Andra synvinklar angående Svininfluensan, så skyddar du dig!

Hittat på nätet:

Svininfluensan - i köttfrosseriets spår!
Jag tror att vi bara sett början på nya virus, som den aktuella Svininfluensan och andra framtida dödliga epidemier, som rätt logiskt bör utvecklas från den perverst höga köttproduktionen i världen där djur tvingas leva onaturligt och trångt under vedervärdiga förhållande. Än en gång tvingas man vädja till den egoistiska och oansvariga allmänheten att påverka med ett personligt engagemang för Jordens tillstånd, så att vi slipper konsekvenserna som visar sig med planetens miljö- och hälsoproblem. Skapa en bättre värld för dina barn och barnbarn, överväg allvarligt att bli vegetarian eller minska ditt köttätande radikalt NU!

svininfluensan

Att endast ursäkta sig med att det är gott, bekvämt och att man mår bra av det håller inte längre på ett etiskt, moraliskt och miljömässigt ansvarstänkande plan, då dina livsval nu påverkar dina medmänniskor på ett negativt sätt konkret. De flesta människor som övergår till vegetarisk kost mår dessutom väldigt bra, och att inte kunna offra sig för att vinna så många fördelar som en vegetarisk kost ger, är inte direkt något att vara stolt över om man tror på en riktig personlig utveckling i livet.

Svininfluensa ( klicka in här en kille berättar från Katrineholm hur det var att ha svininfluensan)
och andra djurrelaterade sjukdomar är mer eller mindre kopplade till ätande av respektive djurart. Speciellt griskött innehåller en massa olika virus och smittor, innan en gris hamnar i kyldisken på ica får den väldigt många olika vaccinationer, antibiotika och liknande för att ens kunna ätas.
från http://www.veggiemind.com/svininfluensan-ett-resultat-av-kottfrosseriet

Influensavaccin sämre än väntat

Säsongens influensavaccin i Sverige är inte lika effektivt som tidigare år. Knappt hälften av alla influensafall den senaste tiden har visat sig orsakas av en version av influensa B som vaccinet inte skyddar mot. Situationen ser likadan ut i resten av Europa och USA.

felbedömning
Det är WHO som i början av varje år ger direktiv för vilka virus som efterföljande säsongs influensavaccin bör skydda mot. Vaccinfabrikanterna börjar produktionen under våren och vaccinet skickas till klinikerna i slutet av sommaren. Vaccineringen sker sedan under hösten, ungefär åtta månader efter WHO:s beslut.


Vaccinet skyddar mot tre influensastammar; två av typ A och en av typ B. Det finns dock två huvudgrupper av influensa B och det skiljer sig från år till år vilken av dem som dominerar. Det här året valdes fel grupp. Men Annika Linde, statsepidemiolog och chef för avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI), är inte speciellt oroad.
- Influensa B ger inte lika allvarliga symtom som influensa A och är sällan orsaken till att de som tillhör riskgrupperna hamnar på sjukhus. Men antalet fall med influensa B har börjat stiga och vi håller ögonen på utvecklingen, säger hon.

I Sverige dör mellan cirka 100 och 4 000 individer varje år som en följd av influensa. Denna influensasäsong har dock varit mild och färre än vanligt har drabbats, trots det sämre vaccinet.

Det vaccin som används på norra halvklotet produceras främst av fyra stora vaccinfabrikanter; Novartis, Glaxosmithkline, Sanofi Pasteur och Medimmune, som köpts upp av Astrazeneca.

Hur kommer det sig att man inte väljer att inkludera ännu en influensastam så att vaccinet skyddar mot de båda huvudgrupperna av influensa B?

- Det blir både dyrt och besvärligt med fyra influensastammar. Det här är första gången det har gått fel på allvar sedan den nya huvudgruppen av influensa B dök upp för nästan 30 år sedan. Men om vi fortsätter att ta fel eller om influensa B blir vanligare måste vi kanske överväga att ta med båda sorterna framöver, säger Annika Linde.


detta hittade jag på : http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=11288

Honung kan skydda dig!

Honung har sedan urminnes tider varit en naturlig del av människans kost. Den söta smaken och det höga näringsinnehållet gör den till ett livsmedel med många användningsområden. Men från bikupan kommer också propolis, ren bipollen och bivax, produkter som kan lindra allt från influensor, eksem till klimakteriebesvär.Utred biverkningarna av influensavaccin

Publicerad: 16 juli 2009, 10.47. Senast ändrad: 16 juli 2009, 16.09  DN

När allt fokus riktas mot en massvaccination mot svininfluensan riskerar den vanliga, mer dödliga, influensan att glömmas bort. Eventuella biverkninagar av det nya vaccinet talas det inte heller om. Och när influensavaccinationen huvudsakligen motiveras av den ekonomiska effekt infektionen skulle få mot industri och konsumtionssamhället så finns det all anledning att skärskåda insatsen, skriver läkaren Sven Britton.

PW

Nyttan av influensavaccination till äldre ifrågasatt
Per Magnusson
Distriktsläkare
Ordförande i läkemedelskommittén
Järpens hälsocentral

En översiktsartikel i  The Lancet Infectious Diseases (1) och en kommenterande artikel i The Lancet (2) ifrågasätter styrkan i evidensen för nyttan med influensavaccination till äldre personer. Man påpekar att det mest är kohortstudier som ligger till grund för våra kunskaper i åldersgruppen över 70 år och ger exempel på svagheter i evidensen:

1. Vaccination gav effekt på ospecifika utfall som total dödlighet men ingen effekt på specifika influensarelaterade utfall som insjuknande eller död i influensa. Det kan bero på att främst allmänt friska personer låter vaccinera sig och att det blir en selektionsbias.
2. Influensavaccination tycks i kohortstudier minska den totala dödligheten med 50 % vilket är orimligt eftersom den extra dödligheten i influensa bara är maximalt 10 % per år.
3. De statistiska metoderna för korrigering för confounding i kohortstudierna fungerar inte.
4. Influensarelaterad dödlighet har inte minskat i USA sedan 1980 trots att vaccinationstäckningen ökat från 15 % till 65 %.
5. Man har inte sett ökad dödlighet i influensa de år när vaccinet haft dålig överensstämmelse med de aktuella influensastammar som gett epidemier.
6. Den största och mest välgjorda randomiserade och placebokontrollerade studien (3) påvisade en skyddseffekt av influensavaccination på 57 % ( 95 % konfidensintervall 32 - 72 %) i åldern 60 -69 år men ingen signifikant skyddseffekt i åldern över 69 år: 23 % ( 95 % konfidensintervall från minus 51 % till plus 61 %)
7. Antikroppssvaret efter influensavaccination till äldre är bara 25 - 50 % av svaret hos yngre vuxna.


Det behövs nya randomiserade kontrollerade studier för att bedöma hur stor effekt influensavaccination har på dödligheten i åldrar över 70 år. I väntan på att de blir klara föreslår författarna ändå att vaccination mot influensa till äldre ska fortsätta.

från: http://www.jll.se/halsoochsjukvard/lakemedel/lakemedelskommitte/nyheterlk/nyttanavinfluensavaccinationtillaldreifragasatt.5.6256fcdd1152822fc3080001390.html

Egna tankar:
Ingen tror men ändå skall vi förgifta fler????
Vaccinet innehåller mängder med kvicksilver och det lagras i hjärnan, vi blir dementa, får ev parkensson mm biverkningar finns och faktum är att folk dör även av vaccinet!
Nej rusta dig med ett Homeopatisk apotek och följ influensan i din kropp, detta virus mutas om på 24 timmar så inget vaccin kommer att fungera för sådan vaccin finns inte än...... vi blir bara sjuka av vaccin och dessutom gör vi läkemedelsbolagen ännu rikare så de kan hitta på ännu fler otäcka mediciner och tjäna pengar på!!!!

Homeopatisk influezinum innehåller fler influenser än vaccinet.....men det räknas som nosod och är förbjudet i Sverige. Men som konsument kan du köpa det från England. (Självklart förbjuder Sverige allt som botar på riktigt utan biverkningar......hur skulle det annars gå för läkemedelsindustrin?

Så skyddar du dig!
Sluta äta svin
Tvätta händerna ofta
Använd silvervatten när du åkt buss, flyg mm
Undvik mjölkprodukter de är slembildande och virus fastnar där lättare
Drick citronvatten varje dag
Drick tee med mkt honung i
Ät mkt blåbär som finns i skogen just nu.
Försök få tag på Thymus droppar (DCG Göteborg) och influezinum som kan tas i fem dagar sedan varje söndag.

Ha ditt homeopatiska akutapotek till hands titta så Belladonna och Gelsenium finns mkt av Bryonia, phos och Rhus kan vara bra att ha. Lachesis är ett måste!!!!

Tänk detta är bara en förkylning och det går över fort!
Var inte rädd för det är bara en förkylning!!!!!!(små barn skyddas med chamomilla ev pulsatilla)

LYCKA till nu tar jag semester!!!!!!!

Det är inte hur man har det utan hur man tar det, som är det allvarliga med livet!

Vaccineras vi i onödan? Vacciner - pengamaskin för tillverkarna!

Från Näringsmedicinsk tidskrift Nr 4 juli 2008 årgång 13:
(Vill du köpa så är pg 890228-0  65kr och skriv tidnigngesn nummer) hela nummret handlar om vaccinationer
www.naringsmedicinsktidskrift.se

Det är överhuvudettaget väldigt barnsligt att tro att man kan ta ett influensavaccin och sedan aldrig smittas av de många varianter som finns av influensavirus, särskilt eftersom ett virus kan mutera enormt snabbt när rätt förhållanden uppstår. Om man vill hålla takten med alla dessa muterande virus måste man se till att bygga upp sitt immunförsvar med korrekt näringsintag och hålla kroppens miljö i ett skick som inte gynnar virus och bakerietillväxt.

Anita Sandberg Olsson, auktoriserad näringsmedicinare:
Jag träffar många människor som tagit influensavaccin ochändå drabbats av influensan flera gånger efter varandra. Jag har också läst många rapporter från människor somdrabbats av biverkningar av vaccinationer. Det finns försök att ta fram vacciner mot olika sorters allergier, högt blodtryck , mot cancer återfall, astma mm. Men varför tar man inte fram vacciner mot exempelvis Denguefeber och afrikansk TBC som skördar så toroligt många människoliv?
Är det så att det inte finns några pengar att tjäna  hos en fattig befolkning?Fågelinfluensan är ett belysande exempel på hur det fungerar i praktiken när pengar styr. Idag rekommenderas med jämna mellanrum vaccinatioer av olika slag.

Influensavaccinering är inte alls så oskyldigt som man vill påskina. År 2003 vaccinerades 600 personer för influensa i Nordmaling enligt Västerbottens Folkbla. Inom ett dygn avled två personer som tagit influensavaccin enligt Aftonbladet.

1996 gjorde den stora stiftelsen Cochrane Collaboration en metaanalys av hundratals studier där hundratusentals individer som vaccinerats mot influensa hade undersökt. Slutsaterna var följande:
1 Majoriteten av studierna som visade positiva resultat av influensavaccin var bristfälliga.
2. Myndigheterna rekommendationer gav oftast dåligt skydd och resultat.
3. Vuxna över 65 år samt barn under två fick speciellt dåligt skydd.
4. Friska vuxna människor fick ganska bra skydd, men endast om vaccinet matchade exakt den typ av influensa som var ämnad för.

Influensa virus kan mutera inom 24 timmar!!!!Vaccinationsskador
Vaccinerna tillverkas ofta genom att mikroorgansimer och toxiner får passera djurceller, och förutom mikroorganismerna och deras gifter kan alltså animaliskt protein följa med. Det förekommer även kvicksilver(tiomersal) i varje vaccination.
Skador av vaccinationerna kommer aldrig fram till allmänheten, allt tystas ner......

Många människor utan påvisbara antikroppar i blodet kan ändå uppvisa praktisk immunitet vid epidemier och inte bli smittade eller sjuka.

Vacciner leder till försvagat immunförsvar och du blir sjuk i något annat! eller får influensan direkt!

Joseph Mercola, leg läkare och osteopat:
Vaccinationer trycker ned kroppens immunfunktioner ochöppnar den för utveckling av många andra sjukdomar

Se hela bilden

Från Hans Elvesjö hemsida: http://web.telia.com/~u55602234/A07.htm

Påssjuka

Dr Shepherd följde i början av sin karriär den ortodoxa medicinens behandlingssätt av påssjuka dvs vila, värme, isolering och lungnade medel om verken är för stark. Som husläkare på ett homeopatiskt sjukhus kom hon i kontakt med 3 fall av påssjuka på en isoleringsavdelning. Då behandlade man påssjuka med Belladonna eller med olika former av kvicksilvertillredningar. Två av de tre flickorna fick problem med äggstockarna som varade i flera år. Dr Shepherd fick uppfattningen att de homeopatiska medlen inte var bättre än de allopatiska när det gällde påssjuka. Några år senare fick hon i sin hand en liten bok av Burnett. Där menade författaren att Pilocarpine i låga potenser var specifikt för öronspottkörtelsjukdomar speciellt då påssjuka. När hon var prktikant i homeopati hörde hon nedvärderande åsikter om Burnetts författarskap. Hon ångrade djupt att hon inte undersökte innehållet i boken tidigare, för den innehåller många värdefulla upplysningar vid behandling med homeopatiska medel. Pilocarpine orsakar stark salivavsöndring vilken visar att medlet har stor effekt på salivkörtlarna. Dr Shepherd började använda Pilocarpine 6 vid påssjuka. Det visade sig vara ett alldeles utmärkt medel, som även kan tas preventivt. Svåra attacker av påssjuka behandlas med Parotidium 30, nosoden för påssjuka.


Kikhosta

Dr Shepherd använde sig av Dr Clarkes beskrivning av nosoden för kikhosta Pertussin. Hon började använda Pertussin och resultaten blev över förväntan. Därefter började hon använda nosoden på kliniker och lekskolor. Fyra år föra andra världskriget behandlades 250 barn med Pertussin. De barn som hade genomgått en fullständig behandling blev återställda inom två veckor. Pertussin kan även användas i förebyggande syfte.
Mässling

Dr Shepherd var under många år allmänpraktiserande. Under den tiden bröt fyra epidemier ut och hon behandlade många hundra fall med homeopatiska medel utan att ett enda dödsfall inträffade. Det kom till hennes kännedom om att i omgivningarna utanför hennes område dog många barn av sjukdomen. Kent menar att "routinists do well in measels with Pulsatilla och Sulphur, occationally requiring Aconite and Euphrasia"

De flesta använda homeopatiska läkemedlen var: Aconitum, Antimonium, Crudum, Apis, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Euphtasia, Gelsemium, Ipecacuanha, Phosphorus, Pulsatilla, Phus tox och Sulphur.

  

Barnförlamning (Poliomyelit)

Med poliomyelitis menas inflammation i ryggradens grå substans men i dagligt tal är det fråga om en infektion med en av poliovirusets tre strängar. Poliomyelitis orsakas av poliovirus I, II och III. Viruset infekterar celler i strupen och tarmarna. 2 % av barn som smittats av polio får hjärnhinneinflammation och förlamningar. Under 1960-talet poliovaccinerades alla barn i Sverige. Roberts menar att man officiellt vill statistiskt ge intrycket av att barnförlamningen har utrotats men i själva verket finns det lika många barnförlamningsfall som förut men dessa har diagnostiserats på ett annat sätt.

När Lathyrus sativus prövades på friska människor visade de symtom på barnförlamning. Dr Grimmer i Chicago har använt medelt i preventivt syfte med 100 % framgång under 30 år. Dr Taylor Smith i Johannesburg menar att man kan använda medlen Belladonna, Gelsemium, Physostigma och Lathyrus i början på sjukdomen. Han använde Lathyrus sativus i profylaktiskt syfte på en grupp av 82 friska barn och vuxna. Tolv barn från gruppen var i direkt kontakt med de som fått barnförlamning. Ingen av dessa tolv barn fick barnförlamning.


  

Nästa pandemi

Nästa pandemi kan vara fågelinfluenzan. Den karakteriseras av två temperaturtoppar. Den andra temperaturtoppen förstör lungorna så det bästa är att sjukdomen stoppas vid den första temperaturökningen. På grundval av de symtom som fågelinfluensan skapar kan följande medel användas enligt likhetlagen: Phosphorus, Rustoks, Arsenicum, Veratrum eller Baptista (Dr Kavouras)Phuuu jag tänker aldrig vaccinera mig! Och rekommenderar ingen att göra det!

Amanda åker bort, pappersdag,Svininfluensan mm

Jag håller på med mina papper, det tar aldrig slut nu har jag bara några få kvitton att placera på rätt ställe kvar. Vad trist att ligga efter så, till hösten skall jag nog vara ledig på fredagar och hålla ordning på pappren. Det känns som jag aldrig får vara ledig när jag skall vara ledig. Idag har telefonen ringt sig varm, till slut stängde han av sig själv och knappen att sätta på hängde sig, vilka tecken jag får?????? Ibland händer det som skall hända........
jag lät knappen vara....

en anna ringde som inte kunde bajsa.... en som hade ont i magen, en som inte kunde sova mmmmmmmmmmmmm


Men det kommer vila jag skall göra tyst retreat i tredagar nu fre-sö, det skall bli spännande.....å va skönt. Det är deärför jag fejat och hållt på med papper allt skall vara tipp topp så jag får lugn i min själ på retreaten, annars sitter jag bara och tänker på det som jag har att göra...... tänka att få vara ute i tre dagar, jag trivs verkligen ute i naturen.
Så det blir nog inget bloggandes på över en vecka nu för jag skall  verkligen ha semester nu till den 4 augusti.

Ett samtal idag var väldigt spännande en kvinna ringde och frågade ut mig helt och hållet om min utbildning, hur jag arbetade mm. Hon sa att hon höll på att dö, hon var så trött så trött och undrade om man kunde dö utav det? Jag svarade natruligtvis nej. Hon berättade att hon bodde i mögellägenhet och att hon varit förkyld över ett år mm. Jag sa då att hon måste flytta ganska omgående om hon skall bli frisk och få energi. Men nej hon ville flytta till Skåne så det var ingen idée att flytta just nu. Men hallå  hur tänker man då? Skall hon gå och betala hos mig för att kunna bo kvar i mögellägenheten?

Vet ibland inte hur folk tänker och vad du vill att jag skall göra. Jag sa att sjukdom är inget annat än skillnaden mellan yttre och inre verklighet. Jag bad henne att titta på allt hon sagt utifrån och att om hon inte vill ändra sitt liv så var det ingen idée att hon kom till mig.......hon bokade tid....


Vi åt ute på vardagsrummet en avskedsmiddag för Amanda som åker med 5 tejer till Alayna idag, och är borta en vecka.
Vi mös ute på bakgården och sög på varandra...trevlig resa vännen!
Det är första långresan hon gör utan mig.......det kändes jätte konstigt men jag måste nog inse att så kommer det att bli, livet går aldrig baklänges......

Men hur som helst så fick jag så mkt gjort idag, trots telefonen, kvinnan som var trött jag mig massor av energi till att ordna upp många saker som legat och hängt över mina axlar. Nu känns ryggen riktigt bra!!!!!!
Tänk att ett samtal kan ge energi......jag hoppas det var ömsesidigt så att hon fick styrka oxå.

Läste i aftonbladet igår att en man hade fått tillbaka sin plånbok som varit borta i 21 år......den kom anonymt på posten...det måste vara någon som gjort 12 stegsprogrammet och sände tillbaka den för att få förlåtelse...häftigt...men pengarna var borta men korten på döttrarna var kvar....

Jag minns när en man ringde mig och ville ha sin förlåtesle för det han hade sagt och gjort för då 12 år sedan, han var så inne på steget om att gottgöra det man gjort fel, eller något liknade, kan inte de tolv stegen. Kanske är det så att alla dagar som kommer och går har en upprättelse.

Vill även passa på att göra reklam för föredrag och samtal på Helheten den:

14 sept Hur skyddar jag mig mot svininfluensan? Vad gör jag om jag får den? kl 19-21.00, inträde 60 kr inkl fika. Tankar om homeopati och frekvenser. Homeopaterna Irén Svensson-Nylén och Thomas Berggren.

Efter allt som skrivs och skrämsel om denna influensa krävs en kväll med homeopatiska tankar. Du är välkommen!
Från svenskhomeopaters hemsida:  http://www.svenskahomeopater.se


SPANSKA SJUKAN

När spanska sjukan kom till Sverige 1918 funderade Klara Fransén på hur hon skulle kunna hjälpa de sjuka. Hon satte ut en annons med rubriken ett "livselixir för spanska sjukan". Detta livselexor bestod av pulverbrev med Bryonia och Rhus tox. Alla som ville ha det skulle få botemedlet gratis. Visserligen gavs det ej mer än sex pulverbrev till varje sjuk, av Bryonia och Rhus tox. Detta medel kunde visseligen ej häva hela sjukdomen, men Bryonia kunde mota den dödsbringande lungbranden och därigenom rädda livet på den sjuke (s 197). Baron J Beck-Friis´öppna och modiga erkännande av homeopatin hade särskilt påverkat många. Han berättade, att hans friherrinna på makarnas stora gods i talrika fall av spanska sjukan använt det förut omtalade "livselexiret", utan ett enda dödsfall, medan i närmaste omgivnande nejd flera dödsfall inträffat.  Även från ett annat stort gods hörde man samma förhållande relateras. Också andra riksdagsmän berättade dylikt (s 199). 

Den 5 oktober 1916 blev Klara Fransén medlem i Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati. Hon behandlade under sin aktiva tid 32.000 patienter. Hon vill se boken Homeopatiska Självläkaren som sitt testamente. Hennes högsta önskan "har alltid varit att få en vetenskapsman som följde mina sjukdomsfall, så att han genom exakt undersökning kunde påvisa de homeopatiska medlens kurativa verkan" (s 201). 

KÄLLA

Fransén K: Homeopatiska Självläkaren, 1920, senaste utgåvan 1990

JÄMFÖRELSE MELLAN HOMEOPATISK OCH KONVENTIONELL MEDICIN

Riley D et al: Homeopathy and conventional medicine: an outcomes study comparing effectiveness in a primary care setting,  J Altern Complement Med 2001 7 149-159. Resultat: Studien omfattade 3 olika sjukdomstyper. Det visade sig att homeopatin var minst lika effektiv som konventionell medicin. 

Från Hans Elevesjö hemsida:  http://web.telia.com/~u55602234/A07.htm 

Influensaepidemier

Influensaepidemien 1918-19 i USA

Dr T A McCann, från Dayton, Ohio rapporterade att på 24 000 fall av influensa hade den allopatiska behandlingen en dödlighet på 28.2 %.

WA Dewey MD skriver i sin artikel Homeopathy In Influenza - A Chorus Of Fifty In Harmony", Journal of the American Institute of Homeopathy, 1920 att WA Pearson i Philadelphia samlade ihop 26,795 influensa fall, som behandlats med homeopatiska medel. Här var dödligheten endast 1.05 %.

Dr HA Roberts från Derby Connecticut rapporterade att av 6602 patienter som behandlades med homeopatiska medel dog 55 dvs dödstalet var 0,8 %.

E. F. Sappington, M. D., Philadelphia rapporterade1500 fall vid Homeopathic Medical Society of the District of Columbia med bara 15 döda. Återhämtningen vid National Homeopathic Hospital var 100%.

Cora Smith King, MD, Washington, DC rapporterade 350 fall med en förlust, en kvinna med lunginflammation som kom efter att ha tagit 100 gran (0,0648 g) aspirin i 24 timmar.

J. P. Huff, MD, Olive Branch, Kentucky rapporterade att han hade en ask med 1000 asperintabletter vilket var 994 för många. 6 st hade han givit till patienter. Han kunde inte se att aspirin hade någonting att bidra med. Han gav strängt taget bara Gelsemium and Bryonia och han förlorade aldig ett fall såvida inte patienten hade tagit aspirin och utvecklat lunginflammation.


Låg dödlighet med homeopatiska medel

Anledningen till att det är så lågt dödlighet för de som behandlas med homeopatiska medel beror på att den homeopatiska läkaren måste känna till Materia Medica så att patienten kan få rätt medel diagnostiserat enligh likhetslagen. Den homeopiske läkaren måste ta hänsyn till en mängd faktorer hos den sjuke patienten för det finns 30 till 40 medel att välja mellan. Här är några exempel på medel: Bryonia, Dulcamara, Allium cepa, Pulsatilla, Eupatorium, Gelsemium, Pyrogen, Arsenicum, Aconite, Causticum, Hepar sulf, Nux vomica, Baptista samt även nosoden  Influenzinum. Komplikationer förekommer sällan vid homeopatisk behandling men är inte okända efter allopatisk behandling. Det händer att patienten kan koppla ihop en kronisk sjukdom med att de haft influensa. 
Vaför skall vi då vara rädda?


Barnen i Runnaby, och Gudinnebild på Amanda. TIDEN

Var till Runnaby på förmiddagen idag, Bella tjoade så när jag kom, jag hittade henne på sin älskade studsmatta.
Vi har vissa ritualer när jag kommer, hon skall trycka ner mig liggandes och ta sin lilla hand under klänningen och nypa mig i naveln, det har blivit vår hälsningsfras. Jag vill gärna ta en lite puss, men Bella tycker det är mysigare med "nyp".

Dockvagnen var med på mattan.


Även Tommy kom upp på mattan och honom fick jag pussa på så mycket jag ville. En keligare katt får man leta efter.
TACK Tommy!!!


Christian lagade lunchen och Bellisen åt.....ville bli matad.


En som KAN själv är Maja hon skall äta med en gaffel på riktigt sätt, nu går hon under namnet chefen hemma, det är hon som bestämmer!!!! Roligt är att Bella och hon har börjat bråka om leksaker.......i vanliga fall tycker föräldrar att det är jobbigt, men i Runnaby blir vi glada för att Bella börjat intresserat sig för leksaker, och jag tror att det är tackvare Maja. De lär varandra.
Sedan åkte Alva och jag till Siba för hon skulle handla Sims 3 som hon har spelat i 5 timmar!!!!!
Amanda och jag var ute och övningskörde i två timmar och nu går det så bra och det är jätte kul.

Vi mötte en igelkott som Amanda fick sakta ner för så han kunde gå tillbaka. 
Igelkott betyder: Släpp in kärleken i ditt liv. Det är dags att öpppna ditt hjärta! Min gåva till dig är att ge och få kärlek!!!!!!
Amanda vad säger du? Det var du som körde!!!!!!!

Vi var till fotograf Louise med mina indiskalampor som jag hade lovat henne, men tyvärr låg hon sjuk...krya på dig.
Ny har vi fått så fina bilder som Louise har tagit på Amanda, jag har fått lov av båda två att lägga ut dem på bloggen.
Här kommer de:Är den inte fantastisk? Fotograf  Louise Weistrom  http://www.louiseweistrom.se/  kan rekommenderas om du behöver ta bilder, jätte duktig ung tjej!!!! Hoppas att  Louise vinner med sin bild! Bilderna tillhör Louise så kopiera dem ej utan att prata med Louise!

Kan inte låta bli det blir en till:Amanda Gudinnan!   Stolt mor......

Nästa gång blir det en annan fotograf och då skall det bli bröllopsbilder, det skall bli spännande.

Nu måste jag jobba lite med en kurs som jag skall ha i Gränna den 5 och 6 augusti i irisanalys, håller på att göra ett unikt kompendium.

nr 21 ur Profeten-Mästare, vad säger du om TIDEN?
Och mästaren svarade:
Ni vill mäta tiden, den omätliga och gränslösa. Och ni vill låta timmar och årstider bestämma er livsföring och er själs inriktning.
Av tiden vill ni göra en flod, på vars strand ni önskar sitta och se den rinna bort.

Men det  tidlösa inom Er är medvetet om livets tidlöshet och vet, att för den innevarande dagen är gårdagen blott ett minne och morgondagen en dröm.
Och att det som finns inom er av sång och begrundan ännu rör sig inom gränserna för det först ögonblick när stjärnor ströddes i rymden.
Vem av Er känner inte att hans kraft att älska är gränslös?

Är inte tiden, liksom kärleken, odelad och steglös?
Men om ni i era tankar måste mäta tiden i årstider, låt då varje årstid innefatta alla de övriga.
Och låt varje dag famna det förflutna med sitt minne och framtiden med sin längtan.

En helt annan tanke:
"Nu har ingen början och Nu har inget slut" kan man leva i nuet och inte tänka framåt eller bakåt så slutar vi att åldras!
Börja nu!


Måndag med problem med bilnyckeln..tecken från verkligheten!

Idag har jag haft pappersdag, vill få ordning på varje papper innan jag kan få ro och vara ledig. Det tar sådan tid med alla papper höll på från nio till två vid köksbordet idag. Hörde Alva säga å är mamma hemma???? Det kändes bra.
Kom på att jag skulle flytta bilen från gatan till parkeringen, då ville inte bilen starta,,,,,,,jag hade limmat på ett band på nyckeln för att inte tappa bort den. Tejpen hade krupit ner så jag fick klippa bort det och så åkte jag in på gården, då fick jag inte ut nyckeln fick sitta där och prova och prova en lång stund sedan flög den ut...?????

Sedan när det var dags att åka till Helheten (för jag hade varit snäll att ta emot två personer och ett telesamtal fast jag hade semester) då funkar inte nyckeln alls, jag hade tagit med mig extra nyckeln ifall om och vet ni vad som händer med den?????DEN  GÅR AV I LÅSET....jag fick pilla och pilla för att få ut den och sedan försökte jag med den lilla lilla delen att starta bilen....DET GICK INTE!!!!!!!Inga nycklar fick igång bilen....phuuuuu jag fick låsa och springa till Helheten.....Då ringer tilefonen och personen säger att jag måste arbeta på min kondition för jag flåsade så....jag hade tre väskor att bära i ena låg flera buntar kopieringspapper de är tunga......Jag kom till jobbet 10 minuter försent men jag tog det lugnt det är inget jag kan göra åt...men dagen blev fördröjd och jag kom hem två timmar senare än jag räknat med.....

Var det så att min bil ville visa mig att jag inte skulle jobba idag, han skrek semester och förstörde två nycklar och på alla sätt och vis ville han förmedla mig att stanna hemma,.......vad skall man tro?????? Vad tror du? 

Ibland pratar verkligenheten tydliga tecken som vi borde vara uppmärksamma på.......
När jag kom hem så lagade jag nyckeln och tog bort tejpen och då startade bilen, förmodligen är det något litet datachip i nycklen som jag tejpade bort.....bilen trodde att jag var en tjuv och startade bara inte...häftigt med teknik när det fungerar.
S_Knapp-bilnyckel.jpgungefär såhär ser min bilnyckel ut...
så imorgon måste jag göra i ordning mina papper igen, hann ej färdigt idag, min semester knappas in hela tiden, jag önskar en ledig dag!!!!!!!

Ledig helg flög förbi....men många människor kom flygandes!

Tänk att tiden går så fort och att helgerna bara rinner iväg.....de skulle bhöva vara dubbelt så långa!!! Alva ville fira sin 16 årsdag med tej kompisarna i fredags och så blev det. Jag packad ebilen och åkte ut till landet.

Så vackra flickor!!!! Tårt alas med jordgubbar blev det. Och fest på kvällen, grabbarna kom väl då????? 


Frida och Amanda följde med ut för att ta det lugnt.. Vi grillade god mat och mös ute på kvällen. Här står de nu i min rosenportal som blommar så vackert just nu!!!


Här är Frida en genom god och snäll människa, som tänker så mkt på allt och har verkligen kluriga tankar....
hon målar som en stor konstnär helt otroliga bilder skall se om jag kan kopiera något från hennes sida.

det här är en tjej "Candy"som Frida har målat, helt fantastiskt!
Frida skall göra bilder till min kommande bok och det skall bli så roligt och fantatiskt att få arbeta med Frida.....
TACK Frida för att du trivs att vara med oss!!!!

Här är en anna bild som Frida har målat, är de inte fantastiska?

Måste bara visa även denna. Allt hon gör gillar jag, även det hon säger.......


Den här tjejen säger oxå massa bra saker hela tiden, min läromästare! Vi får våra barn för att lära oss, det finns inga som känner oss så bra som våra barn. Barn är ett lån av solen! Man måste odla vänskap med sina barn för vipps så är de vuxna människor...... Amanda sa ikväll att hon blivit hjärntvättat på homeopatmedel...det var rätt så kul!!!!!


Flickorna mös på altanen hela kvällen, här tittar de i vår gäst/collage bok. Själv städade jag kontoret och slängde massor av papper...å så skönt det var! Jag hittade mkt som jag letat efter bla "Djurens språk" av Solöga som varit bort länge. En liten bok som innehåller 800 djur och vad de säger till oss när vi möter dem. Vi hade två grodor i poolen när vi kom dit vi slog upp groda=  Livets höjdpunkt är nu! Min gåva till dig är att känna glädje och meningsfullhet!

Vi hade pratat om glädje och att dela glädje mm så slog vi upp och så kom svaret det var spännande.
Dessutom hittade jag mina glasögon som jag köpte hos optikern för 4-5 år sedan och de har varit borta sedan jag använde dem en enda gång, backade in i en stolpe och så tog jag inte på mig dem igen.....Men nu funkade de jätte bra!

Jag har länge gått och funderat över mitt mobilabonnemang, när går det ut osv då hittade jag det bland alla papper och det gick ut i fredags precis samma dag som jag hittade det...helt fantastiskt. Vad bra det är att städa.......


På lördagen kom familjen "Buller i Runnaby" ut och åt lunch. Jag hade hittat två små stolar som passade perfekt till far och dotter......Maja fick med dem hem, för hon gick och bar på dem, hon måste gilla dem....våra stolar är ju så stora för små människor...

På morgon var Johan och jag ute och gick i nattsärken, vi letade tecken på tomten efter barnen var små....det fanns lite små saker som påminnde om flickorna, i deras koja hittade jag stolarna. Det var en underbar morgon och fåglarna sjöng. Tyvärr är jag inte så bra på fågelsång, kan ej säga vilka de är. Men Korpen pratade med mig jag svarade och han lyssnade och fortsatte att prata med mig. Sprang in och tittade i boken:
Korp att höra eller att se betyder: Var i din fulla andliga kraft och gränser upphör att existera. Min gåva till dig är att få framgång.......TACK TACK säger jag då! Kan det var min bok som jag funderar så mkt på????

Imorse söndag så regnade det men vi drog oss inte, vi gick ute i morgonrockarna och tittade på vårt tak som håller på att bli grönt, vi gjorde 53 st koppar ringar som spikarna på nocken skall få på sig. Johan hävdar att den gröna mossan kommer att försvinna då. Å sa ja det måste vara homeopati lika botar lika??? För håret blir grönt av mossa, och ni höll på och gjorde ringarna så blev vi gröna i händerna. Om koppartråd tar bort grön mossa från taket....då är det väl lika botar lika eller hur??? Spännande!!!!!!!


Det allra allra roligast var nog att när Christian och Bella skulle bada och han sa ett, två och på tre doppade han sig och Bella, då skrek Bella tre.....vad kul!
Dessutom har hon börjat komma när man ropar på henne, det är så kul att Bella gör så stora framsteg nu!!!! Undrar om det är Maja som påverkar henne eller att Bella får chans att lära sig genom Maja .......det är så glädjande så ingen kan förstå.... Bella gillade att bada!


Stolen var med ner till poolen...


Vi grillade quorn och kyckling, massor av sommarsallader och färskpotatisk smaskens!!! Mat smakar väldigt bra ute i naturen.....


Isabella gled upp i mit knä, då passade jag på att pussa på henne, inte hennes grej men hon lät mig göra.....men hon ser inte ut att njuta direkt.....men jag kan inte låta bli att pussa på henne får hon är så söt och underbar!


En nudist vid poolen.....


Bella går ner så försiktigt, visserligen var det kallt men hon är försiktig när hon inte känner botten. Hon sprang runt poolen, gick balansgång på kanten...det är väldigt djupt i våra pool nästan 3 meter djupt på halva så gissa om jag blev orolig. Men Bella har full kontroll på sin kropp och omgivning, det känns skönt......hon förstår så mkt mer än vad vi kan ana...det är bara den lilla detaljen att hon inte pratar men hon börjar förmedla sig mer och mer nu, jag hoppas av hela mitt hjärta att hon en dag kommer att prata.......
Vattnet är ff gult vi väntar på att det skall bli blått.......


Man blir hungrig av att bada...


Det fanns även andra som ville fika vid poolkanten.....


Vissa bara plåtade...ville inte fika alls..... Amanda skall vara modell på tisdag till Bröllopsguiden, det skall bli så spännande (förutom att hon nu inte äter)...... lilla stumpan bröllopskänningar är vida......


Frida nöjde sig med att njuta på soffan vid poolen...

På kvällen hämtade jag mamma så hon fick äta hos oss och vara lite borta, hon är väldigt ensam min mor. Men jag försöker bjuda henne till oss så fort jag kan, men det är inte alltid hon tackar ja. Men ikväll åkte jag och kidnappade henne det är bäst för då har hon inget val. Tvyärr tog jag inga kort, för min mor hatar att vara med på bild.

Jag körde in tjerena till stan, då möttes vi av tre sparvar som flög mot bilen, genast ville vi se vad det kunde betyda:

Se till att du får det du behöver. Mingåva till dig är att känna dig betydelsefull!!!
Vilken grej det måste gälla oss alla tre, för det var tre sparvar som kom till bilen. Amanda övningskörde och det går som en dans nu.....

Idag söndag fortsatte jag min storstädning i huset, vi hade precis ättit då kom Gustav, Alva och Amanda ut, det var bara att börja om att laga mat......många blir hungriga bara när de ser mig???????
Tyvärr det blev inga bilder tagna....

Jag åkte en liten stund till moster Dora, där fick jag två liter jordgubbar att ta med hem till familjen. Mums!!!

Nu är vi tillbaka i Örebro hela familjen, imorgon skall jag ha pappersdag och försöka komma ikvapp med min bokföring och alla papper här hemma. På em arbetar jag på Helheten p ga att jag får gäster från Malmö.....inte dåligt eller hur?

Vi åt soltorkadetomatsoppa när vi kom hem, det var faktiskt jätte gott och Amanda åt.....(men det var inte en gnutta fett i den)

Hoppas du möter något djur imorgon!!!!
Kom på att jag träffat två hundar i helgen, Johannes hund Alfons och Gustav hund Osborn...

Hund betyder:
Vänner finns överallat. Min gåva till dig är att ha goda relationer med omvärlden och att finna nya vänner!!!!

ps
  till du som kommenterade inlägget igår och skrev att du hade så ont i livmodern:
Magnesium phos vävnadssalt gör susen vid värk och spasmer. MSM är bra vid olösta problem med livmodern och även silvervatten. Hoppas du hittar det, det finns 364 lösningar på varje problem så det måste finnas det för dig oxå!
Annars är du välkommen att boka tid hos mig!!!!!!

Preventivmedel och Lavendel i balkonglådan

Nu vill jag åter igen skriva om preventivmedel. Jag träffar så många så många som blivit sjuka pga sitt preventivmedel. Är det värt det? Jag fattar inte att på ungdomsmottagningarna sitter de och bara vräker ut p-piller i alla de sorter till unga flickor som kanske inte ens har en fast relation. Ännu värre är när jag får svårt sjuka tonåringar till mottagningen och jobbar hårt för att de skall få tillbaka sin hälsa, som härom dagen.

Tredje besöket hos mig en 16 årig tjej som varit jätte sjuk och svarat jätte bra på homeopatisk behandling. Kommer tillbaka och har legat på sjukhuset och fått morfin för att alla smärtor i kroppen kommit tillbaka......men det gick fortare över denna gång...
 
Vid samtalet kom det fram att hon börjat med p-piller en extra gynläkare hade tittat på henne eftersom hon varit så sjuk. Då ger han ett kombipiller med flera hormoner i samma som mamman mått bra på???????? Visst är vi lika inom släkten men så lika är vi väl inte och mamman hade inte haft samma problem som flickan....

Hormonerna flyter i vårt blod och de är budbärare till alla organ och som gör att vi kan existera...... flickans endokrinakörtelsystem var redan överretat och så vräker man  på lite fler hormoner och flickan blir sjuk igen. Vad skall man säga?

Ett annat besök sökte för ett miom i livmodern stor som en kockusnöt, sedan säger hon att hon har kopparspiral och att den skall sitta tills klimateriet är över......
I nästa andemening säger hon att de har mkt koppar i sitt vatten... nu vill läkarna opera bort hela livmodern. Det skall bli spännande och se om vi kan ordna så att miomet försvinner genom homeopatmedel.

Nu finns p-dator och man sliper manupulera med sina hormoner och ta risker. Att äta p-piller är som att sätta in en biologisk bomb i kvinnors kroppar. Fattar inte ens att det är godkänt av vetenskapen???????

Från en artikel jag hittade här på nätet. Fler och fler har börjat köpa p-datorerna googla på det och det kommer upp flera alternativ. Tänk vad skönt att slippa sätta in bomber i kroppen!!!!!!  Hormonerna påverkar oss så att vi kanske inte längre blir oss själva och gör fel val i livet....och i värsta fall blir helt deppiga och sjuka.

Säkert sex - tack vare datorn

Känner sig pigg
Känner sig pigg Lena Gorseth med maken Christian har använt sig av p-datorn i tre år. Foto: Krister Halvars

Metoden som gör att du slipper hormonerna


Knäpp på datorn - i stället för att äta p-piller

P-datorerna är garanterat fria från hormoner.

- Det är så skönt att inte manipulera kroppen, säger användaren Lena Gorseth, 29.

Hon hade flera anledningar att börja med p-dator.

- Min mamma fick en blodpropp i benet. Då slutade jag med p-piller. Sedan sa min barnmorska åt mig att sätta in en p-stav. Men jag blev nedstämd av den.

En kompis rekommenderade p-datorn Persona. Genom urinprov mäter den vilka dagar som är "säkra" att ha sex på.


Så säkert är just ditt preventivmedel
Säkerheten mäts i PI, Pearl index.

Ett PI på 6 betyder att 6 av hundra kvinnor som använder metoden under ett år sannolikt blir gravida.

Komb. p-piller 0,5-1,5

P-stav 0,1-1,0

Kopparspiral 0,7-1,0

Hormonspiral 0,2-0,6

Kondom 3-14

Pessar 6-20

Säkra perioder 2-20

P-datorn Persona 6

P-datorn Ladycomp 0,7

P-dator finns att köpa genom internet men stickor till de finns på apoteket.

Idag har jag varit med Amanda hos en fotograf, en härlig tjej som hade ett projekt pågång med bild som liknade en Gustav Klimts tavlor:


Så vi var där i nästan 4 timmar idag och över tusen bilder tog på Amanda. Kanske det kommer en bild längre fram så ni får se hur bilderna blev.


Här gör fotografen i ordning Amanda. Hon heter Louise Weiström, en jätte duktig fotograf som finns häri stan om du behöver en fotograf. http://www.louiseweistrom.se/ om du vill se andra saker som hon fotat.
Det skall bli spännande att se de bilder som blev idag.


Lollos katt trivdes i Amandas väska, jag hade hoppats att hon skulle följa med hem......


Jag har köpt lavendel och satt i våra balkonglådor det doftar så härligt!


Givetvis finns det en alv och en älva i vår låda.......Kvällen avslutades med tekväll i köket flickorna och killarna.....
Gustav och jag valde att dricka Bed time tee.....det är verkligen gott och man sover
så gott på det. Köper det på stadsträdgårdens ekobutik.
Vi pratade Hultsfred och den nya Harry Potter filmen som hade premiär igår och flickorna
var naturligtvis där.

I morgon blir en bra dag!

Knäskada som inte var knäskada

Idag hade jag besök av en dam som hade ont i sitt vänstra knä. Hon hade ramlat för ett år sedan och hamnade på knät. Hon har sökt läkare, som i sin tur skickade henne på röntgen av knät. Det visade ev en liten flisa som lossnat i knät. Men han trodde inte att den skulle kunna göra så ont. Han ville vänta lite till och om det inte gick över så skulle de operera knät. Jag kände på hela benet eftersom damen sa att hon domnade i benet och hade ont i höften och ena låret(det vänstra). Jag misstänker att det blev en bäckenvridning i damens fall och ena benet då det vänstra blev lite längre, det skilde nästan 3 cm, sätesmuskeln var så spänd och hård att den drog i knät + belastning av benets längd. Jag masserade upp hela benet och bad damen att uppsöka en osteopat eller naprapat för att tillrätta lägga bäckenvridningen. Natuligt vis fick hon arnica av mig för att läka ut skadan, dessutom fick hon Rhus tox för inflammationen och att hon var stel på morgonen och alltid stel i knät.

Då tänker jag, vad hade hjäpt att operera knät? När inte ens felet var där? Hur hade det gott, operation är alltid operation. Damen var inte ung utan lite över 80 år och operationer tar väldigt mkt på äldre personer.

Jag förstår mig inte på tankegångarna inom skolmedicinen, de tittar blint på det ställe som gör ont och kollar inte upp resten??? Inte undra på att många får lida i onödan. Skall man lösa ett problem måste man väl titta på hela problemet!!!!!


Här är det något helt annat pågång, öronljus som rensar ut smust ur öronen. Helt smärtfritt och enkelt!
Det är helt fantastiskt vad som kan komma ut från ett enda öra.


Man låter det brinna till det röda strecket där det sitter en liten sil, det blir ett vakum och vax, smuts sugs upp i ljuset.Väntrummet på Helheten.

En vanlig dag på jobbet! Rädsla och njurar del 1!

Det märks att det är juli, inte lika många samtal på morgonen, folk sover längre i juli månad...vad skönt!!!
Själv vaknar jag alltid med Dali Lamas tankar. Sov inte så länge som du vill, du förlorar bara tid av livet.......
Då flyger jag upp och vaknar omgående.....
Flera besökare idag med intressanta fall.

Tanke, känsla och handling det handlar många "fall om" först så tänker vi en massa sedan blir det en viss känsla av  alla tankar som snurrat och till slut gör vi en handling av kombinerat av tanke och känslan och i värsta fall blir vi sjuka av det som från början var endast en tanke......
Jag var på en kurs för länge sedan som vi fick lära oss att det enda vi behöver vara rädda för är vår egen tanke, utifrån den så skapar vi vår värld och inte nog med det vi skapar våra känslor i kroppen och de kan sätta sig var som heslt och bilda en s k sjukdom....en sjuk dom av det vi tänkt!
Visst är det så men nu efte MJ:s död så tänker jag att det enda man behöver vara rädd för är "doktorn".....


Mendet finns de som även är rädda för myggor....gör allt för att inte bli biten????Många är rädda för höga  höjder, en del kan t o m få för sig att sugas ut och att inte lite på sig själv..
i homeopatin så är det ett tecken på Argentum nitricum , rädd för rädslan och att inpulserna är så starka så man går rakt in i rädslan och blir sin egen fånge där.....

Njurar och rädlsa är ett, det är därför vi blir kissnödiga när vi blir rädda eller nervösa.....
Rädsla är en överlevnadsreflex och även att kasta urin eftersom vilda djur undviker oss när vi lukar urin.
Det finns de som märker sina revir med att kissa runt sina hus för att inte grävlingarna skall komma in och bygga bo under huset. Om det kommer en björn, så kissa ner dig han springer för att han inte gillar doften...

Det största fel vi alla gör är att vi aldrig kissar klart, efter den sista droppen räkna till 20 och det kommer alltid en droppe till och den skall ut, blåsan skall tömmas annars blir du kissnödig snart igen.
Våra tankar styr urinblåsan direkt, undrar om det finns toalett där???? Då blir man kissnödig av bara tanken....
Detta är ett stort bekymmer för många och många får besvär med att hålla urin eller urinläckage.

I Iris sitter urinblåsan i muskelzonen för att berätta att det faktiskt är en muskel. Alla muskler behvöer träning.

Njurens funktion
Njuren kontrollerar framförallt vätske- och elekrolytbalansen, d.v.s. balansen mellan olika slag av joner i kroppen såsom kalium, kalcium och natrium. Njuren har även tre ytterligare viktiga funktioner:

· Njuren tillverkar hormonet erytropoietin (EPO), som stimulerar produktionen av röda blodkroppar. Detta gör att kroppen kan ta upp mer syre och det är därför som det är gynnsamt för långdistansidrottare att dopa sig med detta hormon.

· Njuren omvandlar Vitamin D till dess aktiva form vilket är viktigt för kalciumbalansen i kroppen.

· Utsöndrar rening för reglering av blodtrycket. Renin produceras av de granulära cellerna i den juxtaglomerulära apparaten

· 

Ungefär 20% av hjärtats slagvolym passerar genom njuren för varje hjärtslag. Njurarnas kapacitet att rena blod är mer än dubbelt så hög än vad som egentligen krävs. Detta innebär att man kan leva länge med bara en njure utan att känna av några som helst biverkningar, och medfödd avsaknad av en njure upptäcks ofta inte. Njurfunktionen avtar dock med åldern.
Njurens arbete styrs bland annat från hypofysen via hormonet ADH (antidiuretiskt hormon). Högre halter av ADH stimulerar till upptag av vätska, och därmed en ökning av blodvolymen och en ökad koncentration av urinen. När man dricker alkohol påverkas hypofysen att sluta producera ADH, och volymen urin ökar.Rikligt med blodkärl
Varje njure är formad som en böna, 10-12 centimeter lång och väger ungefär 150 gram. Den inbuktande delen av njuren kallas njurporten, och härifrån utgår urinledaren. I njurporten passerar även blodkärl till och från njuren. Urinledarens första del är utvidgad, ser ut som en tratt och kallas njurbäckenet.

Många olika uppgifter
Njurarnas viktigaste uppgift är att bilda urin och därmed göra sig av med restprodukter som kroppen inte behöver, exempelvis urinämne och gallfärgämnen. Även främmande ämnen som tillförts kroppen utsöndras med urinen, till exempel läkemedel. Njurarna reglerar också urinens volym, salthalt och surhetsgrad.


Dessutom deltar njurarna i flera andra viktiga funktioner, däribland att

· bilda hormoner

· vara med och reglera blodtrycket

· stimulera röda blodkroppar att bildas

· tillverka glukos

· aktivera vitamin D

Artärerna som leder blod till njurarna kommer från bukpulsådern eller bukaorta. Venerna från njurarna tömmer blodet i nedre hålvenen.


 
Njuren i genomskärning.
1. Binjure, ett endokrint organ placerat alldeles ovanför njuren. Binjuren har inget direkt samband med njurens funktion.
2. Pyramid
3. Njurhilus (inbuktningen vid njurbäckenets utlopp till urinledaren)
4. Njurpapill
5. Njurbäcken
6. Njurmärg
7. Urinledare

Eftersom njurarna arbetar hela tiden behöver de ständigt syre och näringsämnen. Så mycket som en fjärdedel av den blodvolym som hjärtat pumpar ut varje minut går till njurarna. Det innebär att cirka
1 500 liter blod passerar genom njurarna varje dygn.
Artärerna som leder blod till njurarna kommer från bukpulsådern eller bukaorta. Venerna från njurarna tömmer blodet i nedre hålvenen.

Eftersom njurarna arbetar hela tiden behöver de ständigt syre och näringsämnen. Så mycket som en fjärdedel av den blodvolym som hjärtat pumpar ut varje minut går till njurarna. Det innebär att cirka
1 500 liter blod passerar genom njurarna varje dygn.

Både mannens och kvinnans urinrör har en tvärstrimmig slutarmuskel, som kan styras med viljan. Muskeln ligger en liten bit nedanför urinblåsan. Denna viljestyrda muskel är en del av den så kallade bäckenbottnen.

Viljan styr bara delvis att man kissar
I urinblåsans vägg finns mottagare som känner av när väggen blir uttänjd av urin. Signaler skickas då till den del av nervsystemet som inte styrs av viljan, det så kallade parasympatiska nervsystemet. En omedveten reflex att kissa sätts igång. Den glatta muskulaturen i urinblåsans vägg dras ihop, samtidigt som de glatta muskelcellerna runt urinrörets inre öppning slappas av.

Uttänjningen av urinblåsans vägg leder också till att man känner att man behöver kissa. Den viljestyrda slutarmuskeln runt urinröret fortsätter att vara sammandragen tills man medvetet bestämmer sig för att låta muskeln slappna av så att man kan kissa. Om blåsan blir alltför utspänd kan man inte medvetet hålla sig längre.

Små barn som ännu inte lärt sig styra den viljestyrda slutarmuskeln kissar så snart reflexen att kissa utlöses.

Tungan
Allra längst bak på tungan kan man upptäcka små
upphöjda "knölar".

Det kan även vara beläggning gul eller vit, även en viss slemanhopning eller små gula/vita prickar. Detta visar på att njurarna har en obalans och arbetar inte som de skall. Ofta är de överbelastade.Vid kroniska urinvägsinfektioner är ofta hela tungan lite mörkare röd eftersom detta tyder på inflammationer.
Som vanligt är det alltid en helhetsbedömning som skall anlyseras för allt har en samverkan och hänger ihop.

Var rädd om dina njurar, undvik allt som har antiklummedel i sig som vanligt salt, socker, färdiga såser, färdiga pulverrätter som rörs i vatten mm

fortsätter imorgon!


Ät allt i sin rena form......

Rädsla tar energi och det gör oss trötta, släpp släpp släpp!!!!!!


Flickorna väl hemkomna och Isabella 5 år!!!!!

I går firade Alva sin 16 årsdag på Hultsfred. I dag kom flickorn hem och de har verkligen haft roligt och dansat mkt.
The Killers blev det bästa uppträdandet och jag tittade faktikst på dem på kulturbloggen och även jag tyckte att de var ett riktigt bra band. Har vetat att Frida (Amandas vän) har de som favoriter. Jag har dragit öronen åt mig för deras namn men inte tänkt mycket mer på det förens igårkväll när jag hörde de sjunga, då klack det till och jag förstod att det är alla fördomar som vi människor bär på som de vill döda.....Vilket band! TACK Frida för du har väckt mitt intresse igen!!!!!

http://kulturbloggen.com/?p=10964  här kan du läsa mer om The Killers och klicka in och höra deras låt Human som är riktigt riktigt bra....


Idag fyllder Isabella 5 år, Grattis våran älskling!!!!!


Här sitter femåringen i farmor Mauds knä och äter rabarerjordgubbspaj som var det godaste vi ätit!!!!
Vilka pajer du gjorde Sophia, de var verkligen goda.......mums!!!! Kan man få receptet på kommentarer kanske?


Tvärr kom de inte med på bilden.......


Maja sov när vi kom, men här har hon vaknat och pappa smakar lite på låret....


Isabella fick en ny liten dockvagn av mig, hon fick en när hon fyllde två år och den har precis gott sönder nu, inget har varit värt pengarna som den gamla dockvagnen, Bella har lekt med den varje dag. Men kanske inte som andra barn brukar leka med en dockvagn, här får ingen sitta i och helst av allt vill hon få den att balansera på två hjul och hon försöker hitta tygndpunkten hela tiden när den står och vaggar.......hon hade med sig den gamla när hon sov över  hos oss och då hämtade hon den och ställde den vid sängen. Precis som hon tänkte att hon ville veta var den var.........det var inte likt Bella, men hon börjar ni lägga ihop olika saker och intresserar sig mer för omvärlden, på sitt egna lilla vis och sätt!


Maja fick en lika dan dockvagn i tröstpresent och det var verkligen roligt att se att hon blev så glad!!
Men i hennes dockvagn får en Bratz sitta kvar i mer än gärna... hon vet precis vad som skall göras med en dockvagn fast hon bara är ett år....


Det var verkligen en fröjd att se Runnabyflickorna leka med sina dockvagnar......Maja brukar passa på att leka med Bellas gamla när hon inte är hemma, men nu kan de leka tillsammans. Maja förstod att hon hade fått en egen, när Bella inte använda sin så tog hon hennes vagn och gick till Bella för att visa att hon skulle leka, sedan gick hon tillbaka till sin egna vagn.... det var så roligt att se.......


Bella fick äta så många parisevåfflor hon ville idag, för det var hennes dag! Annars brukar vi inte ge henne socker för hon blir så "speedad" då och har svårt att varava ner till kvällen. Socker tar alla våra B-vitaminer och de skall vi ha för "nerver och själen skull". Vitt socker är en sådan industrimat att det är svårt att få kroppen att smälta detta, därför går det åt mängder med mineraler och B-vitaminer för att ta hand om det vita sockret. Det är därför vi blir nervösa av sockret får mineralerna går inte dit de skall......

Men är det kallas så är det! Jag sjöng för Bella precis mellan 15:10-15.15 då hon föddes, jag hade äran att få vara med vid förlossningen, har jag sagt att hon kom ut med sin högra hand först? Och inte nog med det hon har en hel linje i sin högra hand och jag har det in min vänstra hand. Det är som en pusselbit som skall sitta ihop.......fantastiskt!


Bella fick mer besök senare på kvällen min bror Johnny och Ulla-Karin kom men tyvärr jag fick hämta hem flickorna från Festivalbussen och från Adolfsberg där Amanda hamnade. De var så trötta och ville hem till duschen....vet ni det kostade 50 kr att få duscha på Hultsfred......!!!!! Allt kostade pengar där men ändå så läste jag att de hade gjort förlust även i år, trots sina 22 000 besökare.....Jag kan inte förstå hur mycket denna lilla ettåring förstår.......hon kan ovh vet allt redan från början......
är det så att de barn som föds nu har en snabbar inlärningsförmåga? Har vi ett kollektivtänkande och en gemensam själ? Är det därför som barnen i dag kan så mycket redan från början, eller är Maja en väldigt gammal själ som kommit tillbaka? Vad vet vi???????

I morgon blir det Helheten igen, får besök ända från Kalmar det skall bli intressant och roligt.
Jag jobbar tre dagar denna vecka för att sedan ha semester i 19 dagar....det skall bli härligt!!!!!

TACK för att du vill dela mitt liv med mig!

Storstädning i Svenshyttan och besök!

I fem dagar har jag storstädat och röjt i vårt hus, har legat efter med allt, åren går så fort och ju större hus man har mer samlingar blir det. Ni har vi eldat och varit till olika sopstationer med allt vi velat bli av med. Mycket kläder till Uffe lådorna och inte prat om skor i alla dess storlekar.... 10 fötter är som burit många olika skor...
Vi har bott i Svenshyttan i 14 år, det längsta stället jag har bott på efter mitt barndomshem. Jag har itne flyttat så många gånger som jag vet andra gjort.

Först bodde jag på trädgårdsgatan 21 i Örebro exakt i 10 år men i tre olika lägenheter. Vi började med att bo fyra st i en etta...det var tider där och jag minns att hyran var 250 kr i månaden men den var 79 m2 stor med kakelugn och gasspis. 

Sedan bodde vi tre i en tvåa, och sedan bodde jag med många olika i en fyra på 130 m2, till det blev Kent och jag och vi köpte Svenstorp när Sophia skulle födas. Tyvärr blev det endast 3 år som jag bodde där pga att Kent "bytte planhalva "då.
Jag köpte då mitt lilla drömhus som jag hade haft sedan barnaåren i Solberga......ett gult litet hus med en vacker glasveranda och en fantastisk tomt med massor av frukträd och odlingsmark. Där flyttade först Johan in, sedan Amanda och sist Alva. Huset blev för litet och vi började leta hus och tillslut hittade jag mitt andra drömhus som jag hade varit och tittat på men inte haft råd att köpa 1985. Det tog 11 år att tänka mig dit men en dag så flyttade jag och min familj in där....vilken lycka.....

Det är inte klokt vad 14 år går fort....


Påväg mot Svensytttan...otroligt vacker väg och området är så vackert där ute....
rapsfälten bokstavligen strålar... påväg mot Kilsbergen.
Vår eldningstunna som brunnit i fem dagar nu, det känns skönt att elda bort endel av historian....
det blir säkert en början till något nytt.......grejer har trådar till oss och tillslut blir det bara för mkt!!!!!

Vem vill sitta fast? Livet går aldrig baklänges endast framåt.....
Minnen gör att man inte kan leva i nuet.


Vår pion blommade på natten, den riktigt lös i sin storhetstid.... alldeles tyst och stilla mitt i natten satt jag där och tänkte.... det doftade sommar och träden svajade sådär trolkst mitt ute i skogen.....

Trevliga Birgitta var och hälsade på oss ett dygn och lagade Farfar Fillips stol, tyvärr tog jag inga kort på det. Men tack för trevligt besök och mysig middag. Vi äter alltid gott när vi träffas!!!!!


T o m kirskålen blommade vackert, ett annars så trist ogärs som växer in i allt...Vi fick även besök av Isabella ett dygn.....här klättrar hon på sin älskade spis...


Hon smet dit när vi skulle ta på oss pyjamasen......det går lätt att klättra näck...Spisen är stor och hög men det gör det hela bara lite mer spännande tycker Bellisen.
Det gick så bra att ha hand om henne och det var så mysigt att sova med Bella.
Hon var glad hela tiden!


Det tog lite tid för att visa morfar vad som skulle tas fram till frukost.  De var i kylskået 5 ggr innan det blev rätt. Och när sylten togs fram så viskade Bella JA JA JA.........(kan hon prata när hon vill riktigt mycket?????)sedan blev det två tallrickar gröt !!!!

TACK Bella för att du uppdateras och på nuet och i stunden!

Nu har de åkt och MJ får vila!

Igår åkte min kära flickor till Hultsfred med stora förväntningar om att ha kul och se sina idoler.
Naturligtvis stöttade jag dem i allt jag kunde med packning, tips, regnskydd och körde dem till deras resvänner.


Amanda åkte med Viktor och Johannes som hade hyrt husvagn. Alla var nervösa att de hade glömt något.
Det är så typiskt när man skall lämna hemma plan att vara orolig över att man inte har med sig allt.
Amanda brukar säga - Det blir som det blir, något annat kan det inte bli......
(själv glömnde hon mobilladdaren hemma, hon som precis lärt sig blogga från mobilen) Lilla syster fick ta med
den eftersom hon åkte senare. Lycka till ungdomar och ha det så kul i Hultsfred!Alva och Anna tog Festivalbussen ner, de skall tälta. Känns lite oroligt för de är så unga...men å andra sidan så är Alva en sådan gammal själ och har förstånd efter det. Det verkar roligt att åka bussen alla ungdomar var på så bra humör och förväntningarna bara darrade i luften. Många hade gummistövlar på sig för de antog att det skulle bli regn!
Jag önskar er fint väder och många fina stunder att minnas....


Jag skulle fortsätta jobba med mina papper när jag blev själv...men Maja och Sophia kom och besökte mig och åt lunch med mig. Vi åt rödbetsbiffar, stekt potatis till Majas förtjusning(hon har så många tänder nu att hon vill ha rktig mat) oc spenatstuvning med massor av vitlök i, mums vad gått det var.
Maja äter redan själv med bestick....en i varje hand....hon skall göra lika som mamma.Sophia och jag diskuterade om vad man får med på ett kort eller ej. Vi kom fram till att själva själen måste upplevas,
den går itne att fånga på kort på något konstigt vis, inte ens på film. En människas själ måste var i verkligheten i en dynamisk rörelse och den fångas aldrig på bild. Men om man älskar väldig tmycket så kan man se nyansen av själen för den finns i betraktarens ögon. Ni ser säkert Maja med andra ögon än vad jag gör, eftersom ni inte har mött Maja "in live".
Barn blir inte lika söta på bild som i verkligheten! Ett konstigt fenomen som jag inte tänkt på förut......

Efermiddagen tillbringade jag i vardagsrummet, gjorde om det till kontor och höll på med mina papper samtidigt som tv:n stod på och då och då tittade jag på allt som visades om Michael Jacksson. Jag blev kvar i vardagsrummet till kl 2 inatt, så minnesstunden och allt annat som visades. Amanda säger att jag blivit besatt i Michaels död, men så är det inte jag är bara intresserad av allt som händer och detta var en stor händelse och då vill jag vara med. Michael har figurerat i hela mitt liv som en mystisk, ensam och spännande person. Alla männsikor som lever sitt liv med att fylla sina drömmar och som verkligen gör något är intressant. Livet kan bli så lätt en slentrian och att man glömmer att leva sin dröm.


Minnesstunden var fantastisk, jag grät för att inte MJ själv fick höra allt som sades, han hade behövt det när han levde.....

Mycket kan sägas om MJ och mkt har skrivits de senaste dagarna och likså innan. Men vad vet vi vad som är sant och inte sant? Vem har rätt att dömma? Dömma andra människor som vi inte ens känner?


Jag fortsatte att se hans föreställning  "Dangerous" en fantstisk show. Han var otroligt duktig på att dansa och  uppträda och publiken jublade i Rumänien...... han gav verkligen allt! De sa att alla intäkter från den skivan gick till välgörenhet för jordens barn......det har jag aldrig läst om förut????

Det känns som han nu fick en stor "come back" och att han kommer att få leva för alltid, men hans själ får äntligen ro och vila en stund..

Texter från minnestunden att ta till sig:

We are here för a moment, than we are gone.....

Hur leker vi livet? MJ själv sa så på föreställningen.

Bli bäst på det du är!

Hur mycket lidande kan en enda människa ta?

Make up your mind!!!!

Take a look of yourself!

Man skall hedra en människa medans den lever!

Vi bär alla ansvaret för en bättre värld!

Jag älskar Dig mer.........


Vardagslyckan del 4 (8-9) sista delen

8. Att känna inre frid. Inre frid kommer inifrån inte utifrån.
Inre frid ger mer glädje i nuet.
En del av att känna inre frid eller mer glädje är att lära dig att skapa den känslan utan att vara beroende av att händelser sker på ett visst sätt eller att människor i din omgivning reagerar eller handlar på ett visst sätt. Du skapar inre frid som en del av dig och också kunna dela med dig av den till andra. 

Inre frid är en förbindelse till ditt  innersta jag och den kan hjälp dig att släppa rädsla. Rädsla är en lägre energi och en vibration med mindre ljus som kan förändras genom kärlek. Ett av målen med inte frid är att hela rädsla. Inre frid innebär förbindelse med hjärtat och att vara beredd att släppa rädsla. Detta uppnås genom att du släpper behovet av att försvara dig och vågar vara sårbar. Inre frid läker både din själ och kropp.


Slappna av i kroppen. Tag tre djupa ande tag och släpp all spänning.

Erinra dig tre tillfällen då du kände inre frid. Försök att verkligen uppleva denna fridfulla känsla. Skriv om den här.Vad är det som gör att din fridfulla känsla försvinner?

9. Att uppnå balans, stabilitet och trygghet. Känna glädje automatiskt och förbli frisk.
Du kan skapa stabilitet genom att stanna upp och tänka ett ögonblick innan du handlar. Om du vill känna dig lugn och balanserad stanna då upp ofta under dagen och koncentrera dig på det du gör . Förändra ditt perspektiv. Sitt tyst i fem minuter och upplev dig själv och dina tankar utifrån en lugn medvetande nivå. Detta innebär att du ger din känslor lugn och ro. Tänk alltid på att andas lugnt och var medveten om dina andetag.


Andas innan du säger något! Andas innan du handlar. Man kan andas sig ur svåra känslor och svåra situationer, låt det bara ske och andas lugnt. Någon sa att t ex ångest endast kan sitta i 20 minuter, sedan släpper det. Vilken paus för att kunna andas riktigt djupt och lugnt.

Nej går alltid att ändra till ett ja, det är svårare tvärtom.

Lycka till med din nya vardagslycka! 

Måndag inför Hultsfred, 6 juli-2009

Idag har det varit förberedelsens dag innan flickorna skall åka till Hultsfred. Vi har handlat små förpackningar av allt för de inte skall få så mycket att bära. Jag har naturligtvis gjort det homeopatiska akutapoteket i små små förpackningar och skrivit på vad de skall ha det till. Jag lagade penatstuvning med mkt vitlök i till middag ikväll, majrovor, sötpotatis mm det gäller att ladda dem med bra mat så de hålle rnu i 6 dagar på festivalen. Gustav (Alvas kille) var här och provsmakade den vegmaten, jag tror det blev ett G)
Det känns lite oroligt men jag litar på mina flickor de är så bra, men det finns andra som jag inte litar på....
Jag blir nästan avundsjuk på deras tissel och tassel, resfebern har slagit in tror jag och förväntningarna är stora....kanske mest för Alva som är där för första gången. Jag skickar blått ljus med dem så går det säkert bara bra....

Jag har försökt bokfört hela dagen, men det går trögt på mina pappersdagar.det är inte alls min grej, men jag måste och det skulle vara så skönt att få det gjort. Skall köra imorgon oxå så kanske jag kan få några dagar ledigt sedan.

Blått ljus till flickorna i Hultsfred.......
Nivet väl att blått ljus skyddar, tänk ett blått ljus innan ni åker bil eller resor med något. Alla djur känner det blåa skeenet och inga faror kommer i vägen. Enkelt och solklart!

Sophia och Maja var här och åt till lunchen. Jag lagade creaps av majsmjöl, ekovetemjöl, och massor av orogano i så det blev pizza smak och gjorde champinjonstuvning till det blev smaskens, lilla Maja åt med förtjusning.

Maja koncentrerar sig så när hon skall äta, och hon vill absolut äta själv.

Nu ropar flickorna igen, jag måse hjälpa dem att packa....


Skapa Din sommar!

Michael Jacksson

Jag vill hedra Michael Jacksson med mina favoriter och jag håller med Jonas Gardell:
Han var svart, han var vit, han var man, han var kvinna, han var allt som en människa kan vara......en symbol för hela mänskligheten, alla människor i ett, en själ som alla innehåller, dessutom försökte han  få fram sitt budskap o men bättre värld!!!! TACK! TACK! TACK!


Earth song:
http://www.youtube.com/watch?v=E4Hcd60VoRM

http://www.youtube.com/watch?v=WmxT21uFRwM

http://www.youtube.com/watch?v=1zpTQCQEFhg

-vill you be there, snälla titta in på denna helt fantastisk underbar, en kille gör teckenspråk:
http://www.youtube.com/watch?v=PvYygjcMDdQ

Black or white min favorit!
http://www.youtube.com/watch?v=6QCzK0EVISo

Vardagslyckan del 3

5. Din inställning till verkligheten skapar din upplevelse av den.
Endast de som uppskattar sig själva för vilka de är, kan uttrycka ödmjukhet.
Om du vill uppleva en värld, som visar välvilja och uppmuntrar dina föreställningar om kärlek till dig själv, börja då med att iaktta vad du säger om världen till dig själv. Du kan förändra kontakterna med människor och världen genom att ändra på dina förväntningar. Det har sagts att "världen inte är rättvis men den är exakt" och detta betyder att du får exakt det du förväntar och tror att du kommer att få. Om du har ett yrke där du "vet" att det är svårt att tjäna pengar och du säger"- Det är inte många , som tjänar pengar inom min bransch" då skapar du detta som en sanning för dig själv. Du har ett visst synsätt på verkligheten och det är så du kommer att uppleva den, inte bara i din egen yrkeskarriär utan också i andras inom samma bransch. Det enda du behöver göra är att ändra din förväntan om vad som skall ske och du kommer att uppleva en annan värld. Ödmjukhet är en av de egenskaper, som gör det möjligt för dig att ta emot mer, för ödmjukhet betyder öppenhet. Det betyder inte brist på självkänsla utan innebär en ett stort mått av självtillit och förtröstan. Människor som älskar sig själva, uppträder kärleksfullt, generöst och vänligt. De uttrycker sin självkänsla genom ödmjukhet, förlåtelse och vidsynthet. Om du känner människor som verkar vara mycket kloka och ändå nedvärderar andra, avvisar vänner eller får människor att känna sig illa till mods - spelar ingen roll hur kloka deras ord än är eller vad du undervisar i - kan du vara säker på att de inte älskar sig själva.
Självaktning betyder att handla utifrån din styrka och inte utifrån din svaghet.
Det är viktigt att sända ut "rätt", enligt universumslagar så allt du sänder ut kommer tillbaka mer än 7 gånger. Dina tankar skapar ditt liv.
Du kan välja att se världen på det sätt du önskar. Allt du önskar kan du få, men vi kan aldrig begära det.....


Regbågar talar till oss i en gammal nedärvd symbol, det betyder att faran är över....... meningen är att den skall få oss att känna lycka.....och det är väldigt speciellt med regnbågar...skatten väljer du själv!6. Så som du behandlar dig själv så behandlar andra dig.
Andra människor kommer att respektera dig eller behandla dig på ett mer positivt sätt när du visar respekt för dig själv. Du behöver inte tillbringa tid med människor, som inte uppskattar och respekterar dig eller inte behandlar dig väl. Om du befinner dig bland denna typ av människor uppträd då med värdighet och kom ihåg att de inte respekterar dig på grund av att de inte respekterar sig själva. Andra utnyttjar dig och tar dig för given endast om du tillåter det. De uppfattningar du sänder ut om dig själv, bestämmer hur andra människor ser på dig. Om du sätter dig själv som viktigaste personen i ditt liv så kommer andra människor att se dig på första plats. Om du sätter dig själv på andra, tredje plats så kommer andra också att sätta dig där. Har du barn och sätter dem på första plats så kommer du aldrig vinna deras respekt fullt ut för de sätter dig på andra plats precis som du gör med dig själv. Du måste lära dina barna att sätta sig själva på första plats genom att sätta dig själv på första plats . Barn gör inte som man säger utan som man gör.

Skriv ner minst sju sätt som visar att du sätter dig på första plats.Vad gör du när du bekräftar dig själv?


Skriv ner 12 st positiva saker om dig, och tio bra saker om dig.Skapa det du önskar!


7. Lita på dig själv och tro att du kan skapa det du önskar. Allt du önskar kan du få:
Det du uppskattar och tackar för kommer att växa och öka i ditt liv. Allt börjar med en tanke, det måste finnas en skiss på allt som skall bli något. En penna blir inte bara en penna. Önska det du vill skall hända/ske förstora din önskning och skänk liv i visionen. Fantasi kan leda till högre mål. Tacka alltid när du får något, speciellt om du önskat det. Be om glädje men begär inte om något. Var beredd att ta emot det du önskat, var beredd att ta emot kärlek, komplimanger och vackra ord. Det du uppskattar och tackar för kommer att växa och öka i ditt liv. Tacksamhet är helande för känslorna.Vad uppskattar du att ha i ditt liv jus nu?


Vilka människor uppskattar du?

Vad uppskattar du hos dig själv  - din kropp, dina tankar etc+


Ring eller skriv till någon och uttryck din uppskattning för honom eller henne.


Skrytsamtal, välj ut en vän och ring och skryt om dig själv till vännen och be den skryta om sig själv!


Naturen skryter alltid om sig själv eller hur?


Shopping i Marieberg med flickorna

Idag blev det lång sov morgon vaknade kl 11?????? Det var länge sedan jag sov så länge, men å andra sidan så blev det sent i gårkväll. Amanda och jag satt och småpratade på balkongen till halv tre....det var bara hon och jag hemma så vi pratade ut om allting och det tar sin lilla tid.
Jag började ta tag i mina pappershögar , dax för bokföring igen....nu har jag suttit från 17 till nu, 7 timmar en lördagskväll....och inte är jag klar ännu. Jag sa till flickorna bli inte egna företagare för det är så mkt jobb bredvid och man är aldrig ledig.....jag vill få det gjort så jag kan vara på landet sedan. Flickorna åker till Hultsfred på tisdag båda två, fast i olika gäng...men det är ändå skönt att veta att de är där båda två och har varandra. Det känns lite nervigt attt släppa iväg dem, men festival är festival och det glömmer man aldrig. Amanda är tredje året i rad som hon åker dit.....Alva är första gången....och Alva kommer dessutom att fylla år där....förra året fyllde Amanda sina 17 år på Hultsfred och i år fyller Alva sina 16 år på Hultsfred.(när de var små så var det viktigt med att allt skulle vara lika...)
 De har flyttat fram den några veckor för att fler skall kunna komma eller om det är för att vädret skall bli bättre och varmare.

Så vi  tog en shopping eftermiddag idag och Alva fick välja sina födelsedagspresenter direkt, det är svårt att köpa till tonåringar lika bra att de får välja själva så det blir enligt deras smak.


När jag gick bakom dem upptäckte jag att de hade exakt lika långt hår mina flickor....


Vi hittade massor på rea.....det var kul här är kortet från en provhytt... härlig klänning som Alva skall ha på sig den dagen hon fyller  år,  den 11 juli, hon är född 11 minuter i 11 den 11 så vi tog bort prickarna och det blev Alva till namn.

Dessutom så har Sophia en favorit scen när sotaren bjuder upp Alva i barnfilmen "Madicken" så för henne var det självklart att lillan skulle heta Alva. Namnet betyder "naturens under" och det passar så bra!!!! Grattis i förskott Alva Norea-Maria!!!! (Norea fick hon efter Kahn och Abels syster som är borttagen från bibeln för att hon var synsk, det tyckte inte prästerna om så därför fick hon inte vara med i Bibeln.) Maria heter alla tre efter mig och kvinnorna på min mammas sida. Själv heter jag egentligen Maria Irén.


Vi var på Marieberg över tre timmar så vi åt sallad där, det var verkligen gott !!!!


Amanda köpte nya platta skor espandrillos till vänster, men hon trånade efter de andra här på bilden som kostade över 700 kr, jag fattar inte att det skall vara så roligt med så många skor...det blir ju bara problem att välja??Det räcker väl med ett par obekväma skor och restan skall vara sköna skor som man kan gå i...... så vi kom hem med ett par platta å det kändes så skööööönt....

Imorgon blir det att hjälpa Blomberg att flytta kartonger...så ner i korgen nu.....Vardagslyckan del 2 (steg 2 till 4)

2. Sann glädje kommer genom att lyssna inåt och erkänna den du är.

Älska din kropp och din kropp kommer att göra dig lyckligare. Meditera så ofta du kan. Dela in sorger i olika rum inom dig.
Det kanske finns många orsaker till att du inte kan förändra ditt liv just nu. Om du inte börjar skapa anledningar till varför du kan förändra ditt liv, kommer förändringen att förbli en framtida tanke och du kommer inte att finna glädjens väg.

Många skapar ett liv som saknar glädje, därför att man tror att man står i tacksamhetsskuld till andra, för att göra sig oumbärlig eller för att man är fångad i en annan situation. Kanske omgivningen styr dig fullt ut, och aldrig blir det tid för det just du önskar. Du har styrkan att förändra detta och den kommer från din förståelse för den du är och från din känsla av inre frihet. Kanske du inte är nöjd med din kropp som genast börjar svara med att värka eller att ge dig begränsningar till all leva eller att vara lycklig. Förbättrande av jaget är att erkänna den du är och acceptera hur du ser ut.Isabella är bara hela tiden......är lycklig......


Meditation 20 min, minst per dag, ger ofta en känsla av inre frihet. Börja med att vara nöjd med dig själv, som du är längst in. Ha ett gått förhållande till dig själv. Mycket är vunnit om man lär sig acceptera både sina bra sidor och sina brister. Försök att tänka efter vem du är och vad du står för. Konsten att älska och acceptera sig själv just nu. Att älska ditt inre jag betyder att släppa skuldkänslor.
 
Hitta ett eget rum inom dig där frid, harmoni och förnöjsamhet vilar. Dit kan du ta dig var du än är och vad som än händer om du tränar på det. Finns det sorg i din själ kan du göra rum för din sorg eller en saknad person dit du kan gå när du önskar. Vi kan ha flera rum att vandra till och sortera våra sorger så de inte "skvalpar" inom oss.

Övning:
Jag känner frid, lugn och harmoni om jag tänker på:


Jag behöver  _____________rum inom mig.
Visst kan man fundera när man inte riktigt förstår, men gör det inte till någon stor affär....
3. Glädjens väg handlar om att värdesätta dig själv och tänka på vad du gör med din Tid.
Säg NEJ till energitjuvar. Gör det du älskar att gör det ofta. Många mer gånger än vad du gör idag.
Det är viktigt att tillbringa tiden på ett sätt som främjar ditt allra bästa. Om du är på "fel ställe" så försök att göra ditt bästa för då har du i varje fall gjort ditt bästa, mer kan ingen göra. Var noga med att markera att det är din tid när andra människor försöker tömma dig på energi och pratar på i onödan.

Visa med en hand stopp eller säg ifrån i telefonen så att du inte går och irriterar dig på det längre fram. Det är mycket ärligare att vara sann i sitt tal när talet är. Låt inte andra bara få ta din tid, det mår ingen bra utav! När du under kommande vecka träffar på människor som klagar så säg helt enkelt till den: SLUTA! Lär dig använda din röst för att stoppa människors energi när de beklagar sig.

Om du lyssnar till människors gnäll och deras negativitet, då påverkas du själv av deras dåliga energi. Dåliga energier biter sig fast och tar din glädje ifrån dig. Bra tanke Gör det du älskar att göra mycket oftare än du gör.


Ge dina kära mer tid. Få en bra relation med dina vänner och familj. Tid till maken/maka, till barnen, till vännerna och tid till dig själv. Det finns en massa tid i vardagen bara man inte intecknar den hela tiden. Varje vecka har 168 timmar! Givande sysselsättningar gör att man får mer ut av det man gör. Se till att få utlopp för din lust och ditt engagemang. Tiden känns mer behaglig och du njuter mer. Det är viktigt att hitta sitt livstempo det kan variera för olika människor. Det är viktigt att hitta sin lunk som just du känner dig bekväm med.


Övning:
Skriv ner flera aktiviteter som du älskar att göra. (minst sju saker)
Planera gärna in flera stycken i veckan minst tre av de sju som du nu skall göra i fyra
veckor framåt.

Vad händer där borta?
4. Du kan släppa det förflutna genom att acceptera det.
Släpp tankar genom att tänka släpp, släpp släpp!

Det förflutna kan inte överleva i din närvaro.                                                                                       
Varje gång du tänker på ett tråkigt minne, som gör att du tycker synd om dig själv och tycker illa om hur du handlade eller ser dig själv som ett offer och nedvärderar dig själv stanna upp! Se det goda som du lärde dig av den upplevelsen. Acceptera det som hänt och inse att det har hänt och det är inte NU, det var då och då existerar inte längre. Det bästa med det som har varit är just det att DET HAR VARIT.........

Att förlåta andra och sig själv kan vara ett steg till en större acceptans för att släppa taget och gå vidare. Livet går aldrig baklänges.
Om någon tanke snurrar ofta så gör tankerondellen:

Blunda tänk dig ett hav inom dig och en bubbla kommer upp ur havet med din tanke, dra den ut ur ditt huvud istället för runt runt som en rondell, tänk Autobahn till tyskland med din tanke så det försvinner fort ur ditt huvud. Gör så tills havet ligger blankt och inga bubblor/tankar kommer upp mer.

Du kan även använda dig av "The Work" Kate
Tänk- Är min tanke sann? Är min tanke verkligen sann? Hur skulle jag må om denna tanke inte fanns? Ofta har vi en massa tankar om saker och ting som inte ens är sanna. Vi inbillar oss ofta olyckor och drar olyckan till oss. Verkligheten är aldrig lika svår som tankarna. Det enda vi egentligen behöver vara rädda för är vår egen tanke. Så gör din tanke till en god tanke.

Att tänka på och att prata om det förflutna i onödan är ett av de sätt på vilka vi undviker nuet. Hantera det förflutna på nuets nivå. Ju mer uppmärksamhet du ägnar åt det förflutna, ju mer energi du ger det, desto mer sannolikt är det att du gör ett "jag" av det. Försök att vara mer närvarande i nuet här är här och inte där. Närvaro är en stor del av att känna glädjen i varje ögonblick.
 
Ägna uppmärksamhet åt ditt beteende, dina reaktioner, sinnesstämningar, tankar, känslor, rädslor och önskningar allteftersom de uppstår i nuet. Om du kan vara tillräckligt närvarande för att iaktta alla de här sakerna utan kritik, analys eller dömande - då hanterar du det förflutna och skingrar det genom kraften i din närvaro. Du kan inte finna dig själv genom att gå in i det förflutna. Du finner dig själv genom att gå in i nuet. Det förflutna kan inte överleva i din närvaro. Det kan bara överleva i din frånvaro.


Övning:
Skriv ner minst sju tankar som du inte vill ha kvar längre:Släng ut tankar som du inte mår bra av:
Vad skall du tänka som är en god tanke?Vilken tanke gör dig lyckligare?


Kan du välja lycka? Är lycka ditt val? 
Ingen har lärt mig så mycket om vardagslyckan som Isabella, hon är nästan alltid lycklig, hon tänker aldrig framåt och tänker aldrig bakåt.
det som inte finns runt om henne just nu, det finns inte.......

Nu har ingen början nu har inget slut......om man kan leva nu, så slutar man att åldras.....

fler steg kommer......


Besök från Göteborg

Louise och Oskar kom på besök i torsdags midda och åkte nu fredags kväll.

Vi startade upp med att äta på Stadsträdgården...mums.....
Amanda, Louise och Oskar.


Vi åkte till Sophia och hälsade på, här är Amanda och Alva som solar på altanen och Oskar tittar på, det var otroligt varmt......


Maja tyckte det var skönt att gå naken, tom med barfota i gruset....


Bella har fått en ny favorit plats, att springa på släpkärran, hon tyckte att jag oxå skulle göra det. Hon blev arg när jag inte ville det för då hade den stjälpt.....


Sophia var snäll och hoppade upp, Bella var nöjd ett tag.....det var väldigt varmt....
lika som bär.....


Pappa Christian kom hem och Maja blev glad....


Lika som bär......


Lollo försöker hitta skugga......


Altanen är nu färdig byggd...stor och jätte fin......


Vi åkte ut till Svenshyttan för det var för varmt att vara i stan, vi grillade....

Rosorna har nu full blom.....så vackert.....Vilken härlig kväll vi fick i solen, vi satt ute tills solen gick ner, det gäller att njuta av nuet...
Oskar åt och tyckte det var jätte gott med grillspetten. Det gjorde vi alla, det är mysigt att grilla....


Att bara vara efter maten........det är  härligt...


Solen var stark fast kl var över 21 ......den gick ner 21:49bakom träden...


Var det en orb som kom med, men det lilla röda klotet vad är det?

Poolen äntligen fylld, det tar tre dagar att fylla den med bäckvatten....och nu tar det en vecka innan
vattnet blir blått......men jag har badat där i dag, Oskar och jag.
Det är skönt att kunna kyla ner sig i värmen.....

Vi körde gästerna till tåget och sedan var vi ute och övningskörde Amanda och jag.
Vi åkte till Sophia en rolig skylt har kommit upp på staketet.... knappt att man vågar gå in....

Amanda och jag blev ensamma här i stan, Alva drog ut på landet med kompisar för att bada i värmen....
jag kunde återgå till min kära blogg......

"Se på ditt livs vackra väv. Se möjligheten att lägga till nya färger varje dag....."

Lektion i vardagslyckan som gör dig friskare steg 1.

Från min kurs i vardagslyckan:

1. Glädje är en inre ton, som du skapar under dagens gång.
Tankar är ett val. Försök hitta en ton inom eller från dig som tankar stannar i.

Du håller dig frisk genom att välja glädje.
Vad ger dig glädje i livet? Är du medveten om vad som gör dig lycklig? Glädjens väg handlar om nuet och inte om framtiden. Kan lycka vara ett val?

Kanske är det så att vi måste träna oss till att känna mer glädje och verkligen kunna uppleva lycka.

Självtillit är att veta att du väljer dina känslor i varje ögonblick. Känslor är en produkt av ditt val av tanke. Ofta börjar känslor med en tanke som fastnat i ditt inre och befäster sig lite längre ner i en känsla. När känsla befinner sig för länge i ditt inre bildas en obalans av känslor som befäster sig i en obalans i din kropp som sedan kallas sjukdom(lärdom).

En sjuk dom av din tanke- känsla. Irritation i tankar ger inflammationer i kroppen. Kronisk smärta, kroniska besvär har alltid en skavande själ.Hur skall jag få bort det?
Försök att hitta en ton i ditt huvud eller ett läte som får dig att stanna i tanken. Gör dig "tom". Tänk på katten när han spinner, de uttrycker ett välmående i hela sin kropp. De befäster det goda inom hela sig.

Många fyller sin tid med aktiviteter, som inte är styrda av själen utan av personligheten (den vi ofta är uppfostrade till att vara, eller livet har gjort oss till). Vi kanske bekräftar oss själva med att ständigt vara sysselsatta. Vi har skapat oss en massa MÅSTEN utifrån vår egen personlighet. Personligheten distraheras ofta av sinnesintryck som fångar uppmärksamheten från stund till stund.

Telefonsamtal, barnen, röster runt omkring dig, andras känslor och allt distraherar dig från ditt innersta jag. Vi kan träna oss till att känna lugn att tänka att vi har ett val vad vi tar in och tänker.

Börja dagen med att bestämma att idag är det glädjens dag och försök att hålla fast vid ditt val.
 
Det går att bryta mönster i våra tankar bara vi är medvetna om att vi kan välja tankarna. Ett bra tips är att på kvällen gå igenom de saker som man är tacksam för just den dagen som har gått.
Det känns bättre att vakna då till glädjens dag även om det skulle vara tungt runt om.


Övning för att bryta mönster:

Skriv ner så mkt du bara kan:
Jag blir lycklig av:
(minst 10 st)


Jag är tacksam för:
(minst 10 st)Min ton är/läte:


Övning gå runt och säg Nej i tre minuter, säg jag i tre minuter?
Vilken tid kändes längre? Vilken tid kändes kortare? Vad var svårt ? Vad var lätt?


Steg 2 kommer imorgon......lycka till!!!!/Irén


 
 


Övning för bättre sömn och mer energi!

Stresskursen fortsätter:
Övning för bättre sömn och/eller för mer energi.

För att få ro i kroppen, täck höger näsborre med tummen, andas enbart med vänster näsborre.
Sitt med rak rygg när du andas och fortsätt i 3 minuter.
(vänster näsborre är själens borre)
Långa djupa andetag genom vänster näsborre aktiverar det parasympatiska nervsystemet (lugn och rosystemet)som har till uppgift att sänka aktiviteten i kroppen.
Om man vaknar vid 3-4 tiden i gryningen och inte kan somna om, så är det nästan alltid så att vänster näsborre är täppt. Gör den ren och andas din yoga övning.

Samma övning kan också användas för att framkalla motsatsen, för att bli pigg, klar och fylld av energi.
Täck då istället vänster näsborre med tummen och andas genom höger näsborre.
 Långa djupa andetag genom höger näsborre höjer aktiviteten i kroppen genom att aktivera det sympatiska nervsystemet, som bland annat laddar kroppen med adrenalin. Genom denna korta övning för alla snabbt ny koncentration och energi. (höger näsborre är tankensoch handlingarnas borre)En annan bra munk anning för sömnbesvär är:

Börja räkna på inandning på siffran 27 håll andan räkna till 10, blås ut genom munnen på siffran 27 och håll andan och räkna till 10.
Andas in på siffran 26 och håll andan räkna till 10, blås ut genom munnen på siffran 26 och håll andan och räkna till 10.
Så fortsätter du på siffran 25, 24 , 23 osv. det sägs att ingen har lyckats kommit ner till siffran 1 utan att somna.
Prova!!!

Andningen är så bra för hela kroppen och själen, den renar och syretillsätter hela dig och lugnet infinner sig snarast!

Sov gott!!!

Ledig dag och Miljökurs

Äntligen kom min sovmorgon......vaknade vid 10 tiden och det var så varmt...trots att balkong dörren varit öppen hela natten. Dagens bestyr blev städning, tvättning, sortera mm. Tjejerna var hemma och vi spelade Kent och allt gick mkt lättare...tänk vad musik gör. Imogon får jag besök från Göteborg, det skall bli kul.

Ikväll var jag på Miljökurs hos Sophia.

I Soffan (till vänster)sitter Yvonne mamma till Josefin(Yvonne är min vän från skoltiden, Josefin är Sophias vän från Vintrosa), Linda som är Ulla-Karins(som är gift med min bror) svärdotter, Hanna som är dotter till Gunnel(som är min arbetskamrat från dåvarande Högskolan i Örebro) och så Sophia och jag......vad kul det var mammor och döttrar!!!!!(har ingen aning om var alla män var.....))))))

Vi fick lära oss att bara städa med vatten och dessa dukar, tog bort fett, smuts, bakterier mm ,bara att sticka in handen i en vante och göra cireklrörelse så suger dukarna upp smutsen och fettet!!!! Helt otroligt! Det skall vara lätt att städa!!!!


Här gör Hanna rent Sophias ugn. Mamma Gunnel kontrollerar så det går rätt till....


Linda luktar på städdukarna.......svärmor tittar på....


Lätt som en plätt att städa ugnen, vi fick tips om att man kan raspa med en vanlig socker bit och få bort det som har grott in i ugnen. Det gick faktiskt, man behöver inte  köpa massa dyra omiljövänliga medel för att göra rent.


Bara spruta vatten och så dessa dukar...så blir det skinande rent....Kattis verkar vara väldigt nöjd!


Speciella städdukar till toaletten och citronsyra, det gjorde skinande rent....


Katten Tommys gick ut på trappan, han ville inte lära sig att städa.....Man kan visst ha dem på huvudet.......vissa kan göra mkt med dessa dukar.... skrubba fötterna, ryggen mm


Ja ja man kan göra mycket rent överallt med dessa dukar....
de göra av en biprodukt vid bensin tillverkning, man tar tillvara på det som skall slängas, duken kan du ha i flera år den tvättas med olivtvål och den dag den har gjort sitt får du pant på din gamla trasa...inte illa.....


Vi smaskade i oss lite sommargott....


Sedan åkte jag till Svenshyttan. Fick ett trådlöst modem på posten idag, vi skall se om vi får igång internet i stugan.Här är rosenportalen som vi gjorde i helgen, den vänstra busken tycker att det är ok, men den högra vill inte slå ut, undrar om hon inte tycker att vi gjorde detta bra......???


"Lillan" som planterades samtidigt har inte vuxit lika snabbt, men den fick extra mkt vatten för att slangen läckte och det visade sig att den började genast blomma, vikten av vatten är inte att fördöma....


Poolen börjas fyllas med bäckvatten, den är så stor att den tar hela vår källa och mkt mer om vi skulle ta vattnet därifrån. Men det är så fiffigt att det går kulvertar från bäcken till oss och vi har en liten pump vid bäcken. Men vattnet blir brunt och det tar över en vecka att rena det och att det blir blått. Johan har kämpat en vecka där ute med att laga med betong och målat mm för att få igång bassängen, för det är ingen pool det är en bassäng......


Här har Johan tagit bort plattorna för att tvätta dem och sedan lägger någon fiberduk under för att inte ogräset skall växa upp. Poolen är 14 meter lång så det tar sin lilla tid och det är så mkt jobb med att få den färdig och fin. Men den är nedsprängd i berget mitt ute i skogen.....det är det som är så sööönt.....


Vårt älskade paradis som vi förmodligen kommer att sälja till hösten. Allt är så stort där ute och mkt jobb.....

Kom hem till lägenheten nu och det var sju vackra flickor här som skulle gå ut på dans...tyvärr tog jag inga bilder på dem.......

I morgon blir en bra dag, med nya möjligheter!Open art, Massage och Falköping

Igår var jag på massage på Lilla Slottshälsan, det var underbart och idag har jag en ny kropp..

Här är utsikten från behandlingsrummet...Örebro slott är verkligen vackert..


Helen bäddar efter mig....här har jag legat i 1, 5 timmar och fått massage och zonterapi. Det behövdes eftersom jag hade tömt mitt förråd på lunchen och fick lite ont i höften men det fixade Helen!


Jag gick en runda för att titta på konstverken som är placerade i stans centrum nu, Open art, här är min vän Ann Sidén som ställer ut, hon har gjutet i brons, ser ni en napp och nappflaska. Ann har guidning så man kan gå runt och få veta mer...


En hand med ett pekfinger som sitter i vattnet, verkligen häftig....väldigt välgjord!


En båt i byggsats, precis som man köpt den från leksaksaffären...


Nu har jag kommit till Falköping för att arbeta med Homeopati, här är husets herre en svart vacker katt som såg ut som en panter eller puma? Han njöt när jag tog bilder på honom, han kunde verkligen posera...


Så här såg det ut "Det homeopatiska apoteket " som var med.....


Jag tar emot i relaxen, verkligen fint och vackert....
Tack Ingegerd för den otroliga servicen som jag får när jag är i Falköping, så trevligt och så god mat!
Vilken förmån att få komma  hit och jobba......
Mina dagar ser verkligen olika ut, igår fick jag ingen mat alls på hela dagen och idag fick jag mat flera gånger........mums!


Här är Katten Maja som ville att jag skulle kela med henne, verkligen mysiga katter.... och så stora....


Här kom mina besökare....

Det tar 1 tim och 30 min att åka till Falköping och det kostar bara 149 kr med tåget, det är helt ok. Jag älskar att åka tåg, pratar i telefonen med Sophia hela vägen ner och läste boken "en riktig människa" på vägen hem.


Ikväll var ute och övningskörde, vi hamnade vid MAX och köpte veghamburgare med jos....det var gott...
Vi övade fickparkering, start i backen, backa runt hörnet mm. Amanda har verkligen lärt sig fort det är jätte kul!!!


Färsk pressad......jos vad gott det var....

TACK för idag, det var en bra dag....

RSS 2.0