Oro i lägret för Homeopati!

Läkemedelsverket har kommit ut med en rapport om förutsättningar för och konsekvenser av att införliva 16.2 i läkemedelsdirektivet(2001/83/EG) i svensk läkemedelslagstiftning, remissvar skall vara inne den 18 maj. Rapporten innehåller 59 sidor och har gått ut till 91 st remissinstanser, Bl.a Riksdagens ombudsmän, Kammarätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Stockholm och i Uppsala, Justitiekanslern, Domstolsverket, Tandvårds-och läkemedelsförmånsverrket, Socialstyrelsen, Inspektion för vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Myndigheten för vårdanalys, Statens medicinska -etiska råd, Försäkringskassan, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Datainspektionen, Kommerskollegium, Stadskontoret, Regelrådet, Vetenskapsrådet, Dentrala etikprovningsnämnden, Verket för inovationssystem, Forskningrådet för hälsa, arbetsliv och välfäd, Kungliga vetenskapsakademin, Ingenjörsvetenskapsakademin, mm mm så kommer alla Läns landsting och olika förbund men inte till någon att Sveriges homeopati förbund? Märkligt att Ingengörer mm. skall få svara på en remiss om homeopatiska läkemedel? Vi svarar väl inte på det som berör dem? Det är väldigt märkligt att man inte vänder sig till de som vet vad homeopati är och kan förklara sin åsikt.Man kan lugnt påstå att det verkligen är bristande demokrati. Men nu har alla Svenska homeopatiska förbund fått detta till sin kännedom och märkligt är att vi inte tycker lika? Kanske är det just det som gör att vi är flera förbund i Sverige. Vårt grannland Norge har slagit ihop sina förbund och därmed är deras röst hörd mycket större. I Norge är homeopati ett val för medborgarna. England oroar sig för att vi i Sverige har tre förbund...ryckten kan spridas långt. Nuvarande lagstiftning har lett till en betydande minskning av antalet homeopatiska läkemedel på den svenska marknaden under de senaste 20 åren, tvärt om än övriga Europa. Patienter och konsumenter berövas möjligheten att välja det homeopatiska läkemdel som behövs, därmed pågår olaglig handel av homeopatiska läkemedel. Det går lätt att köpa på nätet från andra länder där homeopati är stort. Homeopatiska läkemedel är välkända och väletablerade i Världen. Dagens problem i Sverige bottnar i att man har försökt inordna dem i ett rättsligt system och kontrollsystem som anpassat konventionella läkemedel. Detta har resulterat i att många av de verktyg en terapeut behöver för att bedriva en homeopatisk terapi försvunnit. Det nuyvarande rättsliga systemet och kontrollsystemet för homeopatiska läkemedel hämmar kraftigt den svenaska marknaden för dess produkter. Svenska tillverkare av homeopatica får allt svårare att överleva. Det finns ett angeläget behov av bättre lagstiftning för att värna denna traditionella behandlingsmetod och främja dess utveckling samt låta flera få de positiva hälsoeffekter som dessa behandlingar ger hos de som väljer att använda dem. Registrerade homeopatiska läkemedel uppfyller idag viktiga krav gällande kvalitet och säkerhet och för oss terapeuter är detta en garanti att de produkter som tillhandhålls på den svenska marknaden är säkra och av god kvalitet. Nu har vi chans att försöka få in 16.2 med ett bra val som innebär registrering av homeopatiska läkemedel med att indikation skall sätta på en nivå som tillverkar och leverantörer i Sverige kan genomföra. Det kan medföra att komplexmedel kommer ut i hälsokosthandel kanske apotek mm, det är verkligen bra för homeopatin i Sverige, vi skall väl ha lika som i övriga världen?. Jag skulle med lätt het köpa Pulsatilla nässpray i D 4 (isätllet för de som finns på apoteket som bärnner sönder slemhinnor och du blir beroende av dem) , Arnica salva i D4, Värksalva i D4 och allt annat som finns i övriga Europas handel. I England kan du köpa enkel medel på Astas (motsvarar vårat Willys)....i vajrefall alla som kan användas vid akuta besvär. I Danmark är D 4 godkänt i salvor och linement. Tänk Cauphyllum spray i D 4 vid förlossningar...... jag väntar verkligen med spänning på att dessa kan få komma in i Sverige. Men det händer bara om vi väljer rätt alternativ på remiss svaret. Det kan gå så tokigt att det kommer bli så att läkare får skriva ut homeopatiska medel utan utbildning i homeopati.... då blir jag mörkrädd!!  Vi måste värna om vår fria val till egenvård, att det skall finnas alternativa lösningar på att lindra eller bota symptomer på och i vår kropp. En del kanske inte tål konventionella läkemedel, ja rentav är allergiska, endel kanske inte vill intaga gifter osv. Homeopati i alla dess former är ett miljö vänligt alternativ, Elitidrottare i Nore och Sverige använder homeopati för att läka fortare,i Spanien har de homeopatiska gräsmattor för att vara rädda om spelarnas hälsa, homeopati kan och gör människor friskare fortare vid långtids sjukskrivan därmed är det en samhälls ekonomisk fråga.  Om vi dessutom kunde ändra lagstiftningen angående barn under 8 år,( några få länder har detta i världen) skulle vi kunna förbättra folkhälsan betydligt i Sverige då barn skulle slippa äta så mycket antibiotika, i den utsträckning som skrivs ut idag och sänker barnens totala hälsa och gör de mer allergiska och försvagade för andra svårare besvär. Om vi homeopater fick ta emot "lättare" besvär på barnen som öroninflammationer, halsbesvär, lågt immunförsvar osv. skulle den konventionella vården anlitas till svårare besvär och bli bättre och mer ekonomi till svårare besvär osv. Detta vore verkligen samhällsekonomi. Dessutom skulle folkhälsan i Sverige öka betydligt. Som den nu är verkar den försvagats betydligt i jämförelse med övriga EU. Sist men inte minst vill jag tillägga att 75% av all medicinsk behandling i världen görs med naturmedicin och då framför allt med örtmedicin och att WHO slår fast att homeopatin är det näst mest använda medicinska systemet i världen. Över en halv miljard människor behadlas med homeopati. Homeopatin har stöd av hundratusentals läkare i världen. 100 miljoner indier använder bara homeopati för att läka sjukdom. Homeopati industrin är Indiens starkast växande läkemedelsindustri. 300 miljoner patienter läker endast med homeopati i 80 länder. I Sverige råder stor okunskap om homeopati. Då kan man undra om vi lever i ett demokratisk land? Är vi fria att välja när vi blir sjuka? Bristande demokrati råder för vårt eget val för vår egen kropp. Det kan man kanske säga var mitt första maj tal!

RSS 2.0