffror: systoliskt och diastoliskt.

 Det systoliska (högre) nummer visar hur hårt blodet puttar när hjärtat pumpar.

Det diastoliska (lägre) värde visar hur hårt blodet puttar mellan hjärtslag, när hjärtat är avslappnad och fylls med blod.

 Lågt blodtryck gör att ditt blodtryck är lägre än normalt. Ett annat namn för lågt blodtryck är hypotension.Low blodtryck, eller hypotension, uppstår när blodtryck under och efter varje hjärtslag är mycket lägre än vanligt. Detta innebär att hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen inte får tillräckligt med blod.

 ORSAKER ..

Alkohol.

Ångestdämpande mediciner.

Vissa antidepressiva.

Diuretika.

Hjärtmediciner, inklusive sådana som används för att behandla högt blodtryck och kranskärlssjukdom.

Mediciner som används för kirurgi.

Smärtstillande medel.

Stående från en lång tid.

Inte dricka tillräckligt med vätska.

Trauma såsom större blödning och brännskador etc.

 

Symptom ...

Yrsel, yr eller svimmar.

Att ha en snabb eller oregelbunden hjärtrytm.

Illamående till magen eller kräkningar.

Känsla mer törstig än vanligt.

Med dimsyn.

Svaghetskänsla.

Att vara förvirrad.

Att vara trött.

Med kall, fuktig hud.

Andning mycket snabbt.

 KOST:

vitamin B, C och E kan vara ansvarig för lågt blodtryck pressure. Protein rik mat är också nödvändigt för patient.The kost måste vara väl balanserad och hälsosam. Alkohol och tobak bör helt avskaffas. Det främsta syftet med dieten är att vitalisera hela kroppen.

Äta täta måltider kommer att göra blodtryck går up.A välkända lågt blodtryck diet hem botemedel är vitlök. Inklusive vitlök i din kost hjälper till att reglera blodtrycket.

 Homeopati fungerar mycket bra i detta tillstånd. En konsultation med din homeopat är nödvändigt. Några av de läkemedel som kommer att behandlas är:

Gelsemium, Carbo veg, Glonine, Nat.mur., Kali.phos.

 Dr Promila Nehra

 


Hjärtinfarkt och varmt vatten

Hjärtinfarkt och varmt vatten:

 

En mycket bra artikel som tar två minuter att läsa. Hjärtinfarkter och dricka varmt vatten

 

Detta är en mycket bra artikel. Inte bara om det varma vattnet efter din måltid, men om hjärtinfarkter. Den kinesiska och japanska dricka varmt te med sina måltider, inte kallt vatten, kanske det är dags att vi antar deras drickande vana medan man äter.

 För dem som gillar att dricka kallt vatten, är den här artikeln gäller för dig. Det är trevligt att ha en kopp kall drink efter en måltid. Dock kommer det kalla vattnet stelnar den oljiga saker som du just har ätit. Det kommer att bromsa matsmältningen. När denna "slam" reagerar med syran, kommer det att bryta ner och absorberas av tarmen snabbare än fast föda. Det kommer linje tarmen. Mycket snart, kommer detta att förvandlas till fett och leda till cancer. Det är bäst att dricka varm soppa eller varmt vatten efter en måltid.

 Vanliga symtom på hjärtinfarkt ...

 En seriös anteckning om hjärtinfarkter - Du! bör veta att inte alla hjärtattack symptom kommer att vara på vänster arm ont. Var medveten om intensiv smärta i käken linje.

Du kan aldrig ha den första bröstsmärtor under en hjärtattack. Illamående och intensiv svettning är också vanliga symtom. 60% av människor som har en hjärtattack när de sover inte vakna. Smärta i käken kan väcka dig från en god sömn. Låt oss vara försiktiga och vara medveten om. Ju mer vi vet, desto bättre chans att vi skulle kunna överleva ..

 

En hjärtspecialist säger att om alla som läser detta inlägg delar den till 10 personer, kan du vara säker på att vi kommer att spara minst en liv. Läs detta & Skicka till en vän. Det skulle kunna rädda ett liv ... Så bör du vara en sann vän och dela den här artikeln till alla dina vänner som du bryr dig om ..

 

 


Vårallergi

Allergier på våren, med Homeopat Ulla Vonkavaara

 

Här är en artikel om några olika förslag på homeopatiska medel som kan hjälpa vid allergiska besvär. Olika metoder för att nå fram till förbättring, vid besvärliga allergier på våren. Samt om barnastma och forskning som finns att läsa mer om på nätet. Information om medel har jag hämtat från boken Patienten i centrum, Dr Margery G. Blackie som ger förslag på tre metoder att bota allergier. Val av medel är även från handboken del 2, Homeopatisk läkemedelslära från DCG, författare Gert Eselböck, och mina egna erfarenheter av medlen. Erfarenheter om att förebygga av Fran Sheffield, Homeopath and Director of Homeopathy Plus, http://www.homeopathyplus.com.au.

 

Allergier handlar om kärlekskonflikten som har att göra med olika aspekter av människan varande i förhållande till sin omgivning. Att ta ansvar – vara välanpassad – känna främlingskap – vara snäll – undertrycka sig på olika sätt osv. I kroppen är det de pariga organens samarbete.

 

Boken Patienten i centrum, Dr Margery G. Blackie, beskriver hon tre olika metoder att bota hösnuva:
1. Hitta det rätta medlet genom en fullständig anamnes.

2. Hitta medlet som täcker de allmänna symtomen.
Förslag: återkommande hösnuva: Breda medel är Cardiospermum, Galphimia Glauca.
< sämre av värme: Allium cepa, Ars. jod, Kali. jod.
< sämre av kyla: Aralia racemosa, Ars Alb, Dulc, Sabadilla.
Tillsammans med ögonbesvär: Euphrasia, Allium cepa, Kalium jod, Sinapis nigra, Arundo donax.

Näsan täppt och smärtsam: Sinapis nigra, Sticta pulmonaria.
Kraftig klåda: Arundo, Sabadilla.

3. Använda potenser av det speciella ämnet som orsakar hösnuvan.

Förslag på förebyggande behandling av hösnuva enligt Fran Sheffield:

"För förebyggande behandling hos patienter hösnuva var Arsenicum album den mest effektiva homeopatiska läkemedel följt av Nux vomica, Pulsatilla, Gelsemium, Sarsaparilla, Silicea och Natrum Muriaticum.

För astmapatienter visade Arsenicum iodatum mest effektiva, följt av Lachesis, Calcarea arsenicosa, Carbo vegetabilis och Silicea.

För eksem och urtikaria Mezereum mest effektiva, följt av Lycopodium, Sepia, Arsenicum jodatum, Calcarea Carbonica och Psorinum. "

 

 

 

 

Hösnuva/ pollenallergi med astma

Nysningar samt astma: Ars. jod, Carbo veg, Jodum, Lachesis, NATRIUM SULF, Silicea.

Mycket användbara är: Ars alb, Bromum, Carbo veg, jod, Kalium jod, Naja, Kali ars, Natrium mur, Natrium sulf, Nux vom, Psor, Puls, Sil, Sulfur, Thuja.

En förebyggande dos på senhösten är Psorinum D 200, (om frusen med illaluktande svett). Även Lachesis (hosta torr och kvävande) är bra.

 

Astma

Jag andas in min omgivning även den jag inte tycker om  – jag blåser ut min anda till omgivningen, jag andas i harmoni.

Om jag andas ytligt, behåller jag för mycket av min luft, då andas jag bara in en del av omgivningen, jag blir snål, jag samlar inom mig det som borde komma ut.

 

Näsan – mun
Ambra – sämre av sinnesrörelse, ensamhet, musik, och sällskap.

Mephitis – sämre av kalt vatten, natten, åka bil, rida och hosta.

Moschus – nervös astma, kramp och pipande i struphuvudet, och sexualiteten stark hos män.

 

Hals – luftrör och bronker
Bromum – sämre av torr luft, och att svälja.

Spongia – sämre av att böja huvudet bakåt, torr skallande och hotande kvävning.

Lycopus – sämre efter ansträngning, sammansnörning och hjärtsvaghet.

Acidum floricum – sämre av undantryckt sex, hosta och andnöd, bättre att sitta upp.

 

Hjärtcentrum

Aconitum – hosta med dödsångest och rastlöshet, plötsliga anfall, allergisk chock.

Laurocerasus – rethosta med andnöd och cyanos, långsam djup stönande andning.

Lachesis – hosta torr och kvävande, sammandragning runt hjärtat med kvävningskänsla.

Naja tripudians – andnöd och utmattning, torr rethosta, tryck i bröstet med kvävningskänsla.

Veratum album – hosta med klåda i halsen och/eller bronker, sväljkramp, ihållig hosta med rassel av slem.

Arnica – hosta med blodslem, bra för äldre.

 

Luktsinnet påverkar lungor och övriga kroppen.

Röda färgämnen i medlen har affinitet till lungorna.
Corallium rubrum – kort snabb skällande hosta.

Coccus cacti – astma med kramphosta, tjock upphostning, illamående och kräkningar.

Drosera - Sämre: efter midnatt, på tidiga morgonen, att anstränga rösten, att skratta. 
Rumex - oupphörlig torr rethosta som sitter i struphuvudet och luftstrupen.
Sämre av kall luft och väderomslag.

 Viktiga astma medel:

Ars alb, Pulsatilla och Sulfur.
Användbara medel:
Lycopodium, Bryonia, China, Sepia och Acidum phos.
Men som alltid i homeopati, titta på totaliteten av alla symtom.

Homeopati för barnastma - egyptisk studie.

En nyligen observationsstudie bedömde homeopatisk behandling av 30 barn med astma. Varje barn fick ett rätt valt medel enligt hans eller hennes symtom, och konventionell behandling för jämsides. Barnen undersöktes i frekvensen av attacker, användning av läkemedel, natt-vakna och spirometri avläsningar, i början av behandlingen och vid varje uppföljande möte tills studien avslutades efter 6 månader.

Resultaten var att homeopatiska läkemedel, som ordinerats av erfarna homeopatiska utövare, förbättrade svårighetsgrad av astma hos barn och rekommenderades att kontrollerade studier genomföras. Vill du läsa mer kan du gå in och läsa här:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23089218

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23089218


Depression

Studie: Homeopati för depression

I denna studie hade patienter som behandlats med homeopati för måttlig till svår depression utvecklats lika bra som de som behandlas med en vanlig antidepressiva. Tjugo olika läkemedel har använts för att behandla de 48 patienter, beroende på deras presentera symptom.

Svår depression är en allvarlig sjukdom där andra åtgärder kan vara bättre angivna och självförvaltning är nära omöjligt.

 

Om du vill använda homeopati vid behandling av depression, se en kvalificerad homeopat för  lämpligt recept, ledning och samverkan med andra hälso- och sjukvårdspersonal.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136538/

 

Mer information: Psykiater uppmanar användningen av homeopati i Mental Health Care: http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/adopt-homoeopathy-in-mental-health-care-1.1024482

 

Mer information: En apotekare och en läkare beskriva vanliga åtgärder som används för mild depression: http://www.netdoctor.co.uk/diseases/depression/homeopathy_000066.htm


Influensa och hosta

Influensa och hosta

 Vilka homeopatiska medel används för den aktuella influensaepidemin? Homeopat Paul Herscu ger en genomgång av influensaliknande symtom uppvisar vid homeopatiska kliniker på norra halvklotet. Han och andra homeopater har identifierat fem huvudsakliga symtomkomplex grupper. De är:

 - Grupp 1. Svaghet, skakningar, huvudvärk, frossa, samt mindre luftvägssymtom.

Nux vomica, Silicea, Mercurius och Gelsemium. 
- Grupp 2. Gastrointestinala symtom.
Phosphorus, Arsenicum album och Nux vomica, 

- Grupp 3. Bronkial hosta.

Belladonna, Bryonia och Drosera.

- Grupp 4. Värme, svettningar, värk i kroppen, samt mindre symtom respiratoriska och trötthet.

Sulphur, Mercurius och Bryonia.

- Grupp 5. Svår, intensiv svaghet och apati, en olust eller oförmåga att stå under en lång tid, och en oförmåga att klart ge en övertygande symptom historia.

Silicea och Baptisia

 Gelsemiums symptom på svaghet och att huvudet inte hänger med, är en viktig symtom för att ge det. Den vanligaste och viktigaste symtomen för Silicea frossa med otrolig trötthet och lust att ligga ner.  Vitigaste symtomen för Baptisia är otroligt trötthet och slöhet, värk i kroppen och en kraftigt sänkt kognitiv förmåga, anmärkningsvärt glömska, oförmåga att kommunicera på ett enhetligt konsekvent sätt. Det finns också en gemensam konstaterande av att kroppen värker och värk i leder och muskler, dessutom med en känsla av att extremiteterna inte längre kopplad till kroppen. Begreppet aptit försvinner helt. Baptisia har total förvirring.

 Att fånga de viktigaste punkterna vid första tillfället, flera olika symtom vid  infektioner går runt. Varje infektion har faktiskt sin egna signatur av rätt valt medel. Homeopat Paul Herscu har fått många, många mail från kliniker från många hörn som bekräftar presentationerna ovan.

 Emellertid har det viktigaste inte beskrivits, nämligen grupp 5. Specifikt har jag fått många e-postmeddelanden där läkaren beskrev deras fall, och eftersom de trodde att det en gemensam presentation av frossa, svaghet och trötthet, gav Gelsemium, vilket inte hjälpte. Jag har haft möjlighet att behandla några av dessa, samma personer, och skulle säga att de flesta av dessa "Gelsemium" patienter verkligen behövt Baptisia, symptom på de 2 medel är svår att åtskilja. Kom ihåg Kiseldioxid när sjukdomen kommer och går i flera veckor, aldrig försvinner.

Lycka till med rätt valt medel. Jag vet att det är förvirrande, och jag vet också att snart en eller de andra virusen troligen kommer att passera och sedan bilden blir tydligare, med en uppsättning av symptom dominerar.

 Högaktningsfullt,

Paul Herscu ND MPH

Referenser:

[Kliniska observationer i epidemisk svindel].

Barna K, Bräsch G.

 Om du vill läsa mer om symptomen vid varje av dessa grupper och deras motsvarande rättsmedel, besök Paulus epidemiska uppdateringar. Södra halvklotet homeopater, som snart går in i sin egen vinter, hittar informationen lika intressant.

http://paulherscuepidemics.blogspot.com.au/2013/01/current-influenza-epidemic-january-2013.html # mer

Fran Sheffield.

http://paulherscuepidemics.blogspot.com.au/2013/01/current-influenza-epidemic-january-2013.html#more

Important Influenza Links

Center for Disease Control (CDC) Flu Information Center

 

CDC Swine Flu Information Site

 

CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)

 

World Health Organization (WHO) Swine Flu Center

 

National Center for Homeopathy Flu Information

 Iréns tips vid influensan:

Narium Sulfuricum, Dr Schussler vävnadssalt

Natrium Sulfuricum/Natrimsulfat(nat.sulph) Dränage vid överskott av interstitiellavätskor/utsöndringsmedel.

Är ett leversaltet (det mest sålda saltet) och giftneutraliserande. Påverkar utsöndringen ur kroppen av alla slags vätskor som avlägsnar restämnen/slaggämnen (galla, pankreassaft, tarmsaft etc). Verkar katalyserande vid processer inifrån och ut. Levern är huvudorganet, andra organ som påverkas är pankreas, andningsorganen, tarmen etc.
Driver ut slagg produkter ur bukspottkörtel och lever.

Symptom: För de ”perfekta” som anklagar sig själva hela tiden. Ambitiösa och perfekta personer. De gör mer än de ska och orkar mer än de flesta. Perfektionist och inget område som man belönar sig för. Bra för att släppa taget från det gamla och välkomna det nya.  Symptom: Smutsig grön-brun- gul beläggning på tungan, gallbitter smak i munnen. Grusavlagringar i urinen. Ges vid reumatism, stelhet, svullnader, förgiftningar, självförgiftningar, gallbesvär, astma, malaria, slö vid fuktigt väder mm.  

 Jag vill verkligen påvisa denna vävnadssalt när det är influensasymptom, eller som en besökare kom till mig och sa att hon hade haft influensan i 5 veckor och hostan gick inte över. Dessutom klagade på magen med gallsymtom. Jag valde natrium sulf för att hjälpa kroppen att komma igen. Asta ringde mig efter tre dagar och var helt frisk från sina symtom, hon intog 3 tabl 3 ggr per dag av Natrium Sulf, hon sa att hon aldrig hade mått så bra. Inte nog med det, hon bor i ett höghus med många äldre kvinnor, Asta gick runt och delade ut 27 tabl var och uppmanade 5 st som hade samma symptom av influensan som hon. Efter tre dagar var alla dessa kvinnor helt friska! Helt fantastiskt. Så klagade min dotter på att hon höll på att blir förkyld, jag såg min chans att prova medlet på en 21-åring, hon blev helt bra på en dag, även min arbetskamrat Jolin 23 år och SPA-terapeut blev helt bra på en enda dag, 9 tabletter!

Så nu har jag faktiskt gett många natrium sulf som inte blivit bra från influensan, eller håller på att insjukna och inte en enda gång har det gått fel! Då pratar jag om 25 fall på två veckor! (Det tycker jag var en vetenskaplig studie…….). Intog även medlet själv en dag för att förebygga, eftersom många hade influensan och besökt mig, det funkade också!

 På vår hemsida har Hans Elvesjö rekommenderat dessa medel vid influensan:

 NÅGRA VIKTIGA INFLUENSAMEDEL

GELSEMIUM är bland de främsta medlen. Det användes med framgång under spanska sjukan 1918 och används även idag. Indikationen är att influensan kommer sakta samtidigt som man har svag huvudvärk i bakhuvudet. Kanske lite yrsel. Man får en tyngdkänsla i armar, ben huvud och ögon. Ögonen är halvslutna. Muskelvärk och kalla kårar känns längs ryggraden. Personen har lite eller ingen törst. Känslan av ett åtsittande band runt huvudet. Vill inte röra på sig pga trötthet. Karakteristiskt är onaturligt tung sömn och utmattning. Svettningar med feber. Känslan av värme och kyla kan alternera.

BRYONIA används ofta vid influensa, som utvecklar sig sakta. Man känner värk över hela kroppen, speciellt i lederna. Sämre att röra sig, bättre att ligga stilla. Personen känner sig irriterad och vill vara ensam. Man kan ha huvudvärk i pannan, som blir bättre om man trycker på den. Torr hosta som gör ont. Dricker mycket vatten.

 BAPTISIA Influensan kommer plötsligt med hög feber. Personen kan känna sig mörbultad och har ett dystert likgiltigt ansikte, som är rödaktigt. Diarré och kräkningar förekommer ofta. Sårig röd strupe som inte gör ont t o m när man sväljer. Svullen tunga som kan ge otydligt tal.

 EUPATORIUM är för svåra influenser. Benen gör så ont att de känns brutna. Musklerna och ögongloberna gör ont. Personen kan inte vara stilla och kan inte heller sova. De är törstiga och vill dricka kallt vatten. Vill ha kall mat och glass. Huvudet känns tungt vid huvudvärk.

 RHUS TOX influensan utmärker sig genom oro. Värk i kroppen gör att det är bättre att röra på sig. Ständig rörelse och att sträcka på sig ger lättnad. Om man ligger stilla med Rhus tox influensa måste man till slut röra på dig. Nattetid är svårast för det är svårt att ligga stilla. Det är vanligt med ångest. Det är också vanligt med nedstämdhet och gråt. Sämre av kyla och bättre med värme.

 Homeopatiska medel och hosta 

Hosta är kroppens sätt att avlägsna irriterande ämnen, överskott sekret och främmande föremål från luftvägarna. Detta är viktigt, både som en skyddande mekanism och för läkningsprocessen, vilket är anledningen till en hosta som inte borde vara artificiellt undertryckas med droger. När en hosta är smärtsam, för intensiv, eller hindrar vila, användning av rättsmedel kan försiktigt lindra obehag och bidra till en återhämtning.

Aconitum napellus: Denna motåtgärd indikeras när en hosta har kommit plötsligt, ofta av exponering för kall vind, eller efter en traumatisk upplevelse. Hostan är stark, kort, torr och konstant. Det kan börja under sömnen och vaknar personen upp, eller kan starta när personen går från ett svalt i ett varmare rum. Rastlöshet och rädsla är typiska vid denna hosta. Den används ofta i tidiga skeden av krupp och astma.

 Belladonna: En hosta som kommer plötsligt, ofta med en känsla av en fläck eller kittla i halsen, är en stark indikation för denna lösning. Hostan är intensiv och jobbig och personen kan kännas som om huvudet är på väg att brista. Förnimmelser av värme, en röd ansikte, och utvidgade pupiller ses ofta när denna lösning är nödvändig.

 Bryonia: Denna gottgörelse indikeras när en kall kår går in i bröstet och hosta är mycket smärtsam och torrt. Den person som känner sig sämre från varje rörelse, och kan även behöva hålla hans eller hennes sidor eller tryck mot bröstet för att hålla den stilla. Hostan kan också göra huvudet eller magen ont, och matsmältning kan bli upprörd. Munnen kan vara torrt och personen kan vara törstig. Om någon är väldigt trött när sjuk och vill vara ifred, inte pratat med eller störd, är Bryonia sannolikt den rätta.

 Chamomilla: En torr, hård, irriterande hosta som börjar efter att ha blivit utsatta för vind, eller efter UPPSKÄRRAD och arg, kan ange detta rättsmedel. Hostan är ofta sämre runt nio på kvällen och kan fortsätta in på natten. Nervsystemet är överkänslig, och personen kan vara extremt irriterad och upprörd. Barn kan även skrika och slå, även om de ofta lugna ner sig om någon bär dem.) Denna motåtgärd är också användbart i astmaattacker, särskilt sådana som beror på den ilska.

 Ferrum phosphoricum: Detta är ett utmärkt botemedel mot de tidiga stadierna av många inflammatoriska sjukdomar, särskilt förkylningar och attacker allergi.  Hostan är vanligtvis kort och kittlande, och kan vara smärtsamma. Hostan värre i kall luft, på natten och tidigt på morgonen. Personen känner sig trött, och har ofta en måttlig feber och lätt rodnande kinder.

 Hepar sulphuris: Hepar är bra vid en hosta som är lös, skramlande och ger upp gult slem. Också lindrar lång, torr hosta. Kallt i någon form förvärrar (även mat eller dryck).  En person som behöver hepar känns både fysiskt och känslomässigt sårbar, och kan bli irriterad och lättstött. Denna påföljd kan ofta ses i bronkit .

 Ipecacuanha, kräkrot: En våldsam hosta som följer med varje andetag, och långa krampaktiga anfall av hosta som slutar med kräkningar. Personen kan ha en ren, obestruket tungan och får täthet i halsen och bröstet, eller en försvårande kittlingar. Varm, fuktig luft eller förändringar i vädret tenderar att göra problemen värre. Kräkrot används ofta vid astmaanfall.

 Nux Vomica: Indikationer för denna lösning innehåller en stram känsla i bröstet med en torr, hacking, retande hosta, ofta orsakar ömhet eller en känsla av att något har rivits inne. Långa hosta jags kan sluta med magont och kväljningar, och kan göra personens huvud värker. En person som behöver denna lösning kommer sannolikt att bli otålig, irriterad och överkänslig för allt. En känsla av KYLIGHET är typiska, och problemen är ofta sämre från ansträngning (både psykisk och fysisk) och värre på morgonen.

 Phosphorus: Denna gottgörelse indikeras när en person upplevelser heshet och en kittlande hosta som gör ont i halsen, eller en kall känsla förnims snabbt ned till bröstet. Hostan kan förvärras genom att prata, skratta och exponering för kall luft.  Personen kan känna sig tyngd eller täthet. En törst efter kalla drycker (som kan orsaka illamående efter att värma upp i magsäcken) är ett annat tecken för fosfor. En person som behöver denna lösning är typiskt fantasifull och rädd, och gillar sällskap, men tröttnar lätt. Denna åtgärd används ofta för förlust av röst och laryngit.

 Pulsatilla: Hostar som är torra på kvällen och lös på morgonen, sämre i ett kvavt rum eller när personen känns för varmt, och bättre i fria luften kan tyda denna lösning. Hostan har vanligtvis en känsla av tryck och ömhet, och tjockt gult slem kan hosta upp med munkavle och kvävning.  En person som behöver denna lösning brukar gilla uppmärksamhet och en viss rastlöshet men vill ändå göra olika saker.  Det är ofta ges till barn som tenderar mot tårar när de blir sjuka och vill hållas och tröstade.


Rumex crispus:
Hackig hosta som utlöses av kittlingar i gropen av halsen är en stark indikation för rumex. Hostan är ofta torr, men skummande eller trådiga sekretet som kan komma upp. Hosta kan börja när personen går utanför eller förändringar från en varm plats till en kall. Hostan kan vara väldigt besvärlig vid sömn.

 

Spongia Tosta: Denna åtgärd är indicerat när en hosta är högljudd, hård, torr, och låter som skäller eller såga ved. Personen kan vakna av en  känsla att kvävas. Problemen är ofta att hostan förvärras av att vara i ett varmt rum, eller ligger ner med huvudet för lågt. Att prata förvärrar hostan, och det gör exponering för kall luft och rök.  Förbättring av att sitter upp, i sängen,  brukar hjälpa att dricka något varmt eller äter små mängder.

Sulfur: Denna åtgärd är indicerat för bränning, irriterande hosta som blir värre på natten i sängen, liksom för andningsproblem under sömnen. Det kan även vara användbart när en mild hosta drar ut på tiden för en vecka eller mer utan att bli sämre, men utan någon större förbättring. Brännande känsla, rodnad i ögon och slemhinnor, obehaglig lukt, och en försämring av badvatten ses ofta på en person som behöver sulfur.

 Sammanställt av Irén Svensson-Nylén


WHO: Tillgång till alternativmedicin är en mänsklig rättighet

WHO: Tillgång till alternativmedicin är en mänsklig rättighet

23 Dec, 2013 By Admin 14 Comments


I framtiden måste vi befästa tillgång till en hälso- och sjukvård, som på ett säkert och effektivt sätt integrerar traditionell, komplementär och alternativmedicin (TM/KAM). Det är en mänsklig rättighet. Det anser Världshälsoorganisationen WHO, vars generaldirektör Dr. Margaret Chan i dagarna skrivit under en ny strategi på området. IC:s verksamhetschef Torkel Falkenberg är en av huvudexperterna i arbetet.

Text: Johanna Hök, artikel återpublicerad med tillstånd av Integrativecare.se

Strategin som har titeln ”WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023” är en vidareutveckling och uppdatering av Världshälsoorganisationens första strategi inom området traditionell, komplementär och integrativ medicin/vård (TM/KAM).

Hopp om positiv vårdutveckling

I förordet till strategin skriver WHOs generalsekreterare Dr. Margaret Chan att mycket hänt inom området sedan den senaste strategin kom ut 2002. Allt fler länder uttalar officiellt betydelsen av TM/KAM för människors hälsa och välbefinnande samt för hälso- och sjukvårdssystemet i stort. Dr. Chan menar att strategin, och indirekt arbetet med integrativ vård, kan bidra till en bredare vision kring människors förbättrade hälsa och patienters autonomi.

Uppnå universell tillgång till vård

Genom strategin önskar WHO stödja medlemsländerna:

  • ta tillvara de möjligheter som TM/KAM kan bidra med för att förbättra människors hälsa och välbefinnande
  • utveckla personcentrerad vård
  • uppnå universell tillgång till hälso- och sjukvård.

Vaccinated children have up to 500% more disease than unvaccinated children


Vaccinated children have up to 500% more disease than unvaccinated children

Aug 3 • Big PharmaPoisonVaccines • 2397 Views • 106 Comments

Share25.9K 78 Tweet164 Share9 19 Share26.8K

Suspicions have been confirmed for those wary of vaccinating their children. A recent large study corroborates other independent study surveys comparing unvaccinated children to vaccinated children. They all show that vaccinated children have two to five times more childhood diseases, illnesses, and allergies than unvaccinated children.


Read more at http://www.realfarmacy.com/vaccinated-children-have-up-to-500-more-disease-than-unvaccinated-children/#5G8eKClhLU7ekJJb.99


En ny rapport avslöjar att Läkemedelsverket har dokument om tusentals fall av “intolerabla biverkningar” från ADHD-droger

En ny rapport avslöjar att Läkemedelsverket har dokument om tusentals fall av “intolerabla biverkningar” från ADHD-droger i Sverige bara för 2012. Det är biverkningar som interapporterats till biverkningsregistret. Man har helt enkelt gömt och glömt dem – utan några som helst åtgärder.

Vi pratar här om de fall där svenska psykiatriker trosvisst skrivit ut Ritalin, Concerta och Strattera, det ena efter det andra, bara för att till sist konstatera att det inte fungerade. Man kunde inte höja dosen mer för att upprätthålla drogeffekten, skadeverkningarna blev alltför stora.

I ett sista desperat försök vill man då skriva ut rent amfetamin (Metamin, Amfetamin). Men för att göra det måste förskrivande psykiatriker i varje enskilt fall ansöka om licensgodkännande från Läkemedelsverket. För att få detta godkännande måste man beskriva hur illa det fungerat med Ritalin, Concerta och Strattera. Och det har runt 300 psykiatriker gjort år 2012.

I hela 1700 fall (nya och förnyade) har man begärt att få skriva ut amfetamin eftersom Concerta, Ritalin och Strattera fungerat så dåligt – med massor av ”intolerabla biverkningar”. Och eftersom i stort sett varje patient fått skador från fler än ett av de olika pillren uppgår det faktiska antalet ”informella biverkningsrapporter” som psykiatriker lämnat in i dessa ansökningar till det mångdubbla.

Här är några av de skador som patienter drabbats av:

·                   Strattera … högt blodtryck, Ritalin … biverkningar i form av isoleringstendens … känslomässigt avstängd … panikångestattacker.”

·                   ”Prövat … Concerta, Ritalin … Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall av Strattera.”

·                   ”Concerta i hög dos … ångest och nedstämdhet, högt blodtryck … Ritalin alltmer dysforisk sinnesstämningsmässigt, hopplöshel, trötthet …”

·                   ”Concerta omväxlande med Equasym … blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk.”

·                   ”Concerta … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … Ritalin … huvudvärk och humörsvängningar.”

·                   ”Concerta men fick förhöjd ångest. Även provat Ritalina men fick förhöjd pulsfrekvens och andningssvårigheter. Strattera hade ingen effekt.”

·                   ”Har provat flertal metylfenidat-preparat (Concerta, Ritalin) med svåra biverkningar som följd. Även provat Strattera med svåra biverkningar.”

·                   ”Metylfenidat i form av Concerta och Ritalin … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds - och suicidtankar.”

·                   ”Concerta … Ritalin … Allt jämnt kvarstående koncentrationssvårigheter och i takt med ökande dos mer påträngande biverkningar.”

·                   ”Concerta. Ingen effekt. Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv … Ritalin … buksmärtor.”

·                   ”Concerta … betydliga biverkningar framförallt när effekten avtog … kallsvettig, fick frossa, ångest och suicidtankar … likadant på Ritalin. Strattera … orolig, fick ångest och kände sig som i ett rus.”

·                   ”Har provat Concerta, Ritalin, Strattera och Voxra. Samtliga har givit intolerabla biverkningar.”

·                   ” … aggressiv vid intag av Metylfenidat … Strattera … resulterade i oacceptabel hjärtklappning.”

·                   ”Concerta och Ritalina som båda gav intolerabla biverkningar i form av humörsvängningar, nedstämdhet, ångest och oro … prövat Strattera som även den i modesta doser gav intolerabla biverkningar och helt utebliven effekt.”

·                   ”Provat andra metylfenidat men dålig effekt & försämrats av dessa … inlagd på tvångsvård efter suicidförsök.”

·                   ”Strattera … oacceptabel biverkning i form av aggressivitet … Concerta med gränspsykotiska biverkningar.”

·                   ”Ritalin och Concerta men tyvärr fått svår ångestförstärkning av dessa preparat.”

·                   Prövat metylfenidat … men mycket svår ångest då läkemedlet gått ut på eftermiddag/kväll. Prövat atomoxetin utan effekt men svår ångest som biverkan.”

·                   ”Ritalin … ångestpåslag, svettningar … Concerta fått depression, ilska och känsla av att vara iakttagen.”

·                   ”Strattera … så småningom … mer och mer uppvarvad och okoncentrerad… Concerta … ännu mer uppvarvad och okoncentrerad och blev aggressiv … Ritalin … fungerade … effekten försvann … Medikinet … uppvarvad och agiterad.”

·                   ”Concerta och Medikinet … ökad ångest … av Concerta … även blivit lite paranoid … Strattera, förfärligt illamående.”

·                   ” … tilltagande livsleda och självmordstankar som prompt försvunnit bara 2 dagar efter att … slutat med Concerta.”

 

Läkemedelsverket har berättat för ansvariga sjukvårdspolitiker att man gör en högprioriterad ”säkerhetsuppföljning” av den exploderande förskrivningen av Concerta och Ritalin. Det har visat sig vara en ren bluff. Myndigheten har inte gjort något alls. Inga som helst åtgärder har vidtagits.

Vad man däremot har gjort är att gömma dessa tusentals ”intolerabla biverkningar”.

Läs rapporten ”Skador från ADHD-droger – en granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning” av skribenten Janne Larsson:

http://jannel.se/LV.ADHD.droger.pdf


När katten protestkissar?

När katten ”protestkissar”

 

Tyvärr är det många katter som får sluta sina dagar för tidigt för att de kissar där ägaren inte vill. Man orkar helt enkelt inte längre när man ständigt hittar nerkissade bevis. Det kan vara i skor, i väskor, på plastpåsar, bakom möbler – ja, listan kan göras lång. Det gemensamma är dessvärre odören och känslan av maktlöshet!

 

Först måste man utesluta att katten har urinvägsproblem – då krävs annan behandling. En katt som har ont när den kissar gör gärna sina behov på mjukt underlag – kuddar, handdukar eller sängen. Men om det inte finns några medicinska skäl brukar man kalla det för protestkissning. Och när man pratar med husse eller matte så framstår det att kissandet ofta är en reaktion mot något. Men det är många katter som blivit hjälpta av homeopati.

 

Nästa steg är att försöka komma fram till vad det är som får katten att protestera. Är det helt enkelt dofter utifrån som ska markeras över? Är det mattes nya pojkvän som inte accepteras och får skorna nerkissade? Ska husse och matte ut och resa nu igen och lämnar resväskan öppen för protest? Ofta kan man inte ändra sitt liv för kattens skull, men det är ändå bra att försöka fundera ut vad katten protesterar mot.

 

Så är det då dags att ta till de homeopatiska medlen. Jag brukar använda några ”klassiker” och väljer det medel som passar katten bäst utifrån orsaken till kissandet och vad det är för typ av katt.

 

Arsenicum album: För katten som reagerar på dofter, som kissar vid altandörren eller på hallmattan om grannkatten varit utanför. Den kan också vilja markera över om annan katt i familjen protestkissat någonstans. Inte ovanligt att katten är rädd för något.

 

Sulphur: För den lite kaxiga men sociala katten som gillar att synas. Kan protestera om den inte får tillräcklig uppmärksamhet. Visar sin protest där det syns –  t ex på köksbänken. Katter som oftast föredrar kyla framför värme.

 Pulsatilla: För den lite blygare katten som helst gör sin lilla pöl i skymundan, när ingen ser. Ängsliga och känsliga katter som kan reagera på förändringar – ny katt i familjen, om den haft kattvakt, flyttat osv.

 Lycopodium: För katten som surar om ägaren lämnat den ensam för länge, stängt den ute, gosat med någon annan eller gjort något av katten icke godkänt.

 Tänkvärt är att katten brukar ha rätt! Så lilla katt, lycka till med husse och matte!

 Helena Jacobsson

dipl djurhomeopat

MELLAN FYRA TASSAR

www.mellanfyratassar.se

 


Hittat på nätet om antibiotika mm

Hittat på nätet:

Ögonblickshistoria om antibiotika

 

• Den antibiotiska åldern är nu förbi, allt fler superbakterier överlistar antibiotika, vi är på toppen av i slutet av antibiotika ålder, vilket kommer att förändra den moderna medicinen.

 

• CDC uppskattar att minst 23.000 amerikaner dör varje år som en direkt följd av antibiotikaresistenta bakterier, men många fler dör av komplikationer, det finns inget system i dagsläget för att spåra dessa infektioner.

 

• Särskilt oroande är bakterier som har den NDM - 1-genen, som ger dem möjlighet att överföra antibiotika immunitet till dina normala bakterier och på så sätt omvandla vanliga bakterier i superbakterier.

 

• Läkemedelsföretag är inte längre intresserade av att utveckla antibiotika eftersom de inte är så lönsamma som andra, dyrare läkemedel som kan ges till människor på obestämd tid, i stället för bara två veckor.

 

• Den största drivkraften för detta problem är den massiva överanvändning av antibiotika i jordbruket, som administrerar 24.6 miljoner doser av antibiotika till djur varje år, för icke - medicinska ändamål.

By Dr. Mercola

 

Läs mer om detta här:
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/09/antibiotic-drugs.aspx

 

 

 

 

Hur kan homeopati vara placebo när den härdar husdjur?

 

" Ett argument för den homeopatiska läkekraften -  som jag aldrig hört motbevisats av skeptikerna - ,  hur stor framgången är för homeopatiska läkemedel vid behandling av djur. Dessutom gillar drottningen av England, att behandla sitt husdjur Corgis med homeopati ! "

Så inleds en artikel om veterinärhomeopati av Amy Lansky och Tina Anderson. Är du nyfiken på hur drottningen behandlar sina Corgis? Klicka bara på länken för att läsa mer . Medan du är på länken, följ länkarna till andra berättelser om:

- Den storskaliga förebyggande av luftvägssjukdomar hos svin, genom homeopati

- Hur EU finansierar € 2.000.000 forskning om hur homeopati kan användas för behandling av husdjur och på det sättet minska antibiotika användning.

- Minskningen av ångest hos stressade möss, när homeopati används.

- Homeopatiska alternativ till djurvacciner.

- En ny veterinär repertoar som hjälper till att identifiera rätt valt homeopatiskt medel till ett sjuk djur.

- Hundratals bönder i Nya Zeeland använder  homeopati i  sina mjölkbesättningar .

- En brittisk veterinär som nu behandlar med homeopati.

- Ett indisk zoo som använder homeopati för sina djur.

- Behandlingen av hund- tumörer med homeopati.

- Stressade vilda fåglar i fångenskap, minskar sin stress med homeopati innan de släpps ut i naturen.

Allt detta hittar du på: http://www.classichomeopath.com/how-can-homeopathy-be-placebo-when-it-cures-farm-animals/

Fran Sheffield .

www.homeopathyplus.com.au

 


Antibiotika eller inte?

Antibiotikum eller inte?

 

Tarmfloran är kroppens största ”organ” med stor påverkan på vårt immunsystem. Miljön i tarmen kan förbättras med probiotika, ”goda” bakterier, som också har effekter på immunsystemet. Prebiotika, långa kolhydrater som når tjocktarmen i intakt form, kan förbättra överlevnaden av probiotiska bakterier i så väl mat som i tarmen. Detta förbättrar effekten av probiotiska bakterier. Studier visar att det är en fördel att kombinera prebiotika och probiotika i samma produkt (symbiotika). 95 % av vårt immunförsvar finns i tarmfloran.

 

Bakterierna – våra goda hjälpare: 

Det är vår förbränning som är huvudorganet när det gäller att förse kroppen med nödvändiga näringsämnen till förnyelse och restitution. Men tarmen fungerar också som en buffert mot skadliga ämnen. 
Vid antibiotika kurer slås även de goda bakterierna ut, därför återinsjuknar så många idag. En ny antibiotika sätts in och när alla bakterier slås ut blir vi svaga för inkräktare, eftersom det kommer in så många olika parasiter för att stanna, när vi inte har vår naturliga tarmflora. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att parasiter har ökat så lavin artat på sista tiden. Homeopatiska ämnen fungerar mycket snabbare om vår tarmflora är bra och parasitfri. Jag rekommenderar varmast att sätta in en probiotika och parasitdödare direkt när besökaren berättar att de ätit många antibiotika kurer. Probilan innehåller Lactobocoocus lactis:

rik på polypeptider, har en antiseptisk och antimikrobiell effekt mot:

Gram-positiva bakterier och särskilt de som producerar bakteriesporer

Hämmar utveckling av matbakterier m m som clostridum botul, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyt, listeria monocytogenes, bacillus stearothermophilus, bacillus subtilis och andra. Lactobacillus acidophillus:

Rik på polypeptider, stoppar diarré genom att justera pH-värdet i tarmsystemet och dödar patogena bakterier. Effektivt även mot urinvägsinfektioner.

Lactobacillus bifidum och Inulin Prebiotika.

Du vinner både tid och får besökare friskare mycket snabbare. Idag vill alla bli friska på en gång! Antroposoferna sätter ofta in Thuja när någon antibiotikakurs skall användas. Många gånger läker vi ut förr eller senare utan antibiotikum, ibland kan det vara bättre att avvakta än att ta det. Vi har sammanställt några väl valda hoemopatiska medel som fungerar utmärkt vid de ”vanligaste” problemen där antibiotika sätts in.

 

 

 

Homeopatiska medel istället för Antibiotika vid vanliga problem:

 

Sinuit/Bihåleinflammation/allergier:

Belladonna, högersidigt medel, hög feber röd i ansiktet

 
Pulsatilla
vid allergier och bihåleinflammation med tjock, gul utsöndring. Tryckande smärtor i pannan, värre på natten, i varma rum, vid framåt böjning och höjande av ögonbrynen. Rinnande snuva, med täppthet.

 

Kali bichromicum mörkt grönaktig, tjock, seg och trådiga utsöndringar, hjälper när smärtan känns ovanför näsroten, eller i pannan över ett öga. Symtomen börjar på morgonen, förvärras mitt på dagen och sedan försvinna från sen eftermiddag. Sämre av kyla.

 

Silicea är för kronisk allergi och sinus tryck eller långvarig bihåleinflammation. Värk och smärta förbättras genom tryck på pannan eller ansiktet samt genom värme på dessa ställen. Med känningar i både öron och bihålorna. Sämre av buller, rörelse och prata under sjukdomen.

 

Spigelia vid allergi eller bihåleinflammation, som kom efter kyla, fuktigt väder, storm, väderomslag. Ansiktssmärtor förvärras av att böja huvudet framåt, sämre av varma omslag, sämre av ljus, rörelse och ljud. Känns mer akut på vänster sida av ansiktet. Bättre av kyla på stället!

 

Hydrastis är ett djupverkande slemhinnemedel vid tjocka, sega, blodiga, gulaktiga sekret som trådar sig. Kroniska katarrer i de övre luftvägarna. Vattnig frätande snuva, täppt i näsan på natten. Sämre på natten, sämre av kyla och beröring.

Tips bihålsinflammation:
Elisabet Agar Bra tips. För mig funkar alltid "Drainage" Puls, Kali Bich och Hydrastis 30 c i kombination.
Biosan R 49 för bihålor är väldigt effektivt.
DCG Tostin Alfaplex, Bihåleinflammation, snuva, varbildning, hösnuva, huvudvärk och stinknäsa.

 

Lunginflammation

Bryonia Phosphor, Sanguinaria, Chelidonium, Lyckopodium

Lungsäcksinflammation Apis, Bryonia, Kalium carb, Arsenicum alb, Sulfur, Scilla

Tips:

DCG Aconitum Souplex, Allium Cepa Alfaplex, Senegan (den bästa hostmedicinen som finns)
Biosan R1, R 8, R 24, R 49

 

Halsfluss, akut: Heparsulf (som täcker ca 80% av begynnande halsinflammationer),
steg 2 Lachesis och Merc om det inte har hjälpt. Baptisia vid svår infektion med vita var kulor, senare gula, halsen röd och svullen och går över i blått, men utan smärta. Kronisk tonsillitis Calcium carb, Calcium fluor, Barium carb, Psor, Sang, Silicea, Thuj, Tub mfl.

Andra medel: Acon, Apis, Barium carb, Bell, Ferr phos, Lach, Merc sol, Phyto osv.

Tips halsfuss:
DCG Lachesis Alfaplex, Phytolacca Valiplex
Biosan R1

 

Halsböld
Belladonna höger sida, vid begynnande böld som är glänsande röd och svullen,
i tidigt skede kan förhindra böld.

Apis när halsen är så tjock att man inte kan svälja föda, spottar ut saliven.
Calcium sulf främjar mognaden vid ändlöst var.
Hepar sulf hög potens av hepar sönderdelar bölden, kan ej tas om det inte har öppnat sig. Lägre potens avrinning.

Lachesis vänster sida och blå/lila böld.

Merc saliv rinner ut hela tiden och det går ej att svälja.

Myristica kallas för den homeopatiska kniven, tömmer, torkar ut och läker.
Silicea smälter ned vid högre potens, bra att mogna bölden utan av rinning.

Tips Halsböld:
DCG Hepar Sulf Valiplex
BiosanR 1

 

Öroninflammation

ÖRONINFLAMMATION- OTITIS MEDIA: AKUT- KRONISK

Uppstår ofta efter en förkylning, hals infektion eller en bihåleinflammation.
Bakterier har letat sig till mellanörat.

 

KONTRAINDICERADE MEDEL

Vid låga potenser kan starta en perforation.

Hep sulf, Sulf, Sulf jod, Lycop, Puls.

 

AKUT-_SUBAKUT

Några av de viktigaste medlen som kan prövas.

Acon,vars, Bell, Cap, Cham, Ferr ph, Hep sulf, Lach, Mer sol, Puls, Sil

 

ACONIT:

Oftast det första medlet. Vid oro utan svettningar, efter att ha blivit kall. Känsla av att jag kommer att bli sjuk.

 

FERR.PH:

Orolig, växlande blek och röd, kall. Röda öron som smärtar mycket.  

 

ARS:

Sämre: på natten, blek kall, Bättre: av att dricka små klunkar vatten, värme.

 

BELL:

Röd ångande fuktig, retlig, argsint, plockig, omtöcknad, med pulserande smärtor efter drag. Sämre: böja sig framåt, kvällen, väta, kyla, av beröring. Bättre: vila.

 

CAPSIC:

Vid både akut och kronisk Mastoidit hjälper ofta snabbt. När smärtorna strålar mot Processus Mastoideus  är brännande och mycket känslig för beröring. Efter förkylningar, infektioner, hemlängtan. Sämre: av drag, fuktig kyla. Har högrött öra är kall retlig och lättstött.

 

CHAM:

Outhärdliga smärtor värst på natten, sämre av värme, oftast barn även kvinnor, barnen lugnar sig bara då de blir burna eller gungade. Vill inte bli tröstade

 

HEP sulf:

Efter förkylning. Otitis media som var medel lukta gammal ost, obs avrinning måste finnas, om inte ge då hög potens. Bättre: av varma omslag, varma rum, svepa om, fuktigt varmt regn. Vid Stafylokockinfektion. Överkänslig, argsint, blek, kall, svettig svag

 

PULS:

Efter förkylning undertryckta utsöndringar. Känns som om något brister. Sämre: Kvällen, nervös dagtid, av värme, bli kall och våt om fötterna, vid mens. Bättre: ute i det fria, av svalka, rörelse, motion och av tröst. Kalla omslag. Frusen, gråtmild, med milda gula utsöndringar. Låg potens kontraindikation.

 

MERC Sol:

Trött, orolig, darrar. Gul klibbig svettning som inte lättar, Sämre: natten, av värme, av temperaturväxlingar. Lymfkörtlarna är svullna. Skarpa tunna illaluktande utsöndringar.  

 

SIL:

Är mer ett kroniskt medel, efter återkommande kroniska gula variga infektioner. Driver ut illaluktande var, stickor, läker fistlar, körtlar. En trött, blyg, retlig, ilsken, vill inte bli tilltalad, frusen, blek person; med kalla fuktiga bleka händer, fötterna ofta med illaluktande svett.

Tips Öroninflammationer:
DCG Telliurium Alfaplex
Biosan R 1

 

URINVÄGS INFLAMMATION – BLÅSKATARR

HUSKURER

Några av dessa förslag kan mota Olle i grinden

VATTEN Drick mycket gärna med citron i. Viktigt att skölja rent.

TRANBÄRSJUICE Har visat sig hjälpa bra, används även förebyggande.

TEER: se nedan 2-3 Kopp/dag

PERSILJA Verkar vattendrivande, stärker kärlväggarna.

ÅKER FRÄKEN Hjälper mot blåskatarr med krampaktiga smärtor innehåll av grus, svårt att kasta vatten, Fungerar vattendrivande.

GULLRIS Mycket bra vid njur- och blåsbesvär samt då urinen innehåller äggvita, verkar urindrivande och hjälper vid inflammation. Eftersom njurarna är kopplade till människans känsloliv, då kan teet även hjälpa när vi känner oss nere.

I hälsokosthandeln finns många olika medel som kan hjälpa.

Gammal huskur: Koka upp en halv hink med varmt vatten, riv färsk ingefära i det varma vattnet, värm en lättöl till 35 grader och drick upp ölen, sätt dig på ingefärshinken i 10 minuter!

 

HOMEOPATISKA MEDEL

Aconitum. Apis, Arg.nit, Acid.benz, Acid.nit,  Apoc,can, Belladonna, Berberis, Canth, Can ind, Can sativ, Capsicum, Clematis, Dulc,  Eupatr.purp, Equis, Lycop, Merc, Ol. terebint, Petros, Sarsap/Smilax,  Solidago, Staph, Sepia ,Serum anguill, mfl medel.

 

Beskriver här nedan några av medlen. Det finns väldigt många

stora och små medel, som kan fungera, vid både akuta och kroniska besvär. Här är det VIKTIGT att titta på de specifika symtomen, bättre, sämre, färg, lukt, utseende, konsistens, efter vad mm. Vid subakuta och kroniska besvär är som alltid symtomtotaliteten ledandet i valet av medel.

 

APIS:

Mycket brännande och stickande smärtor i urinröret. Personen kan till och med skrika vid urinering. Behov ständiga/kommer endast lite droppar, ständig kommer/ mycket. Kan vara kaffesumpssumps färgad, ofta med ödem i lemmarna. Sämre: av värme och beröring. Bättre: av kyla.

 

ACID.bennz:

Efter gikt, njursten och gonorré och förkylning, ofta vänstersidiga. Urinen har en Typisk  ammoniaks/hästurins skarp lukt” den är mörkröd till brunaktig, smågrynig. Innehåller ofta urinsyra som ger reumatisk symtom exp ont i akillessenan. Tål inte armband, olika hudutslag, finnar. Sämre: vin, choklad, kyla, drag och tryck. Fler symtom finns.

Tips urinvägsproblem:
DCG Cantharis Valiplex, Equisetum Soluplex,

Biosan R1, R 18

 

Artikel av Irén Svensson-Nylén och Ulla Vonkavaara-Borén

 

 

 


Existensutbildning startar den 19 sep-14

19 sep Existensanalytiker utbildning startar, en utbildning för terapeuter i 9 steg. Vi går igenom örter för läkning, rening av kroppen, sjukdomar och hur de på bästa sätt skall avlägsnas. Dessutom 7 st olika analysformer, ansiktsanalys, tunganalys, irisanalys, Back shu, Gua sha, nagelns budskap och tänders terapi hinder.
Steg 1 Förgiftning av kroppen och Candida, Parasiter och andra inkräktare i våra system. steg 2, Hjärta och lever, naglar och tänder, steg 3,  Njurar och binjurar, iris steg 1,steg 4, Endokrina körtelsystemet, iris steg 2 steg 5, Lymfsystemet, värk i muskler och leder, iris steg 3, steg 6, Lunga och cirkulation, Gua Sha skrapan, steg 7, Hjärna och känslor, Back Shu, steg 8, Funktions mat och Matintoleranser, Blodanalys test på många intoleranser. Stegen 1-8, 1200 kr per dag eller 9000 kr vid betalning vid första tillfället, hela kursen. Diplom och titel Existensanalytiker! Alternativ Praktik Helheten, Örebro. Irén Svensson-Nylén, 019-100908, 070-582 12 11 www.helheten.net, www.friskcentralenhelheten.se


Specialkurs för Homeopater

5 juni Specialkurs för Homeopater, analys tungan. Vilka budskap ger tungan och vilka medel indikeras? Förkunskap i homeopatiska medel krävs. Även de Biokemiska vävnadscellsalter som tungan visar tecken på. Unikt kompendium och fika ingår i kursen. Kostnad 1200 kr, betalas till pg 8310 481-0 Helheten innan den 3 mars tack. Anmälan före den 1 juni till 019-100908, info@helheten.net, Irén Svensson-Nylén, Alternativ praktik Helheten, Norra grev rosengatan 3, Örebro.

Grundkurser i läkande renande örter!

3 juni, samt 27 juni, 8 juli, 19 aug och 5 sept Örebro
Läkande renande örter!
Grundkurs i hur du renar kroppen med läkande örter. Hur görs den bästa reningen av kroppens alla toxiner? Vilka steg och vilka produkter skall vi använda? Du får även inblick i ansiktsanalys, tunganalys och irisanalys. Efter denna kurs får du bli leverantör av Herba plus läkande örter, vi lär ut konceptet och vilka örter som skall användas till vad. Ett stort komplement till homeopatiska ämnen. Tid 10.00-17.00, kostnad 750 kr inkl kurskompendium, Herba plus katalog och fika. Anmälan innan en vecka innan kursdatum till Alternativ Praktik Helheten, Norra grev rosengatan 3, Örebro. info@helheten.net eller sms 070-582 12 11

Kursen ges även i Östersund, Luleå, Umeå och Sundsvall (se annons)

 

 

 

 

 


RSS 2.0