Min vän Janne Helhetsterapeutens skrift

Denna artikel handlar om diskrimineringen av alternativmedicinska behandlingar i Sverige.

Text:  Janne, Diplomerad zonterapeut

Vi som jobbar med alternativmedicinska behandlingar får med nu gällande lagstiftning inte behandla vissa sjukdomstillstånd som skolmedicinen anser sig ha patent på samt att endast de anser sig ha medicinsk kompetens för att kunna klara av dem.

Varför ska vi som arbetar med alternativmedicinska behandlingar med över 5000 års erfarenhet på nacken vara fråntagna rätten att behandla olika sjukdomstillstånd som bara skolmedicinen med sina knappt 100 års erfarenhet av farmakologi får behandla?

Vad är det som säger att skolmedicinen skulle vara bättre på att behandla dem än vad vi är? Man kan även vända på frågan – vad är det som säger att inte vi är bättre än vad de är på att behandla dem med tanke på erfarenhet och behandlingsresultat? Våra behandlingar betraktas oftast med stor skepsis och det vi gör misstros – trots att vi enbart använder oss av helt naturliga behandlingsmetoder utan farliga biverkningar vilket gör att vi oftast lyckas frambringa mycket goda resultat som resulterar i att klienterna blir genuint friska.

Betraktar man skolmedicinen med dess sätt att behandla kroniska sjukdomar kan man undra varför de överhuvudtaget får behandla människor – de blir ju inte friskare. Det som legaliserar det är de lagtexter som finns i Sveriges rikes lag, nästa fråga är då vilka som ligger bakom dessa lagar, det lämnar jag till dig läsare att fundera över. Deras farmakologiska mediciner ger mängder av svåra biverkningar, dessa ska sedan ”botas” med nya mediciner och ekorrhjulet i full snurr…

En väl genomarbetad strategi för att säkerställa en oftast framtida livslång konsumtion av farmakologi som tryggar en konstant stadig inkomstkälla. Nuförtiden är det inte heller alldeles ovanligt att läkare börjar skriva ut farmakologi i förebyggande syfte där framtida nya marknadsandelar ska utvinnas.

Människan ska hållas precis lagom sjuk så den inte kraschar helt och ska hållas flytande med farmakologi, det är dem som är deras guldkalvar som göder upp industrin. Denna smått fanatiska industri gör läkemedelsbolagen snuskigt rika, gigantiska mångmiljardvinster ökar konstant från år till år på bekostnad av människans hälsa.

En liten parodi i det hela är att det inte hör till ovanligheterna nuförtiden att när läkare, sjuksköterskor m.fl. blir allvarligt sjuka så vänder de sig till alternativmedicinska behandlingar. Bara en sådan sak tycker jag talar sitt tydliga språk… Ja detta var bara ett litet uppslag, skulle kunna fylla mängder av sidor med fler dylika saker inom deras verksamhetsområde men ovanstående räcker i nuläget känns det som. Är det så vi vill ha sjukvården här i Sverige? Ja man hör ju bara på namnet sjuk-vård hur det låter och tyvärr är det ofta också lika sant…

Sveriges rikes lag

Vår lagstiftning i Sverige säger att vi inte får behandla vissa svåra sjukdomar som cancer, diabetes, epilepsi m.fl. Det hävdas från deras sida att evidensbaserade vetenskapliga bevis saknas för att våra behandlingar ska vara tillförlitliga. Visst kan sådan ”bevisföring” ibland vara godtycklig men bara för att en sak inte vetenskapligt kan bevisas – betyder det då att det inte fungerar?

Vilka har då sedan forskat fram bevisen? Vilka ligger bakom och betalar denna forskning? En sak är glasklar och det är att den allt som oftast inte är objektiv och neutral! Det finns ett stort antal artiklar på nätet om det, jag länkar här till en av dem så kan ni själva bilda er en uppfattning: http://dagenshomeopati.se/2011/07/06/skeptikergrupp-fick-nara-en-miljon-stod-fran-astra-zeneca/

Allting i livet och livet självt är subtilt och består av energier, alla dessa är tyvärr inte mätbara och kan stoppas in i provrör, scannas i röntgenapparater, ses eller höras… De måste upplevas och själva upplevelsen i sig måste individen själv tolka för att kunna bilda sig en uppfattning, vad som han finner sant är också dennes egen sanning. Det handlar om att känna hur man mår – ingen annan kan bättre tala om hur man mår än man själv.

Skolmedicinsk behandling

Kommer man till ett lasarett blir man automatiskt behandlad utifrån skolmedicinens sätt – de koncentrerar sig på och ser oftast inget annat än själva symtomet. Farmakologiska mediciner sätts allt som oftast in i syfte att de ska bota symtomet/sjukdomen. Mediciner med dokumenterad effekt på det symtomatiska men som har en lång biverkningslista. Biverkningar som sedan ofta ger upphov till olika autoimmuna sjukdomar pga. att kroppen inte får läka naturligt. Dessa betraktas sedan som nya sjukdomar av skolmedicinen för att de inte förstår eller vill förstå sambandet mellan biverkningarna av medicinerna och kroppen sätt att reagera när de kommer in i vårt biologiska system.

Det som skolmedicinen gör att till största delen koncentrera sig enbart på symtomet och sedan med farmakologi försöka undertrycka eller dämpa reaktionen som symtomet ger uttryck för är ungefär som att tejpa för varningslampan i instrumentbrädan på bilen när den tänds eller sopa skräpet under mattan när man städar. Hur många av oss gör det i verkliga livet… Men det är helt lagligt att göra det med vår hälsa!

Skenande sjukvårdskostnader och sjukare människor

Sjukvårdskostnaderna för samhället skenar iväg med blixtens fart, människor blir mer och mer kroniskt sjuka. Våra politiker sväljer och blundar inför detta faktum och ökar anslagen till vårdsektorn som slukar större och större belopp för var dag som går. Det finns beräkningar som visar på att en ökning med 240 % av sjukvårdskostnaderna fram till år 2040 kan bli verklighet. Herre jösses vad friska vi svenskar borde vara då som får så mycket mediciner!! En mer sanningsenlig bild är nog att det är just medicinerna som gör folk allvarligt kroniskt sjuka. Mediciner med evidensbaserad vetenskaplig effekt – de kan ju inte vara farliga….  Bra länkar med vidare information om detta är: dagenshomeopati.se/2011/05/24/allt-fler-yngre-far-hjartsvikt/ dn.se/ekonomi/vagskalet-for-att-betala-vardnotan#article-readers

Alternativmedicinens enorma kunskapsträd

Inom alternativmedicinen så jobbar vi med fallstudier, fall som dokumenteras och blir till erfarenheter som kan användas vid nya fall. De flesta av våra terapier och behandlingsmetoder som har minst 5000 åriga kunskaper ger en enormt stor kunskapskälla med erfarenhet till skillnad från skolmedicinen med sina syntetiska mediciner som inte ens har 100 år på nacken. Vi använder oss av holistiska synsätt som ser till hela människan, både kropp & själ samt tittar på allt övrigt som har betydelse för orsaken till det klienten besväras av. Vi ser människan som en energivarelse vilket den också är, fanns ingen livsenergi skulle inget biologiskt liv överhuvudtaget kunna finnas och existera under de livsformer vi känner till idag.

När vi hittat grundorsaken som även kan vara flera eller kombinationer av grundorsaker så hjälper vi till med olika stödjande naturliga behandlingar så kroppen läker naturligt. När den läker naturligt blir vi genuint friska – vi mår bra på alla plan och problemet återkommer inte. Våra behandlingar är i stort sett alltid utan biverkningar, det är ytterst ovanligt att några biverkningar förekommer! Vi jobbar med kropp och själs naturliga läkningsprocesser – inte som skolmedicinen gör att stoppa in syntetiska läkemedel som jobbar mot kroppen för att läkemedlet ska försöka göra klienten frisk.

En kortfattad information om alternativmedicin

För er som inte känner till tankesättet inom alternativmedicin kommer här en liten insikt i det. Det skiljer sig en hel del, jag skulle vilja säga nästan helt mot skolmedicinens synsätt. Två stycken stora grundläggande aspekter som är avgörande för allt biologiskt livs möjlighet att kunna existera men som skolmedicinen (inte känner till?) eller i alla fall inte beaktar är livskraften och det inbyggda självläkningssystemet.

Vi koncentrerar oss på bioenergin medans skolmedicinen inriktar sig på att förändra biokemin med syntetiskt framställda mediciner. Allt onaturligt som kroppen inte känner igen skapar motreaktioner, det är en av de enkla anledningarna till att syntetiskt framställda mediciner inte fungerar.

Livskraft är en energi som inget biologiskt liv kan existera utan. Den är osynlig för oss människor, inget vi varken kan se, höra eller på andra vis med våra sinnen uppfatta. Den finns överallt, i våra kroppar, luft, vatten och allt annat. Den gör att vi får kraft att kunna leva, en äkta energi som gör att vi får förmågan att av egen kraft kunna leva. När livskraften försvinner dör vår fysiska organism, vår själ vilken är odödlig vandrar vidare till nya livsformer.

Det inbyggda självläkningssystemet som funnits sedan evolutionens begynnelse är kanske den starkaste naturlagen som allt biologiskt liv lyder under. Den gör att allting hela tiden går mot Homeostas dvs. jämvikt. Vi är självläkande och får vi den naturliga näring, naturliga stimulans och lever under naturliga förhållanden som vi eftersträvar får vi ett balanserat energisystem som bibehåller eller återskapar hälsan. En naturlig inbyggd funktion som skyddar vår kropp och själ, en mekanism som är livsavgörande för all evolution.

De bioenergetiska kropparna

Utanför våra synliga organismer finns våra olika höljen eller bioenergetiska kroppar som de ofta benämns, i dagligt folktal kallar vi dem auran. Det är olika energifält där energin ska flöda balanserat och energi utbytas mellan organismen och den livskraft vi får utifrån. När det blir obalans i någon av de bioenergetiska kropparna resulterar det i obalanser i den fysiska organismen, alltså själva fysiska kroppen.

Vi jobbar främst med att laga de bioenergetiska kropparna eftersom just DÄR sitter läkekonsten! Det är en av de stora skillnaderna mot skolmedicinen som inte känner till det faktumet och bara koncentrerar sig på den fysiska organismen vilket också är en av de stora orsakerna till att de inte lyckas bota och göra klienterna genuint friska.

Helhet – grundorsak till symtom

För att kunna uppnå genuin hälsa – bli genuint frisk så måste man först finna rätt på det som ligger till grund för obalanserna som gör att vi inte mår bra. Det gör man genom att vid diagnostiseringen ha ett holistiskt synsätt som ser till alla aspekter som kan ha inverkan på hälsan. Genom att sedan stödja upp livskraften med rätt sorts behandling så läker kroppen naturligt och oftast återkommer, stannar och förblir den önskade hälsan hos klienten.

Slutsummering – tankar och funderingar

Är det rimligt att vi idag på 2000-talet ska ha ett sjukvårdssystem som gör att folk inte blir friskare? Det i sin tur leder till skenande sjukvårdskostnader som långsamt håller på att förgöra hela Sveriges ekonomi, är det något att sträva efter? Ska vi ha ett diktaturiskt system som strängt reglerar läror med över 5000 års erfarenhet som har bevisade fallstudier att bota det mesta på naturliga vägar utan biverkningar till långt lägre kostnader än skolmedicinsk behandling och förlita oss till en lära som inte kan hantera kroniska sjukdomar?

Är det okej att vi ska ha en stor läkemedelsindustri bakom hela sjukvårdssystemet som styr allting med järnhand? Varför ska inte gemene man själv kunna välja vilken behandlingsmetod han vill bli behandlad med? Ska vi ha ett regelverk som strängt reglerar Homeopatisk medicin, mineraler, vitaminer och allt övrigt naturligt men som tillåter farmakologiska läkemedel med digra biverkningar?
Vanliga apotek säljer nästan uteslutande farmakologiska läkemedel – varför ska man inte kunna köpa Homeopatiska läkemedel, kosttillskott och allt övrigt som hör därtill på ett apotek?

Skolmedicinen fyller en viktig funktion vid akutsjukvård samtidigt som den är urusel på att bota kroniska sjukdomar – är det då vettigt att ha ett sjukvårdssystem som baserar sig på skolmedicinska teorier och behandlingar? Detta är några av de frågor som jag och kanske fler med mig skulle vilja ha svar på.

Som vi alla nu vet är hela vårt sjukvårdssystem hårt kontrollerat och styrt av hela den gigantiska läkemedelsindustrin och de är tillsammans med politiker och övriga inblandade ansvariga för hur det ser ut här i Sverige idag så det är hög tid att ”Svensson” får lite inblick i det hela. Våra politiker styr upp och reglerar våra verksamheter, det skapas myndigheter, organisationer o.d. som ska sköta kontrollen. När vi kommer till media så blir vi hårt censurerade i de flesta sammanhang oavsett om det gäller radio& tv eller tidningar och det mesta som skrivs där är i skolmedicinsk anda.

Ett av de absolut bästa exemplen är ”hälsoexperten” Anna Bäsen ́s blogg i Expressen, man behöver inte läsa speciellt många ord i den för att komma underfund med att hon varken har någon som helst kunskap om alternativmedicin eller vett och sans i det hon skriver. Det ENDA som existerar i hennes hjärna är skolmedicin och hon försöker på alla sätt och vis tala om att alla andra behandlingar och allt annat än farmakologiska mediciner, vacciner och dylikt är farligt och sådant som människor bör ta avstånd ifrån.

Studenter som vill forska inom alternativa området på högskolor och universitet har ofta inte en sportslig chans att få möjlighet till det. Läs mer här om det: http://www.hahnbooks.com/Halsa.pdf

Sverige är ett U-land och det land som är sämst i hela Europa på att integrera alternativmedicin med skolmedicin. I Danmark till exempel jobbar zonterapeuter tillsammans med läkare och sjuksköterskor på lasarett, i Tyskland jobbar homeopater sida vid sida med läkarkåren. Ingen har vare sig dött eller farit illa av de behandlingarna – tvärtom ger de nya perspektiv och människor får större valfrihet att välja på vilket sätt de vill bli behandlade på. Ja de blir även friskare om jag behöver tillägga det… Tittar man på olika naturfolk där enbart naturliga ”ingredienser” ingår i deras liv så existerar varken kemiska mediciner eller läkare. En rejäl karamell för skolmedicinen att suga på…

Det här får du lära dig att leva med

Så heter en mycket vanlig diagnos som alltfler klienter från skolmedicinen får – när de sedan kommer till oss ställer vi oftast en annan diagnos. Vi får oftast ordning på dessa klienter och de blir mycket tacksamma för att det obotliga blivit botat. Vi botar inte, det vi gör är att vi försöker skapa så optimala förutsättningar som möjligt för att klientens kropp att reparera sig själv – det är med andra ord självläkningens princip. När den får de regenererar kroppen sig själv och genuin hälsa uppnås.

Motgiftet mot hela den gigantiska industrin heter medvetenhet – att bli medveten om det dolda rävspel som sker i kulisserna så det kommer upp från nattens omvälvande mörker till dagens ljus. Kanske så upplevs denna artikel som väldigt hård men det är tyvärr inget annat än dagens sanning och eftersom det gäller något så viktigt som allas hälsa och även ekonomi så är det verkligen hög tid att sanningar börjar få komma upp till ytan efter ha legat begravda djupt nere i dyn under lång tid. Kan det vara så att allt detta är uppbyggt i ett mycket sofistikerat system som vanliga människor inte på långa vägar kan ana vidderna av? Ja det är något jag lämnar till eftertanke till läsaren.

Det är hög tid för oss alla att börja agera – trycka på våra politiker för att få fram ändring för vår egen hälsas skull för finns det något viktigare än hälsan i livet? Kanske kommer läkemedelsindustrin en dag i fatt sig själva och upptäcker att man inte kan äta pengar, vem vet… Allting kan inte vetenskapligt bevisas – därför borde vi ha en lite ödmjukare inställning till livet och konstatera att det man mår bra av fungerar och det man bör förlita sig till.

Avslutar denna artikel med en intressant länk till otroliga skandaler inom läkemedelsindustrin:

Läkemedelsbolag struntar i folks hälsa – Vill bara tjäna pengar

    

Filed Under: Debatt i MediaDiverse

Tags:


Kommentarer
Postat av: Inga-Lill Hansson

Jättebra inlägg kort och gott.

2011-12-15 @ 09:27:34
Postat av: Inga-Lill Hansson

Jättebra inlägg kort och gott.

2011-12-15 @ 09:29:37

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0